Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2013-12-19-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Beszámoló Nagyatád város közrendi, közbiztonsági helyzetéről

Előadó:
Hegedűs János rendőr alezredes, kapitányságvezető
Letöltés:   Beszámoló

2.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

3.)

Előterjesztés a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról és a közterületek tisztántartásáról szóló 10/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítására, és a közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

4.)

Előterjesztés a szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 6/2008.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

5.)

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

6.)

Előterjesztés a nagyatádi menetrendszerű helyi autóbusz közlekedés díjának 2014. évi alakulásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

7.)

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 23/2000. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester

8.)

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek 2014. évi irányadó bérleti díjainak, valamint a helyi piac és vásár 2014. évi helyhasználati és helybiztosítási díjainak megállapításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

9.)

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

10.)

Előterjesztés az önkormányzat 2011-2015. évre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének felülvizsgálatára és a 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

11.)

Tájékoztató az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján készített intézkedési terv végrehajtásáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

12.)

Előterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói beosztására benyújtott pályázatok véleményezéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Melléklet
   Melléklet

13.)

Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

14.)

Előterjesztés a Nagyatádi Castrum Thermálkemping Kft. bérleti díj megállapításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

15.)

Előterjesztés a Nagyatád Város Önkormányzata tulajdonában álló üres bérlakások szociális célú bérbeadásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

16.)

Előterjesztés a Nagyatád Város Önkormányzata tulajdonában álló üres lakások piaci alapon történő bérbeadásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

17.)

Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Beszámoló

18.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

19/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

19/B.)

Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

20.)

Interpellációk, kérdések


21.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.47 másodperc