Nagyatád Város Díszpolgárai

2021.

Büttner Tamás

1970 óta él és dolgozik Nagyatádon. Saját vállalkozásukat 1992-ben alapította társaival. A kezdetben a gépipari kereskedelemmel foglalkozó cég néhány év alatt önálló gyártási kapacitást hozott létre, ami gyorsan bővült. Nagy hangsúlyt fordítanak a szakemberek képzésére, ezért a helyi Ady Endre Technikummal és Gimnáziummal működnek együtt a gépésztechnikusok duális szakmai képzésében. A cég ügyvezetője 2008-ban a Nagyatád Városért kitüntetést, 2013-ban a Magyar Gazdaságért Díjat, 2017-ben az év somogyi vállalkozása, 2018-ban pedig a Somogy Polgáraiért Díjat vehette át. Nemcsak gazdasági vezetőként, üzletemberként dolgozik, hanem a társadalmi szerepvállalás jegyében egy évtizedig volt a Nagyatádi Úszó Sportegyesület elnöke, és jelenleg is a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.

ifj. Dr. Herr Gyula

Kardiológus, belgyógyász szakorvos, a Nagyatádi Triatlon és Szabadidősport Egyesület elnöke, az eXtremeMan Kft. ügyvezetője. A nagyatádi eXtremeMan verseny megalapítója, korábban versenyzője és immár 32 éve a versenyek főszervezője. Tevékenysége példamutató, a rendszeres testmozgás népszerűsítésével felhívja a figyelmet az aktív életmód fontosságára, hozzájárul a fiatalok egészséges testi-lelki fejlődéséhez. Sportszeretete, aktivitása, közösséget szervező ereje, a triatlon sportágban végzett utánpótlás-nevelés során nyújtott munkája kiemelkedő. Több évtizede tartó elhivatott és eredményes orvosi szolgálatával nemcsak az emberek egészségének megőrzésében, de annak visszaszerzésében is kimagasló munkát végez.

Hortobágyi Ferenc

Az 1999-ben alakult, több, mint 100 tagot számláló nagyatádi 69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Kör Elnökeként több mint két évtizede fáradhatatlanul dolgozik Nagyatád katonai hagyományainak megőrzése érdekében. Meghatározó szerepe volt a Radics Sándor Hadipark és Kiállítás létrehozásában, mely a honvédség technikai és tárgyi eszközeit, katonai emlékeit, értékeit 1848-tól napjainkig összegyűjtve mutatja be. Elkötelezett lokálpatrióta. Önzetlenül és cselekvő szerepet vállalva dolgozik Nagyatád Város fejlődéséért, a katonai hagyományok megőrzéséért és bemutatásáért, a közösségi összefogás és szellemiség meglétéért.

2019.

Kenedi Tibor

Zenepedagógusként, zongoraművészként pedagógiai pályájának teljes egészét a nagyatádi zeneoktatásnak, a zenei műveltség terjesztésének szentelte. A Nagyatádi Zeneiskola alapító igazgatója, 40 éven át vezetője. A zenei oktatás fejlesztése érdekében létrehozta a Nagyatádi Zeneoktatásért Alapítványt. Az általa több éven keresztül szervezett Országos Vonószenei Tábor városunk hírnevét öregbítette. Zongorahangversenyeivel maradandó élményt nyújtott Nagyatád komolyzenét kedvelő közönségének. Zenepedagógiai munkáját tisztelet és megbecsülés övezi egykori tanítványai, kollégái körében. Emberi és hivatásbeli érdemei példaértékűek, elismerésre és megbecsülésre méltóak.

2012.

Bertók László

Bertók László író, költő. A somogyi kötődésű író, költő 1982-ben József Attila, 1989-ben Graves, 1990-ben Déry Tibor-díjat kapott, 1997-ben a Magyar Köztársaság Babérkoszorúját, 2004-ben pedig a Kossuth-díjat is átvehette. Az író, költő 1959-1965. között Nagyatádon élt és könyvtárosként dolgozott a Nagyatádi Járási Könyvtárban. A Nagyatádhoz kötődő irodalmi munkássága kiemelkedő, tevékenységével Nagyatád értékeit gazdagítja.

Ludán Imréné

Ludán Imréné magyar-történelem szakos pedagógus, iskolaalapító igazgató, nyugdíjas iskolaigazgató. Nagyatádon a rajz tagozatos oktatás megszervezője, mely ma is része az általános iskola oktató-nevelő munkájának. Nagyatád város szolgálatában elhivatott, példamutató pedagógiai munkát, következetes, magas szakmai színvonalú vezetői tevékenységet végzett. Emberi és hivatásbeli érdemei alapján elismert, megbecsült és köztiszteletben álló személy Nagyatádon.

2009.

Dr. Gara István

Dr. Gara István főgyógyszerész. 1990-1998 között önkormányzati képviselőként és 1994-1998 között Nagyatád Város alpolgármestereként érdemben segítette Nagyatád város fejlődését. Az 1990-es évek elején kezdeményezésére jött létre a Nagyatádi Diákokért Alapítvány, amelynek azóta elnöke és támogatója. A Nagyatádi Katolikus Egyházközség képviselő-testületének elnöke. Nagyatád város szolgálatában kiemelkedő és eredményes, elhivatott és példaadó szakmai és közéleti tevékenységet végez, mellyel közmegbecsülést szerzett.

Dr. Gyenesei István

Dr. Gyenesei István valamennyi tisztségében, beosztásában érvényesítette, döntéseivel és több évtizedes tevékenységével segítette, hogy Nagyatád városa eredményesen vegyen részt a különböző fejlesztési folyamatokban. Nagyatád város fejlődését sikeresen és következetesen támogatta. Eredményesen képviseli városunk és a nagyatádiak érdekeit.

2001.

Fodor Lajos

Fodor Lajos vezérezredes 1973-tól 1985-ig látta el Nagyatádon a gépesített lövész ezred zászlóaljparancsnoki, majd ezredparancsnoki beosztását. A városban eltöltött idő alatt aktívan vett részt a város arculatának kialakítását célzó törekvések megvalósításában. Nagyatádhoz való kötődése, a városért való tenni akarása életpályája további szakaszában is megmaradt.

Varga József

Varga József, az Ady Endre Gimnázium nyugdíjas igazgatója, 1953 óta él a városban. 40 éven át a gimnázium tanára, 1993-ig, nyugállományba vonulásáig az intézmény igazgatója volt. Iskolát teremtett, melyben helyet kapott a város és a térség munkaerő-szükségleteinek megfelelően az egészségügyi szakközépiskolai képzés is. Az iskola munkájának színvonalát minősítette, hogy az itt végzett tanulók magas arányban nyertek felvételt a felsőfokú oktatási intézményekbe. Volt tanítványai, akik már sokan nagyszülők vagy szülők, tisztelik, becsülik munkásságáért.

1996.

Hamvas János

Hamvas János életpályáját a városért tevékenykedve végezte. Munkája során magánéletét is félretéve Nagyatád város fejlődését, fejlesztését és a város rendezését tartotta élete értelmének. Egész életében egész embert kívánó tevékenysége eredményeként vált a város jól rendezett, Hild díjas településsé.

1992.

Dr. Kóczián Géza

Dr. Kóczián Géza volt nagyatádi gyógyszertárvezető. Egész élete Nagyatádhoz kötődött, Nagyatádért élt és dolgozott. Életműve Nagyatád hírnevét öregbítette. Tudományos munkásságával a városnak sok tisztelőt és barátot szerzett.

Megszakítás