Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázati felhívás pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Nagyatád Város Önkormányzata Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 7500 Nagyatád, Nagy Imre tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Nagyatádi Polgármesteri Hivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján ellátja az intézménynél a gazdálkodással összefüggő adminisztrációs feladatokat és a költségvetési tervezés előkészítését.
Részt vesz az intézményi költségvetés elkészítésében. Nyilvántartja és gondozza az intézmény pénzügyi kötelezettséggel járó szerződéseit. Figyelemmel kíséri a kötelezettségvállalások időben történő teljesítését. Érkezteti a bejövő számlákat, érvényesíti és ellenjegyzésre előkészíti. Kibocsátja az intézmény vevői számláit (bérleti díj, hirdetési díj, egyéb szolgáltatásokat). Vezeti a házi pénztárat: a beérkező számlákat ellenőrzi, ellenjegyzésre előkészíti.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Középfokú képesítés, pénzügyi és számviteli területen,
 • pénzügyi ügyintéző - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ASP felhasználói ismeretek elsajátításának vállalása,
 • Felhasználói szintű MS Office (Word, Excel),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Főiskola, gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség, felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,
 • Pénzügyi területen szerzett 1- 3 év szakmai tapasztalat,
 • Intézménygazdálkodás területén szerzett tapasztalat,
 • ASP rendszer ismerete Elvárt kompetenciák:
 • önálló munkavégzés, rugalmasság, megbízhatóság, precizitás, kiváló kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • önéletrajz
 • iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Nagyatád Város Önkormányzata Nagyatádi Kulturális és Sport Központ címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Nagy Imre tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.
 • Személyesen: NKSK Kulturális Központ, 7500 Nagyatád, Nagy Imre tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A jelentkezési határidő lejártát követően a munkáltatói jogkör gyakorlója – döntése szerint – a jelentkezőkkel személyes elbeszélgetést kezdeményezhet a kiválasztás előtt. A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, Pünkösd Márton, igazgató bírálja el és fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Nagyatádi Televízió Képújsága
 • Nagyatád Város Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati kiírással és a munkakör megismerésével kapcsolatosan további információt Pünkösd Márton, igazgató nyújt a 82/553- 320 telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatosan további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.27 másodperc