Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályazati felhívás Nagyatádi Fürdők igazgató beosztás ellátására

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
        
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nagyatádi Fürdők

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
                  
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
:
Szervező munkakörben végzettsége szerint ellátja az idegenforgalmi/rekreáció/pénzügyi gazdálkodási feladatok szervezésével kapcsolatos feladatokat. Megbízása alapján az intézmény vezetése, irányítása, valamint a közalkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
              
Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • foglalkoztatási tilalom hiánya,
 • idegenforgalmi, vagy közgazdasági, vagy rekreációs szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
 • költségvetési szerv vezetésében vagy gazdasági társaság vezetésében szerzett legalább 3 év vezetői tapasztalat,
 • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • nyilatkozat magyar állampolgárságról, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállásáról, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállásról, cselekvőképességről,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről és foglalkoztatástól való eltiltás hiányáról,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok,
 • igazolás vezetői gyakorlatról,
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2013. április 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó nyújt, a 06-82-504-502-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÖNK/114-1/2013, valamint a beosztás megnevezését: szervező.
 • Személyesen: Ormai István, Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A §-a alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.
Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.24 másodperc