Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2008-01-24-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Javaslat Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. évi munkatervére

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Javaslat

2.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati biztos kijelölésének és kirendelésének szabályozásáról szóló 17/1997. (V. 26.) rendelete módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet

3.)

Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 43/2001. (XI. 30.) rendeletének módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet

4.)

Előterjesztés a Városi Kórház-Rendelőintézet működtetésbe és vagyonkezelésbe adására irányuló pályázati eljárásban a tárgyalások eredményéről, az eljárás lezárásáról, valamint a további intézkedésekről

Előadó:
Ormai István polgármester
Dr. Novák János bizottsági elnök
Letöltés:   Előterjesztés
   Pályázati felhívás

5.)

Előterjesztés folyószámla hitelkeret megemelésére

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

6.)

Előterjesztés az étkezési nyersanyagnorma és az étkezési térítési díjak, valamint a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 19/2003. (VI. 27.) rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

7.)

Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatorna használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló 3/1995. (III.1.) rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

8.)

Előterjesztés a Nagyatádi Óvoda, Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai Programjának elfogadásáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   NKI Peadagógiai program
   Szakértői vélemény az NKI Pedagógiai programjáról

9.)

Előterjesztés a nagyatádi kulturális intézmények integrációjára

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

10.)

Előterjesztés a „Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása” című pályázati felhíváshoz illeszkedő nagyatádi pályázat benyújtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester

11.)

Javaslat a polgármester személyi juttatásainak módosítására

Előadó:
Batka Gyula a Bizottsági Elnökök Bizottsága elnöke

12.)

Előterjesztés a Városi Könyvtár igazgatói állásának pályázati kiírásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

13.)

Előterjesztés a Városgondnokság igazgatói állásának pályázati kiírásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

14.)

Előterjesztés a volt laktanyák őrzésére kötött megbízási szerződés módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

15.)

Előterjesztés a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos kezdeményezésről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

16.)

Előterjesztés a nagyatádi 0481/4 helyrajzi számú földterületre kiírt pályázati eljárás nyertesének kijelöléséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

17.)

Előterjesztés a Nagyatád, Jókai utca délkeleti részén lévő garázstelkek hasznosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

18.)

Előterjesztés a Nagyatád, Dózsa György utca 100. szám alatti volt tanműhely és kiszolgáló épület hasznosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

19.)

Előterjesztés a Nagyatád, Liget utcában lévő, nagyatádi 3347 helyrajzi számú beépítetlen ingatlanra vonatkozó beépítési kötelezettség meghosszabbításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

20.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

21.)

Tájékoztató a polgármester, a jegyző és a polgármesteri hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató polgármester
   Tájékoztató jegyző

22.)

Interpellációk, kérdések, egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.48 másodperc