Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2007-10-25-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Előterjesztés a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása által vállalt feladatok végrehajtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

2.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 18/1996. (VII. 1.) rendelet módosításáról

Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelettervezet

3.)

Előterjesztés a Városi Kórház-Rendelőintézet működtetésbe és vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos nyilvános pályázati eljárás lefolytatásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Pályázati felhívás
   Pályázati felhívás 1. sz. melléklete

4.)

Előterjesztés a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények alapító okiratának elfogadására, intézmény vezetői pályázat kiírására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Melléklet

5.)

Előterjesztés az önkormányzat gazdálkodási egyensúlyát javító intézkedésekre

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

6.)

Előterjesztés a nagyatádi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó:
Szabó Vilmos tűzoltó alezredes, városi tűzoltóparancsnok
Letöltés:   Előterjesztés
   Melléklet

7.)

Előterjesztés a tűzoltóság technikai eszközeinek amortizációs cseréjére és korszerűsítésére irányuló pályázat benyújtására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

8.)

Előterjesztés a Nagyatád, Mező utca déli részén fekvő, nagyatádi 1261 helyrajzi számú építési lehetőség nélküli kertterület vevőjének kijelöléséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

9.)

Előterjesztés a Nagyatád, Fogoly utca 6. szám alatti, nagyatádi 3439 helyrajzi számú hobbytelek vevőjének kijelöléséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

10.)

Előterjesztés a Nagyatádi Hotel és Gyógyfürdő beruházással kapcsolatos kezdeményezésről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

11.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

12.)

Tájékoztató a polgármester, a jegyző és a polgármesteri hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató polgármester
   Tájékoztató jegyző

13.)

Interpellációk, kérdések, egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.42 másodperc