Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2007-06-28-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1/A.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (II. 16.), az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

1/B.)

Előterjesztés a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos többletkiadások igénylésének pályázatáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

2.)

Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításáról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 43/2001. (XI. 30.) rendeletének módosítására

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

3.)

Előterjesztés a Kórház-Rendelőintézet működtetésbe adásának előkészítéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

4.)

Előterjesztés egészségügyi gép-műszer beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   1. sz. melléklet
   2. sz. melléklet

5.)

Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. (VI. 1.) rendelet módosításáról és a megállapodás meghosszabbításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

6.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások elidegenítéséről és azok feltételeiről szóló 31/1997. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

7.)

Előterjesztés a helyi építési szabályrendelet módosítási koncepciójának kiegészítésére

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

8.)

Előterjesztés pályázati támogatást elnyert programok módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

9.)

Előterjesztés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázati felhívásához illeszkedő projekt-koncepciók beadásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

10.)

Előterjesztés a Nagyatád, Kiszely u. 8-10. sz. társasház kártérítési igényéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

11.)

Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerüléséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

12.)

Előterjesztés a Nagyatád, József Attila és Szentkirályi utcában lévő telkek értékesítési feltételeinek meghatározásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

13.)

Előterjesztés a Nagyatád, Hunyadi utca 1. szám alatti társasház földszintjén lévő iroda hasznosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

14.)

Előterjesztés a Nagyatád, Hunyadi utca 8. szám alatti társasház földszintjén lévő helyiség hasznosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

15.)

Előterjesztés a Nagyatád, Korányi utca 4. szám alatti társasház földszintjén lévő keleti bejáratú helyiség hasznosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

16.)

Előterjesztés a Nagyatád, Kossuth utca 7. szám alatti társasház földszintjén lévő helyiség hasznosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

17.)

Előterjesztés a Nagyatád, Korányi utca 4. szám alatti társasház földszintjén lévő déli bejáratú üzlethelyiség hasznosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

18.)

Előterjesztés a Nagyatád, Mező utcában lévő nagyatádi 2736/11 helyrajzi számú telephely vevőjének kijelöléséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

19.)

Előterjesztés a Nagyatád, Ámor utcában lévő 3263 helyrajzi számú telek szabadkézből történő értékesítésére vonatkozó kérelem elbírálásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

20.)

Előterjesztés a Nagyatád, Tölgyfa utcában lévő 3269 helyrajzi számú telek szabadkézből történő értékesítésére vonatkozó kérelem elbírálásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

21.)

Előterjesztés a Nagyatád, Háromfai utca 10. szám alatti idegen tulajdonnal beépített ingatlan értékesítéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

22.)

Előterjesztés a Nagyatád, Széchenyi-tér 1/A. szám alatti bérlő bérbeszámítási kérelmének elbírálásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

23.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

24.)

Tájékoztató a polgármester, a jegyző és a polgármesteri hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató polgármester
   Tájékoztató jegyző

25.)

Egyebek


26.)

Interpellációk


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.42 másodperc