Gazdasági Bizottság

Tagjai:

Kárpáti László – elnök
Jüngling Márton András
Simonné dr. Tóth Mária Erzsébet
Szakonyi Viktória
Döméné Lajos Katalin
Horváthné Greller Piroska
Kajdy Péter

2023.05.23-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata városfejlesztési és gazdasági programja időarányos megvalósításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Beszámoló az önkormányzati vagyon 2022. évi hasznosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
4.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évről szóló éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentéséről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a Nagyatádi Városfejlesztő Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés Nagyatád város településrendezési eszközök 2. számú módosítási eljárás véleményezési szakasz lezárásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés a Déli Iparterületen épült szennyvízátemelő ingatlan rendezéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. ingatlanvagyon felajánlásának elfogadásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a Nagyatád külterület 0447/13 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonási kérelmének elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés a Nagyatád, Zrínyi köz 1. szám alatti beépített ingatlan vevőjének kijelöléséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Előterjesztés a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés meghosszabbítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
13.)Előterjesztés a Nagyatád, Ciklámen utca és a Csalogány sor között húzódó, nagyatádi 3181 helyrajzi számú, beépítetlen terület vevőjének kijelöléséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
14.)Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előadó: Vargáné Szüts Katalin pénzügyi irodavezető
15.)Egyebek

2023.05.02-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló 2022. évi beszámolójáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásból történő kiváláshoz kapcsolódó vagyonfelosztási szerződés aláírásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a Büttner és Társai Kft. fejlesztési tervei feltételeinek kialakításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a Ciklámen utca és a csalogány sor között húzódó, nagyatádi 3181 helyrajzi számú beépítetlen terület értékesítési feltételeinek meghatározásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a nagyatádi kistérségi szennyvízelvezető és tisztító rendszer bérleti-üzemeltetési szerződésének módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
               Melléklet
6.)Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2022. évi tevékenységéről
és a hatáskörébe tartozó adóbevételek alakulásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
7.)Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előadó: Vargáné Szüts Katalin pénzügyi irodavezető
8.)Egyebek

2023.03.28-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a közterület elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 23/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés Nagyatád város településrendezési eszközök 1. számú módosítási eljárásának lezárásáról és a Nagyatád helyi építési szabályzatáról szóló 28/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Beszámoló a 2022. évben lefolytatott közbeszerzésekről és a Közbeszerzési Bírálóbizottság tevékenységéről
Előadó: Dr. Pacári Judit jogtanácsos, a Bírálóbizottság elnöke
Letöltés: Beszámoló
5.)Előterjesztés a „Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon” című támogatással kapcsolatos építési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás lezárásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a központi háziorvosi ügyeleti ellátásról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a Nagyatád, Széchenyi tér 1. szám alatti ingatlan bérlőjének kijelöléséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft-vel megkötött bérleti jogviszony meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés a Nagyatád, Erkel Ferenc utca 1/C. szám alatti lakás piaci értékesítési feltételeinek meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a Nagyatád Városi Horgász Egyesület részére raktárhelyiség biztosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Előterjesztés az EURO STORE Kereskedelmi Kft.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
13.)Előterjesztés a Nagyatád, Baross Gábor utca 5/A. szám alatti társasház földszintjén lévő, 3. és 4. számú helyiségekre vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
14.)Előterjesztés a Nagyatád, Széchenyi tér 1. szám alatti, külön bejárattal rendelkező helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
15.)Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előadó: Vargáné Szüts Katalin pénzügyi irodavezető
16.)Egyebek

2023.02.21-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés Nagyatád város településrendezési eszközök 1. számú módosítási eljárásának partnerségi egyeztetés lezárásáról és a környezeti vizsgálatról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a MÁV Zrt.-vel együttműködési megállapodás megkötéséről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a Nagyatád, Zrínyi köz 1. szám alatti beépített terület értékesítési feltételeinek meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. részletfizetési kérelmének elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
6.)Javaslat a Gazdasági Bizottság 2023. évi munkatervére
Előadó: Kárpáti László Gazdasági Bizottság elnöke
Letöltés: Javaslat
7.)Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről
Előadó: Kárpáti László Gazdasági Bizottság elnöke
Letöltés: Tájékoztató
8.)Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előadó: Vargáné Szüts Katalin pénzügyi irodavezető
9.)Egyebek

2023.01.24-i bizottsági ülés

1.)Beszámoló a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Beszámoló
2.)Beszámoló a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás működéséről, a társulásban ellátott feladatokról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
3.)Beszámoló a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás működéséről, a társulásban ellátott feladatokról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
4.)Javaslat Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervére
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Javaslat
5.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálatáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés az önkormányzat vagyonának hasznosításáról szóló 30/2008. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások elidegenítésére és azok feltételeire című 31/1997. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzatának 2023. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a Nagyatád, Erkel Ferenc utca 1/C. szám alatti lakás piaci értékesítéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés a nagyatádi 4301 helyrajzi számú ingatlan külterületbe vonási kérelmének elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Előterjesztés a DXN EUROPE Kft. kérelmének elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
13.)Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előadó: Vargáné Szüts Katalin pénzügyi irodavezető
14.)Egyebek

2022. év ülései

Korábbi ülések

Megszakítás