Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2008-10-30-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Előterjesztés a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása által vállalt feladatok végrehajtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

2.)

Beszámoló a Nagyatádi Közoktatási Intézmény 2007/2008-as tanévben végzett munkájáról és a működés tapasztalatairól

Előadó:
Szakályné Pintér Mária főigazgató
Letöltés:   Beszámoló
   Melléklet

3.)

Előterjesztés az önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenérzéséről készített számvevői jelentés megállapításairól és az ehhez kapcsolódó intézkedésekről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

4.)

Előterjesztés az óvodai és az alapfokú oktatási intézmények felvételi körzethatárainak meghatározásáról szóló 7/2007. (II. 16.) rendelet módosításáról és a sajátos helyzet meghatározásáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet

5.)

Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatorna használatáért fizetendő díjak megállapításról szóló 3/1995. (III. 1.) rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

6.)

Előterjesztés a 2009. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

7.)

Előterjesztés az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának módosítására

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

8.)

Előterjesztés a JÖVŐKÉP-zés - a Nagyatádi Közoktatási Intézmény átfogó fejlesztése integrált mikrotérségi központtá című projekt megvalósításához szükséges konzorciumi szerződés jóváhagyásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Megállapodás

9.)

Előterjesztés a 2008. évben pályázati támogatást elnyert TEKI-TEUT programok összköltségének és forrásösszetételének módosulásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

10.)

Előterjesztés a Hajdú Dent Bt. részére önálló fogorvosi rendelő biztosítására vonatkozó kérelem elbírálásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

11.)

Előterjesztés a regionális vízmű-társaságok részvényeinek önkormányzati tulajdonba adásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

12.)

Előterjesztés a 204/2008. (VI. 26.) számú képviselő-testületi határozat visszavonására és a Közbeszerzési Terv módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

13.)

Előterjesztés a volt Fegyelmező Laktanya területén lévő nagyatádi 0220/36 helyrajzi számú beépített telephely értékesítési feltételeinek meghatározásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

14.)

Előterjesztés a volt Fegyelmező Laktanya területén lévő, nagyatádi 0220/37 helyrajzi számú beépített telephely értékesítési feltételeinek meghatározásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

15.)

Előterjesztés a Nagyatád, Kiszely utcában lévő nagyatádi 1753/4 helyrajzi számú beépítetlen területre vonatkozó beépítési kötelezettség meghosszabbításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

16.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 
Letöltés:   Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Minőségirányítási Program

17/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

17/B.)

Tájékoztató a jegyző és a polgármesteri hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

18.)

Interpellációk, kérdések


19.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.37 másodperc