Civil szervezetek, egyesületek


A szervezet 1992-ben alakult azzal a céllal, hogy ápolják az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékét és az akkor Nagyatádon történt eseményeket. 2006-ban, a forradalom 50. évfordulóján a nagyatádi szervezet tagjainak szerkesztésében, a Nagyatádi Művelődési Ház gondozásában jelent meg a helytörténeti Múltidéző sorozat "Forradalom Nagyatádon 1956." című kiadványa. A Nagyatád Monográfiája II. kötete dolgozza fel az 1956-os Forradalom és Szabadságharc nagyatádi vonatkozásait. Mindkét kiadvány megtalálható a Városi Könyvtárban.

Nagyatád Város Önkormányzata és az 56-os Szövetség Nagyatádi Szervezete együttműködésével egy kopjafa és egy emlékkő elhelyezésével '56-os emlékhely került kialakításra a Nagy Imre téren.

Elnök: Balatinecz Miklós
Nagyatád, Dózsa Gy. u. 3.
(30) 4252-355
bala01@citromail.hu

Nagyatádon 1999-ben alakult a 69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Kör, melynek tagjai ápolják a Magyar Honvédség hagyományait, valamint gyűjtik és kiállítják a régi katonai eszközöket, gépeket, fegyvereket. A kör által működtetett Hadiparkban hatalmas technikai és tárgyi értékeket összegyűjtve mutatják be a Magyar Honvédség történetét 1848-tól napjainkig. Hortobágyi Ferenc, nyugállományú őrnagy lelkiismeretesen végzi elnöki munkáját, aki nemcsak a papírmunkában jeleskedik, pályázatokat nyer, barátságokat köt külföldi alakulatokkal, veterán katonákkal, de közösséget is formál. Nagyatád egykor katonaváros volt, így a harckocsizók szerepe elengedhetetlen a településen. A Radics Sándor ezredes nevét viselő Hadipark nagy népszerűségnek örvend a turisták körében, így nemcsak a város múltját elevenítik fel a tankokkal, repülőkkel, fegyverekkel az egykori katonák, de idegenforgalmi szempontból is hatalmas jelentősége van a szervezet működésüknek. 2014-ben a tagok átadták gyűjteményüket a városnak, így azóta a Turisztikai Központ munkatársai gondozzák a hadipark eszközállományát.

A harckocsizók aktív tevékenységét látva az egykori katonák feleségei is megalakították a Kanizsai Dorottya Nőegyletet, melynek tagjai nemcsak rendezvényeiken végeznek aktív közösségi munkát, de több városi eseményen is részt vesznek.
A harckocsizók közösen a hölgyekkel az adománygyűjtés terén is példaértékű munkát végeznek Nagyatádon. A Szent Kristóf Karitatív Egyesülettel és a Magyar Vöröskereszttel együttműködve többször segítettek már a rászorulókon, míg évente többször a Családok Átmeneti Otthonába is teli zsákokkal érkeznek a szépkorúak. Ez sem véletlen, hiszen van egy mecénásuk, Hafuzi Avnija személyében, aki Albánia tiszteletbeli konzulja, s ma már úgy tekint Nagyatádra, a helybeliekre, mint saját szülővárosára és az albánokra.

A páncélosok fontos szerepet töltenek be a város életében, akik a katonai hagyományok ápolása mellett aktívan jelen vannak a település életében is.

Hortobágyi Ferenc, elnök
7500 Nagyatád, Vasút utca 7/a.
30/987-4899
hermes@latsat.hu

1998. január 24-én egy maroknyi nagyatádi és környékbeli
kisállattenyésztő közreműködésével alakult az egyesület. Célkitűzés a galamb, díszmadár és egyéb kisállatok tenyésztésének népszerűsítése, kiállítások rendezése, szakmai előadások szervezése, a tenyésztők összefogása.

2001. január 1-től felvételt nyertek a Magyar Galamb és
Kisállattenyésztők Országos Szövetségébe. Ettől az időponttól rendszeres résztvevői az országos kiállításoknak, melyen több győztes címet nyertek. Az időközben 30 fősre nőtt tagság 2004-ben elnyerte a XI. Országos Fiatal szárnyas-állat kiállítás rendezési jogát, mely nagy
sikert aratott szakmai körökben. Példaértékű kapcsolatokat alakított ki az egyesület a romániai Kézdivásárhely, Csíkszereda, valamint a
horvátországi Krizsevci város kisállattenyésztő egyesületeivel.
Ugyanakkor szinte már baráti kapcsolatot ápolnak a szlovák és szlovén tenyésztőkkel is.

Az egyesület tagjai számos díszmadárfajtát, díszbaromfit és több mint 30 fajta galambot tenyésztenek. Nagy gondot fordítanak az ősi magyar fajták fenntartására, megőrzésére az utókor számára.

Elnök: Magyar Csaba
Székhely: 7500 Nagyatád, Szabó Dezső u. 25.
Levelezési cím: 7555 Csokonyavisonta, Ifjúság út 2.
Tel.: 70/568-9858

A Jobb Közéleti Kör Nagyatád 2002 tavaszán alakult azzal a céllal, hogy a városban a polgári értékeket ápolja és a magyarságtudatot erősítse. Az évek folyamán több országos hírű előadót hívott a városba, a történettudomány, a filmművészet, a színjátszás, az egészségügy és a sport témakörében. Vendégük volt többek között: dr. Papp Lajos, dr. Bertényi Iván, Jankovics Marcell, Grosics Gyula, Fernczy Csongor, a kaposvári Rock Színház, a Szabadkai Magyar Színház, nagyváradi színművészek stb.

Emlékeket állítottak, alkalmanként a Nagyatádi Erdélyi Körrel közösen Bocskay István, Bethlen Gábor, Hunyadi János emlékére, a Wass Albert Alapítvánnyal (a Polgári Bál bevételét felhasználva) Wass Albertnek. Az Ady Endre Gimnázium új aulájában létrehozandó szobrokhoz szintén a 2009. évi Polgári Bál bevételével nyújtanak segítséget. Támogatták a Székely kapu megvalósulását is.

Minden évben, jótékonysági céllal megrendezik a Nagyatádi Polgári Bált.

Elnök: Bagó László
Alelnök: dr. Gara István
7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 20.

2008-ban alakult meg Nagyatádon a Kanizsai Dorottya Honvéd Nőegylet. A 20-25 főből álló civil társaság felvállalja a katonafeleségek és katonaözvegyek érdekképviseletét, valamint támogatja karitatív munkájukban a civil szervezeteket.

Nem utolsó sorban pedig kulturális tevékenységet is folytatnak, hiszen a nőegylet közösségformáló feladatot is vállalt az évek alatt. Civil társaságként ők nem pályázathatnak, ezért tagdíjakból tartják fenn magukat. Kirándulásokat szerveznek, színházakat látogatnak, és igyekeznek színes programokkal megtölteni mindennapjaikat. A nőegylet a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének is a tag, így tanácskozási joggal is rendelkeznek a nagyatádiak.

A Kanizsai Dorottya Honvéd Nőegyletet minden évben vendégül látja a 69. Harckocsiezred Nyugdíjas és Baráti Kör, akikkel közösen tesznek a magányosakért, az egyedül maradottakért.

Elnök: Hortobágyi Ferencné
Székhely: 7500 Nagyatád, Aradi u. 6/a
Telefon: 30/575-3396

A Magyar Rákellenes Liga Nagyatádi Alapszervezete 2006. márciusában alakult 19 fővel. Hamar kiderült, hogy elsősorban a felvilágosító munkában, a megelőzésre való tájékoztatásban vehetünk részt.

Tagságunk létszáma változó, jelenlegi (2020) létszámunk 70 fő. Összejöveteleinket, ha a program másként nem módosítja minden hónap harmadik keddjén, 17 órakor tartjuk a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ, közösségi termében.

Legnagyobb rendezvényünk az évente megrendezett „Rózsaszínszalagos felvonulás” amellyel a melldaganatot megelőző szűrések fontosságára hívjuk fel a figyelmet minden év októberében.

Rendezvényeinkre nem csak a daganatban érintett embereket, hanem mindenkit szeretettel várunk.

Vezetőség tagjai: Szerecz Zsuzsanna, Varjasné Tóth Dóra, Horváth Gál Ferencné, Kovács Jánosné, Rábai Erzsébet.

Zslebics Edit, elnök
7500 Nagyatád Gyár utca 68.b
+36303518296
zslebe@gmail.com
www.rakliga.hu

Iroda: 7500 Nagyatád Baross Gábor utca 1. II. em 206. iroda

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Nagyatádi körzeti csoportja Nagyatádon és a vonzáskörzetében 17 településen tevékenykedik. Ez egy 250 tagot számláló csoport, de a tagokon túl valamennyi mozgássérült érdekképviseletét jelenti a tevékenységük.

A tagoknak összejöveteleket, rendszeres havi találkozásokat, megbeszéléseket, rendezvényeket, évente egy belföldi kirándulást, évzáró zenés ünnepséget szerveznek. A tagok részvételével országos, megyei megmozdulásokon, valamint a környező körzeti csoportok programjain vesznek részt. Érdekképviseletet látnak el valamennyi érintett felé a támogatások lehetőségeinek közvetítésében, pl. közlekedési támogatások, lakás-átalakítási támogatások megismertetése, a Megyei Egyesület eljárásának megismertetése. A csoportnak jó kapcsolata van az Önkormányzattal, évente beszámolnak tevékenységükről. Részt vesznek a város rendezvényein, igény szerint szívesen kapcsolódnak bármely civil szervezet programjához.

Csoportvezető: Huszics Klára
Cím: 7500 Nagyatád, Jókai u. 7/B 2/35.
Telefon: 30/979-2571

Nagyatád Város Polgárőr Egyesülete a városban törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési céllal megalakult polgárőr szervezet. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, politikai pártok támogatását nem fogadja el, azoknak anyagi és egyéb támogatást nem nyújt. A szervezet 1996-ben alakult meg, tevékenységükért anyagi ellenszolgáltatást nem kapunk, kizárólag önkéntes közérdekű munkavégzésről van szó. A taglétszám jelenleg 21 fő. Legfőbb támogatónk az önkormányzat, pályázati formában. Önkénteseink legfőbb feladatvállalása: Aktív járőrszolgálati feladatok vállalásával társadalmi szerepvállalás a település közrend, közbiztonság javításában, a közterületen való jelenlétünkkel a bűnözés visszaszorítása. Részvétel rendezvények szervezésében, biztosításában, tájékoztató munkában (iskola, óvoda, nyugdíjas egyesület, SZEM-népszerűsítése, stb.) Szoros együttműködés a rendőrséggel, az önkormányzattal, szakmai szervezetekkel, a helyi intézményekkel, a helyi társadalom tagjaival.

Vezető: Horváth Dezső
7500 Nagyatád, Nagy Imre tér 1.
nagyatadpolgaror@freemail.hu

Az egyesület célja Nagyatád város fejlődésének segítése, lehetőség biztosítása a lakosság igényeinek, érdekeinek megfogalmazására, a közügyekben való részvételre. Pártoktól független, nagyatádi emberek szabad társulásán alapuló szervezetről van szó. Nem kötik pártpolitikai érdekek és korlátok.

Az egyesület 1994. október 18-án alakult. Ez a legnagyobb taglétszámú, legaktívabb, nem nyugdíjasokat tömörítő civil szervezet a városban. Taglétszámuk 55 fő.

A Nagyatádért Egyesület öt képviselője, köztük a polgármester munkájával vesz részt az önkormányzat tevékenységében. Felgyorsult és célirányos lett lakóhelyünk fejlesztése. Mindezt a nagyatádi emberek munkája, részvétele, javaslatai, kezdeményezései határozták meg.

További információk a www.nagyatadert.hu oldalon.

Elnök: Szakonyi Viktória

A bélyeggyűjtés hobby, de talán több is annál. Az ember a gyűjtés során sok ismerettel, lexikális tudással gazdagodik, illetve nyomdai technikákkal is megismerkedik. Ez tükrözi a sokféle témát, motívumokat és sokféle gyűjtési témát. Az 1950-es években a nagyatádi gyűjtők a MABÉOSZ Kaposvári Szervezetéhez tartoztak. A gyűjtők találkozók alkalmával, vagy hazautazáskor jobban megismerték egymást, úgy döntöttek, hogy létre hozzák Nagyatádon a Bélyeggyűjtő Kört. A Nagyatádi Bélyeggyűjtő Kör 1960. február 27.-én alakult meg 15 fővel. A kör létszáma hamarosan 100 fő fölé emelkedett. Az 1970-80-as években a településen a honvédségnél is volt bélyeggyűjtő egyesület. 1990-től a honvédségi laktanyát bezárták, így a gyűjtők átjelentkeztek a városi bélyeg körhöz. A létszám 70 fő lett. 2010-ben ünnepeltük a Nagyatádi Bélyeggyűjtők megalakulásának 50.-ik évfordulóját. A megjelenő bélyeg újdonságok egyre drágábbak, ami tükrözi, hogy egyre fogy a gyűjtők létszáma. A mai napon gyűjtők létszáma 21 fő. 2020-ban lett volna ünepélyesen megtartva a 60.-ik évforduló, ami a vírus helyzet miatt elmaradt.

Mayer József, elnök
7563 Somogyszob, József A. u. 7.
30/324-7520

A Nagyatádi Horvát Egyesület 2016. évben alakult. Az egyesület legfontosabb célja a horvát nemzetiségű tudat kialakítása, fenntartása, megőrzése, a horvát nemzetiségi hagyományok ápolása, gondozása, a horvát nyelv és néptánc tanításának előmozdítása, a helyi horvát közösség szervezése, összetartása, valamint a szomszédos, határ menti horvát településsel a kapcsolatfelvétel és kapcsolatápolás.
Kiemelten kíván foglalkozni közösségi tudat fenntartásával, a közösséghez tartozás erősítésével. Fontos a kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)

Az egyesület elő kívánja mozdítani a Nagyatád és vonzáskörzetében élő horvát nemzetiségű lakosok érdekeinek megjelenítését és érvényesítését, az őket érintő döntések kialakítása során.

Az egyesület folyamatos együttműködést tart fenn Nagyatád Város Horvát Önkormányzatával, kölcsönösen segítik egymás munkáját, együttműködnek programok lebonyolításában valamint az önkormányzat mellett együttműködik a többi kulturális egyesülettel és további nemzetiségi önkormányzattal.
Az egyesület kapcsolatot épített ki a Somogy megyében és a régióban működő horvát egyesületekkel, önkormányzatokkal és határon túli szervezettel is és azok programján is részt vettek egyesületünk tagjai, képviselői.

Ezen túl az egyesület szorosan illeszkedik Nagyatád város közösségi életéhez. Az egyesület célja továbbá, hogy Nagyatád város és körzete fejlődéséhez, az itt élők életfeltételeinek, életminőségének javításához segítséget nyújtson. Az egyesület számos kulturális program mellett kirándulásokat szervez az egyesült tagjai részére.

Vezetőségi tagok: Claessens Eszter, Horváth Tamásné, Jüngling Zsolt, Plander György.

Rózsás Viktória, elnök
7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 12.
06-30-9029885
nagyatadihorvategyesulet@gmail.com

Az egyesület pályázatai

2022.

Szent Rókus napi búcsú (NKUL-KP-1-2022/1-000405) – 2022. augusztus 21.
Rastanak na dan sv. Roka (NKUL-KP-1-2022/1-000405) – 21. kolovoza 2022

Nagyatádi Horvát Egyesület működési költség támogatása – 2022. év – Fényképes dokumentáció
(NCIV-KP-1-2022/1-000270)

Potpora operativnim troškovima Hrvatske Udruge Nagyatád – 2022. godina – Fotografska dokumentacija (NCIV-KP-1-2022/1-000270)


Korábbi pályázatok

A Nagyatádi Kertbarátok Egyesülete, mely a város legrégibb civil szervezete. 1972-ben alakult  Nagyatádi Kertbarát Kör néven, az akkor már működő Méhész-szakcsoport kertészkedéssel foglalkozó tagjaiból. A szervezet 2007. óta működik egyesületként.

Célunk a természetkedvelő és szerető zöldség, gyümölcs, szőlőtermesztéssel foglalkozó és azonos érdeklődésű tagok összefogása. A tagság szabadidejének, pihenésének kulturált feltételei biztosítása, társas-közösségi programok szervezése.

Mindezek érdekében biztosítjuk a társaság széleskörű elméleti, szakmai, gyakorlati képzését, kapcsolatot tartunk hasonló érdeklődésű szervezetekkel, szakmai kirándulásokat és bemutatókat szervezünk. Az egyesületnek tagja lehet az a természetes személy, aki belépési nyilatkozatában elfogadja az egyesület céljait, magára nézve kötelezőnek ismeri el az alapszabályt, vállalja az egyesület céljának megvalósítására irányuló folyamatos közreműködés kötelezettségét.

Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el, mely hét tagból áll – elnök, alelnök, titkár, gazdasági vezető és három elnökségi tag. Taglétszámunk minden évben változik, egészségi állapotuk, egyéb körülményeik miatt vannak kilépő tagok, helyükre új tagok kerülnek felvételre. Sajnos több tagunk is elhalálozott, melyet nehéz elviselni, de az élet törvénye, hogy születünk és meghalunk. Fájó szívvel búcsúztunk minden kertbarát tagunktól, emléküket megőrizzük. Az egyesület jelenlegi taglétszáma 76 fő.

Céljaink megvalósítását a közgyűlés által elfogadott éves program alapján végezzük. Minden év januárjában kerül megrendezésre zenés-táncos rendezvényünk a János-napi boráldás és a pótszilveszter.

Elnök: Horváth László
Titkár: Fillér Józsefné
7500 Nagyatád, Nagy Imre tér 1.
Tel.: 20/568-1112

A Nagyatádi Erdélyi Kör 2000-ben alakult Orbán Miklós vezetésével. Fő célja a magyar kulturális örökség megóvása a Kárpát-medencében, hagyományunk megőrzése és átmentése a fiatal generációk számára. Az áttelepült erdélyiek, mint a változatlanul erős erdélyi magyar nemzettudat hordozói feladatuknak tekintik az anyaország segítésére lenni a magyar nemzeti öntudat erősítésében, másrészt a  távozásukkor odahagyott erdélyi magyar nemzetközösség ügyének támogatását, velük a rendszeres kapcsolattartást. Havonta összejöveteleket, rendezvényeket tartunk. Közös rendezvényeket szervezünk a hasonló szellemiségű civil szervezetekkel. Kirándulásokat szervezünk, lapunk a Pirkadat. Országos szinten bekapcsolódtunk az Erdélyi Körök Országos Szövetségébe (EKOSZ), melynek negyedéves lapja az Általvető. Minden érdeklődőt szívesen fogadunk, szeretettel várunk rendezvényeinken.

Elnök: Dr. Orbán Csaba
Titkár: Réti Árpád
7500 Nagyatád,
arpadreti@freemail.hu
30/969-1591

A Nagyatádi Méhész Egyesület 1993. év júniusában alakult meg 59 fővel Nagyatádon. Az egyesület feladata összefogni, képviselni a nagyatádi térség méhészeit. Egyesületünk 2003 tól tagja az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek, de önnálló egyesületként működik. Legnagyobb taglétszáma 237 fő volt, jelenleg 177 fő a tagok száma, akik közel 12000 méhcsaládot tartanak. Egyesületünk, Hazánk legnagyobb egyesületei közé tartozik. A megváltozott környezeti, közéleti és jogi események miatt jelentősen kibővültek az egyesülettel kapcsolatos feladatok. Megalakulása óta megválasztott elnökei, Varga István, Dóra Kálmán, Egyed Árpád, jelenleg az elnöki feladatot Balogh László látja el.

Egyesület székhelye, levelezési címe: Somogyszob, József Attila utca 9.
Email cimei: n.mehesz.egyesulet@gmail.com., baloghmehesz54@gmail.com.
Telefonos elérhetőség: Balogh László 06-30-2760178.

Az Alapítvány 2001-ben jött létre azzal a céllal, hogy a Nagyatádi Városi Múzeum működését, tevékenységét támogassa. Segítséget nyújt Nagyatád és környéke kulturális, helytörténeti, néprajzi, természettudományi értékeinek gyűjtéséhez, megőrzéséhez és kutatásához. Hozzájárul, illetve közreműködik a kutatási eredmények kiállításokon és publikációkban való bemutatásához, közreadásához.

Kuratórium elnöke: Göndöcs Rudolf
7500 Nagyatád, Széchenyi tér 2.
Tel.: 82/352-028, 30/901-4283

A Nagyatádi Szív Egyesület 2002-ben alakult. Célja, hogy összefogja a szívbetegek, szívműtöttek és egészségre vágyó betegeket. A szívbetegek rehabilitációja, egészségfenntartása valamint a megelőzés egyaránt fontos szerepet játszik az egyesület értékrendjében. Ennek előnye volt, hogy kórházi háttérrel
rendelkezünk, és Dr. Orbán Csaba kardiológus irányításával indultunk el.
A jelenlegi létszámunk 70 fő.

Programok:
• Havi rendszerességgel tartunk előadásokat, melyre az egészségügy területéről szakmai előadókat hívunk meg.
• Sportolási lehetőség van: heti rendszerességgel torna, teke, valamint röplabda.
• Minden év szeptember utolsó vasárnapján megrendezésre kerül a Szív Világnapja,
melyre rajzpályázatokat írunk ki az általános iskolások számára, melyeket különböző ajándékokkal díjazzuk.
• Szűréseket (vérnyomásmérés, BMI, vércukor, koleszterin) és egészség felvilágosítási tanácsadást tartunk szakemberek segítségével.
• JESZ program keretében 2010-ben 4 db félautomata defibrillátort tudtunk kihelyezni
(Ady Endre Gimnázium, Városi Sportuszoda, Strandfürdő és egy Szupermarket bejáratánál).
• Tanfolyamok megszervezése által ismerkedtek meg tagjaink és a nagyatádi lakosok a defibrillátor alkalmazásával.
• Általános iskolásoknak több alkalommal tartottunk egészség felvilágosító előadásokat (a dohányzás káros hatásai, vetítések).
• Évente kirándulást szervezünk tagjaink és szeretteik számára.
• Év végén szervezetünk tagjai közös ünnepség keretén belül az év
történéseinek felelevenítésével a táncos összejövetel után, békében várják Ádvent időszakát.
• Minden évben részt veszünk az Országos Orvos – Beteg Konferencia és Sporttalálkozón.
Nagyatádon eddig 3 alkalommal került megszervezésre az országos rendezvény

Elnök: Dr. Orbán Csaba
Ügyvezető elnök: Nagy Józsefné
7500 Nagyatád, Munkácsy u. 45.

Tel.: 30/200-3847

A Nagyatád-Rinyamente Turisztikai Desztináció-menedzsment Egyesület 2011-ben alakult meg 29 alapítótaggal, azzal a céllal, hogy a térség turisztikai szolgáltatóinak kínálatát egyesítse. Elvünk: “Együtt könnyebb!” Összefogásunkkal szeretnénk fellendíteni a környék idegenforgalmát.

Nagyatádon és környékén az idegenforgalom meghatározó jelentőségű. A desztináció turisztikai vonzerejét természeti, táji adottságai, a termál- és gyógyvizek jelenléte, valamint gazdag kulturális értékei adják.

2014. szeptember 26-án az egyesület beköltözhetett a teljesen felújított Turisztikai Központba. Az épületet és a benne található tourinform irodát, valamint a három jelentős kiállítást az egyesület dolgozói működtetik: Nagyatádi nyomda története, Nagyatádi mesteremberek, Hadtörténeti kiállítás. Az egyesülethez Nagyatádon kívül több más település is tartozik. Igyekszünk rendezvényszervezéssel, hagyományápolással,  képzések szervezésével, közös marketingtevékenységgel, helyi termékek összegyűjtésével színesíteni és ösztönözni a térség kínálatát mind a helyiek, mind pedig a turisták számára.

Nagyatád-Rinyamente Turisztikai Desztináció-menedzsment Egyesület elnök: Pünkösd Márton
TDM menedzser: Koril-Kincses Kinga
7500 Nagyatád Széchenyi tér 7.
Tel.: 82/504-073

2014 novemberében találkozott először néhány fiatal a nagyatádi Kulturális Központban, akik társasjátékokkal a hónuk alatt érkeztek. A hagyományos, kétszemélyes játékok mellett az egészen bonyolult, stratégiai társasokig mind megtalálható volt a fiatalok repertoárjában. Megalakulásukkor Stettner Zoltán és Üst Tamás vezette a klubot, majd 2017-től Németh Roland irányításával járnak hétről hétre az intézménybe a társasjátékok szerelmesei.

A maroknyi csapat gyűjteménye lassan felbecsülhetetlen értékű lesz, hiszen az egészen egyszerű, szinte gondolkodást sem igénylő játékok mellett az összetett, több órát igénylő darabokkal is rendelkeznek. Mivel a Kulturális Központ a szárnyai alá vette a csoportot, társasokkal is megajándékozta a ma már NKSK-JÁTÉK-TÉR néven működő közösséget.

Németh Roland Norbert
7500 Nagyatád, Kiszely L. u. 10/B. II/7.
30/784-0008
rolnem@gmail.com

Városunkban az amatőr rádiózás közel ötven éves múltra tekint vissza. A hetvenes évek elején 10-15 lelkes fiatal morse összeköttetéssel megcélozta a környező országokat, a későbbiek folyamán már távoli földrészekkel és szigetekkel is tudtak kapcsolatot létesíteni.

2018-ban újjá szerveződött a rádióklub az NKSK támogatásával a Hadiparkban építettük ki antennáinkat és az önkormányzat segítségével korszerű adó-vevőkhöz is hozzájutottuk a közösségi rádióállomáson. Az elmúlt időszakban közel 20000 összeköttetést létesítettünk a világ sok országával illetve, hívójel körzetével. A rádióállomás távíró, fónia és a korszerű digitális üzemmódban tud dolgozni. Évente 20-25 hazai és nemzetközi versenyen és aktivitáson érünk el szép eredményeket. Tagjaink között tíz fő rendelkezik nemzetközi vizsgával, hívójellel. Régi rádiókészülékek gyűjtésével és restaurálásával is többen foglalkoznak.

Klubvezető: Hosszú József
7500 Nagyatád, Nagy Imre tér 1.
Tel.: 30/488-3855

Az egyesület 2016-ban alakult. Csak női tagokból áll és kis létszámmal, 20-24 fővel működik. Feladatának tekinti a nők érdekképviseletét, a hátrányos helyzetben élők, az idősek és a gyerekek segítését. Rendszeres résztvevője a városi rendezvényeknek és más civil szervezet által rendezett programnak. Éves terv alapján szervezi saját programjait. Bertók László versmondó verseny alapítója, szervezője, rendezője. Gyermekprogramokat szervez: városnapi vetélkedőt, egészségnevelési játékot óvodások és általános iskolások részére. Házi süteménnyel látogat az idősek otthonába. Évente kirándul hazánk szép tájaira. Közös színházlátogatás is szerepel programjában.

Elnök: Szakályné Pintér Mária
7500 Nagyatád, Nagy Imre tér 1.

A Nagyatádi Képeslapgyűjtők 1989. 08. 22-én a megalakult Országos Szövetségének lett tagja.
Székhelye: Szombathely
A nagyatádi képeslap gyűjtők közül Sasvári Tiborné és Steiner Józsefné az Országos Szövetség elnökségében is szerepet vállaltak, majd létrehozták a Nagyatádi Képeslap csoportot. Tagjai különböző életkorúak voltak, az általános iskolástól a nyugdíjasokig is megtalálhatók. A csoport taglétszáma 10 fő volt, jelenleg 9. A gyűjtők célkitűzése, hogy gyűjteményeik egy részét évről-évre bemutassák az érdeklődőknek. 2017-ig évente kettő kiállításuk is volt a csoport tagjainak, viszont ezután pedig évente egy. Országos egyesületi kiállításon a nagyatádi gyűjtők részéről többen is szerepeltek: Steiner Józsefné, Sasvári Tiborné, Koczkáné Fata Zsuzsanna, Varga István, Szabó József és Mayer József. Felsorolt tagok színvonalas, igényes és szerte ágazó anyagokat küldtek az Országos Kiállításra Szombathelyre.

Mayer József, elnök
7563 Somogyszob, József A. u. 7.
30/324-7520

A Prológ Nagyatád Alapítvány ösztönzi és támogatja azokat a kezdeményezéseket, javaslatokat és célkitűzéseket, amelyek Nagyatád Város közösségi, természeti, történeti, építészeti értékeinek megőrzését, közzétételét és továbbfejlesztését; valamint új közösségi, kulturális, sport és településfejlesztési célok, kezdeményezések lokálpatrióta szemléletű megvalósulását szolgálják.

Az alapítvány tevékenységéhez tartozik

• A közösségi, történeti, természeti, társadalmi értékek és hagyományok megőrzése, közzététele és továbbfejlesztése.
• Az alapítvány támogatja a művészeti, tudományos, történeti, kulturális és sport tartalmú kezdeményezéseket és folyamatokat.
• A gyerekek és a fiatalok körében végzett tevékenységek; a helyi tehetségek kibontakozási, fejlődési lehetőségének a segítése.
• A közösségi önszerveződések és kezdeményezések támogatása.

A Prológ Alapítvány a Nagyatád Város közössége érdekében, hosszú időn át önzetlen és eredményes tevékenységet végzők elismerésére megalapította, létrehozta a Pro Communitatis Nagyatád Díj kitüntetést. A Díjat évente két személynek vagy közösségeknek adományozza az Alapítvány Kuratóriuma, amelyek a Prológ Gálaest során kerülnek átadásra.

A Prológ Nagyatád Alapítvány adatai, elérhetősége

Az alapítás időpontja: 2015. október 14.
Alapítói vagyon: 224.000 Ft

Prológ Nagyatád Alapítvány
7500 Nagyatád, Zrínyi M. u. 36.
Telefon: 30/9560-915
e-mail: ormai.istvan@gmail.com

A Prológ Alapítvány számlaszáma: 10403954-50526783-67821017

Köszönjük, hogy érdeklődnek alapítványunk tevékenysége iránt. Kérjük, hogy vegyenek részt programjainkon, és adományaikkal támogassák közös céljaink megvalósítását.

A Prológ Nagyatád Alapítvány Kuratóriuma

Németh Csaba, Ormai István, Pallai Lászlóné

Az alapítvány közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi:

  • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; kulturális tevékenység;
  • gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet;
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Közvetlen politikai tevékenységet az alapítvány nem folytat, szervezeti pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Képviselő: Jámbor Szabolcs
7500 Nagyatád, Kápolna u. 1.
82/553-647

A Nagyatádi Városszépítő Egyesület 1971-ben alakult. Mint civil szervezetet, a Somogy Megyei Bíróság 1989.08.17-én jegyezte be. A szervezet célja szerinti besorolása „környezetvédelmi tevékenység”.

Az egyesület meghirdetett célja:

Nagyatád város szépítése, a lakóinak a környezetük szeretetére nevelése, a polgárok érdeklődésének felkeltése Nagyatád értékei és problémái iránt. A műemléki értékek és attrakciók megőrzése és gyarapítása, a természetjárás népszerűsítése.

Nagyatád város és környéke túraútvonalainak kijelölése és fenntartása.

A célok megvalósulásának érdekében az egyesület a következő feladatokat végzi, illetve végezte el:

- A helyi védelem alatt álló évszázados tölgyek folyamatos gondozása, tápanyagpótlása.
- A Rinya patak mellett kijelölt turistaút folyamatos karbantartása, rendbetétele, kitisztítása..
- A parlagfű elleni védekezés szervezésében, a parlagfű írtásában való részvétel.
- Nagyatád környéki illegális hulladéklerakó helyek felderítése, közreműködés a felszámolásukban.
- Diákok számára parlagfű-mentesítési és hulladékgyűjtési akció megszervezése.
- A Széchenyi Park növényjelző tábláinak pótlása.
- Évente kedvezményes virágvásár megszervezése.
- Évente városi virágosítási verseny szervezése, lebonyolítása, a résztvevők díjazása.
- Saját gondozású virágágyás kialakítása a város központjában.
- „Virágos város” értékeinek, hagyományainak ápolása és megőrzése.
- Városi karácsonyi díszkivilágítás és az aktuális kirakatverseny megszervezése.
- Muzeális köztéri óra felújítása és kihelyezése a József Attila Kollégium homlokzatára, folyamatos karbantartása.
- A Nagy Imre téren, az Egyesület közreműködésével felállított köztéri óra építményének karbantartása.

Adószámunk: 19963819-1-14.

Nagyatád, Szabadság u. 17.
Elnök: Bagó László
Telefon: +3630 4001449
Titkár: Kutiné Csicskát Edit
Telefon: +3630 9013715

www.varosszepito-nagyatad.com

Az alapítvány az alábbi tevékenységeket végzi:

Wass Albert életművének ápolása, népszerűsítése, pályájának ismertetése; emlékmű, szobor állítás Wass Albert tiszteletére
Kulturális rendezvények szervezése (vetélkedők, irodalmi és színházi műsorok)
- Pályázatok kezdeményezése
- Tudományos konferenciák szervezése
- Írásos anyagok kiadása, terjesztése
- Kapcsolatápolás határon túli magyar szervezetekkel
- Hazafias nevelés, oktatás
- Karitatív tevékenység
Az alapítvány nyitott, ahhoz minden magyar és külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság csatlakozhat, aki (amely) az alapítvány alapító okiratában megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel, pénzbeli vagy természetbeni adománnyal hozzájárul és az alapítvány céljait és működési szabályait magáénak vallja.

Elnök: Kovács Géza György
Cím: 7500 Nagyatád, Zrínyi u. 39.
Telefon: 70/7715-324


Megszakítás