Rendeletek, határozatok

Az önkormányzati rendelet Magyarországon a helyi önkormányzatok által hozható jogszabály.

Önkormányzati rendeletet a települési és a megyei önkormányzatok alkothatnak. A rendelet területi hatálya csak az adott településre vagy megyére; a személyi hatálya pedig annak lakosaira, valamint a településsel, megyével valamilyen módon kapcsolatban állókra terjed ki.

A helyi rendeleteket az önkormányzat képviselő-testülete nyilvános ülésen, minősített többséggel fogadja el, majd azt a jegyző hirdeti ki. Megjelölésük tartalmazza a megalkotó képviselő-testület nevét, a rendelet éven belüli sorszámát, a kihirdetés évét, hónapját, napját, valamint a címet. A képviselő-testületek a rendeletalkotást nem igénylő kérdésekben határozattal döntenek.

A Nemzeti Jogszabálytárban elérhetőek Nagyatád Város Önkormányzatának rendeletei

Megszakítás