Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Nagyatád Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti kötelezően közzéteendő közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos dokumentumai


Közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések

A 2005. évi közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések

A 2006. évi közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések

A 2007. évi közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések

A 2008. évi közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések

A 2009. évi közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések

A 2010. évi közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések


Éves statisztikai összegzés

Statisztikai összegzés 2011. évre


Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat

Intézmények közbeszerzési szabályzata

Közbeszerzési szabályzat 1. sz. melléklete

Közbeszerzési szabályzat 2. sz. melléklete

Közbeszerzési szabályzat 3. sz. melléklete


Közbeszerzési Terv

Közbeszerzési terv 2012. évre


"Építési szerződés „A nagyatádi városközpont többcélú fejlesztése a közösségerősítés jegyében” tárgyú, DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében építési, felújítási, bővítési, infrastruktúra fejlesztési feladatok elvégzésére." című közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

Előzetes vitarendezési kérelem

Vállalkozási szerződés - Művelődési Ház

Vállalkozási szerződés - Vásárcsarnok


"Nagyatád Város Önkormányzata által rendelkezésre bocsátott fűtőmű üzemeltetése, továbbá Nagyatád Város közigazgatási területén távhő- és meleg víz szolgáltatás nyújtása a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a szolgáltatást igénybevevők részére közszolgáltatási szerződés keretében." című közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás módosítása

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Közszolgáltatási szerződés


"Nagyatád Város közigazgatási területén keletkező, szabvány hulladékgyűjtő edényzetből települési szilárd kommunális hulladék rendszeres begyűjtése, ártalmatlanító helyre történő elszállítása, elhelyezése és ártalmatlanítása közszolgáltatási szerződés keretében, valamint a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtése (beleértve a begyűjtőhelyek közszolgáltatás keretében történő működtetését), lakossági veszélyes hulladék begyűjtése, azok hasznosítása és ártalmatlanítása a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével, hulladékudvar biztosítása, 770 literes és 1100 literes fém hulladékgyűjtő edények tisztítása évi 4 alkalommal, hó- és síkosság mentesítés, gépi úttisztítás (seprés, locsolás) végzése." című közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közszolgáltatási szerződés


"Nagyatád Város Önkormányzata részére bankszámlavezetés és folyószámla hitelkeret biztosítása." című közbeszerzési eljárás

Részvételi felhívás

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Tájékoztató az eljárás eredményéről


"Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése Nagyatád város-távhő rendszerének geotermikus energia ellátására vonatkozó, KEOP-4.2.0/B azonosítószámú vagy ennek megfelelő tartalmú pályázathoz kapcsolódóan" című közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményérőlKözbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.27 másodperc