Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázati felhívás - építés-beruházási ügyintéző munkakör betöltésére

A Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §. alapján
pályázatot hirdet
a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda szervezeti egységébe
építés-beruházási ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Végzi az önkormányzati építési beruházásokkal kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a feladatkörébe tartozó építési beruházások előkészítéséről, megvalósításuk érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a tervezőkkel, kivitelezőkkel közműszolgáltatókkal, valamint a szakhatóságokkal.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása
 • egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes önéletrajz
 • Büntetlen előéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • A jelentkező nyilatkozata magyar állampolgárságról; cselekvőképességről; a személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról; továbbá a Kttv. 84-85. §-aiban foglalt összeférhetetlenség hiányáról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ad:
Svégel Gábor irodavezető a 06-30-916 0228 -os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
 • Postai úton, a benyújtandó iratoknak, igazolásoknak a Jegyző címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.).
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: építés-beruházási ügyintéző.

A pályázati eljárás módja, rendje:
A jelentkezési határidő lejártát követően a munkáltató – döntése szerint – a jelentkezőkkel személyes elbeszélgetést kezdeményezhet a kiválasztás előtt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 20.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjával tölthető be.

A pályázat KÖZIGÁLLÁS oldalon történő publikálásának ideje:
2017. október 18.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.nagyatad.hu Nagyatád Város Honlapja – 2017. október 18.
- Nagyatádi Televízió képújsága – 2017. október 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.
Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.36 másodperc