Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése
Rendeletek kihirdetése
Normatív határozatok kihirdetése
Veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 

A Nagyatád Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2011.(IX. 2.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzati rendeletet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak.

A rendelet-tervezet véleményezése az alábbi elektronikus levélcímen lehetséges.
E-mail cím: jegyzo@nagyatad.hu

A társadalmi egyeztetésre vonatkozó eljárási szabályok:

36.§

(1)

A (8) bekezdésben foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretén az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan vélemény nyilváníthatnak Nagyatád honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímen.

(2)

A képviselő-testület a rendeletalkotás során a beérkezett véleményeket mérlegeli, de a véleményekkel kapcsolatban egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.

(3)

Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelet-tervezet tárgyához nem illeszkedik, vagy név nélküli.

(4)

A rendelet-tervezetet úgy kell a véleményezésre kialakított oldalon közzétenni, hogy a tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez, a vélemények kifejtéséhez.

(5)

A beérkezett vélemények, a véleményezésre jogosult nevének és e-mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított 1 évig történik. Az adatok kezelése magában foglalja az említett adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és törlését is.

(6)

A véleményezésre jogosult adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást az Avtv-ben foglalt vélelem szerint az (5) bekezdésében foglalt adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni. E tényre és a véleményezésre jogosult adatait érintő adatkezelés szabályaira a véleményező figyelmét megfelelően fel kell hívni.

(7)

A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatos vélemények megismerése érdekében lakossági fórum szervezhető.

(8)

Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani
a) az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet,
b) a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályait meghatározó, a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos önkormányzati rendelet-tervezetet,
c) ha a rendelet-tervezetet sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.

A társadalmi egyeztetés alatt álló rendelet-tervezetek:

2020-09-28 -i soron következő képviselő-testület ülés rendelet-tervezetei:
2020-08-27 -i soron következő képviselő-testület ülés rendelet-tervezetei:
2020-02-20 -i soron következő képviselő-testület ülés rendelet-tervezetei:
2019-12-12 -i soron következő képviselő-testület ülés rendelet-tervezetei:
2019-11-28 -i soron következő képviselő-testület ülés rendelet-tervezetei:
2019-11-06 -i soron kívüli képviselő-testület ülés rendelet-tervezetei:
2019-05-02 -i soron következő képviselő-testület ülés rendelet-tervezetei:
2018-12-13 -i soron következő képviselő-testület ülés rendelet-tervezetei:
2018-11-29 -i soron következő képviselő-testület ülés rendelet-tervezetei:
2018-10-25 -i soron következő képviselő-testület ülés rendelet-tervezetei:
2018-08-30 -i soron következő képviselő-testület ülés rendelet-tervezetei:
2018-05-03 -i soron következő képviselő-testület ülés rendelet-tervezetei:
2018-03-29 -i soron következő képviselő-testület ülés rendelet-tervezetei:
2017-12-14 -i soron következő képviselő-testület ülés rendelet-tervezetei:
2017-11-30 -i soron következő ülés rendelet-tervezetei:
2017-10-26 -i soron következő képviselő-testület ülés rendelet-tervezetei:
2017-09-28 -i soron következő képviselő-testület ülés rendelet-tervezetei:
2017-08-31 -i soron következő képviselő-testület ülés rendelet-tervezetei:
2017-06-29 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2017-05-25 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2017-03-30 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2017-01-26 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2016-12-13 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2016-12-09 -i soron kívüli képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2016-09-29 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2016-06-30 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2016-06-02 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2016-03-24 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2016-02-18 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2016-01-28 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2015-12-17 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2015-11-26 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2015-08-27 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2015-06-25 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2015-05-28 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2015-04-30 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2015-03-26 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2015-03-17 -i soron kívüli képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2015-02-19 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2015-01-29 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2014-12-18 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2014-11-27 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2014-08-28 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2014-06-26 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2014-06-17 -i soron kívüli képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2014-05-29 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2014-04-17 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2014-03-20 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2014-02-13 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2014-01-30 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2013-12-19 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2013-09-26 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2013-06-27 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2013-05-30 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2013-04-18 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2013-03-28 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2013-02-21 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2013-01-31 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2012-12-13 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2012-11-29 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2012-09-27 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2012-05-31 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2012-05-03 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2012-03-29 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2012-02-16 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2012-01-26 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2011-12-15 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2011-11-24 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2011-10-27 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
2011-09-29 -i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:
Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.72 másodperc