Képviselő-testület ülései

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve

2023-03-30-i soron következő képviselő-testületi ülés

1.)Beszámoló a város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Dr. Györkös Balázs rendőr alezredes, kapitányságvezető
Letöltés: Beszámoló
2.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a közterület elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 23/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés Nagyatád város településrendezési eszközök 1. számú módosítási eljárásának lezárásáról és a Nagyatád helyi építési szabályzatáról szóló 28/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Beszámoló a 2022. évben lefolytatott közbeszerzésekről és a Közbeszerzési Bírálóbizottság tevékenységéről
Előadó: Dr. Pacári Judit jogtanácsos, a Bírálóbizottság elnöke
Letöltés: Beszámoló
6.)Előterjesztés a „Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon” című támogatással kapcsolatos építési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás lezárásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés az 1. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátásra megkötött szerződés megszűntetéséről, és az 1. számú háziorvosi körzet megüresedett háziorvosi állására vonatkozó pályázat kiírására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés az 4. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátásra megkötött szerződés megszűntetéséről, és az 4. számú háziorvosi körzet megüresedett háziorvosi állására vonatkozó pályázat kiírására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés az iskola-egészségügyi alapellátás helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási szerződés megszűntetésére, és az iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a központi háziorvosi ügyeleti ellátásról
Előadó: Ormai István polgármester
11.)Előterjesztés a Nagyatád, Széchenyi tér 1. szám alatti ingatlan bérlőjének kijelöléséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Előterjesztés a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft-vel megkötött bérleti jogviszony meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
13.)Előterjesztés a Nagyatád, Erkel Ferenc utca 1/C. szám alatti lakás piaci értékesítési feltételeinek meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
14.)Előterjesztés a Nagyatád Városi Horgász Egyesület részére raktárhelyiség biztosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
15.)Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: bizottságok elnökei
16.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
17/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
17/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
18.)Interpellációk, kérdések  
19.)Egyebek  

2023-03-02-i soron kívüli képviselő-testületi ülés

1.) Előterjesztés a Széchenyi tér 1. szám alatti ingatlan bérleti hasznosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés

2023-02-23-i soron következő képviselő-testületi ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
2.)Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről
Előadó: Kárpáti László Gazdasági Bizottság elnöke
3.)Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló 18/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés Nagyatád város településrendezési eszközök 1. számú módosítási eljárásának partnerségi egyeztetés lezárásáról és a környezeti vizsgálatról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a MÁV Zrt.-vel együttműködési megállapodás megkötéséről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a Nagyatád, Zrínyi köz 1. szám alatti beépített terület értékesítési feltételeinek meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. részletfizetési kérelmének elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
9.)Beszámoló a Humán Közszolgáltatások Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Pallai Lászlóné bizottság elnöke
10.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Beszámoló
11/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Tájékoztató
11/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
12.)Interpellációk, kérdések  
13.)Egyebek  

2023-01-26-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Beszámoló a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Beszámoló
2.)Beszámoló a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás működéséről, a társulásban ellátott feladatokról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
3.)Beszámoló a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás működéséről, a társulásban ellátott feladatokról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
4.)Javaslat Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervére
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Javaslat
5.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálatáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés az óvodai felvételi körzethatárok meghatározásáról és a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzetek kijelölésének véleményezéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés az önkormányzat vagyonának hasznosításáról szóló 30/2008. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások elidegenítésére és azok feltételeire című 31/1997. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzatának 2023. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Előterjesztés a Nagyatád, Erkel Ferenc utca 1/C. szám alatti lakás piaci értékesítéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
13.)Előterjesztés a nagyatádi 4301 helyrajzi számú ingatlan külterületbe vonási kérelmének elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
14.)Előterjesztés a DXN EUROPE Kft. kérelmének elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
15.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
16/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
16/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
17.)Interpellációk, kérdések  
18.)Egyebek  

2022. évi ülések

Korábbi ülések

Megszakítás