Képviselő-testület ülései

2022-04-28-i soron következő képviselő-testületi ülés

1.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Dr. Nagy Vera aljegyző
              Ivókné Pintér Melinda igazgató
Letöltés: Beszámoló
2.)Előterjesztés a 2. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a 3. számú vegyes háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a volt laktanya területén lévő, nagyatádi 0220/83 helyrajzi számú beépített telephely vevőjének kijelöléséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Beszámoló a Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Kárpáti László bizottsági elnök
6.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
7/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
7/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
8.)Interpellációk, kérdések
9.)Egyebek

2022-03-24-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Beszámoló a város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Dr. Györkös Balázs rendőr alezredes, kapitányságvezető
Letöltés: Beszámoló
               Melléklet
               Melléklet
2.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Beszámoló a 2021. évben lefolytatott közbeszerzésekről és a Közbeszerzési Bírálóbizottság tevékenységéről
Előadó: Dr. Pacári Judit jogtanácsos, a Bírálóbizottság Elnöke
Letöltés: Beszámoló
4.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzatának 2022. évi Közbeszerzési Tervének 1. számú módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés “Nagyatád Város Közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében 2022. április 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő időre” tárgyú pályázati eljárás lezárására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés a központi háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés a Nagyatádi Fürdők Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ Alapító Okiratának módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés a nagyatádi 0220/83 helyrajzi számú beépített telephely értékesítési feltételeinek meghatározásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
               Módosítás
12.)Előterjesztés Nagyatád Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításának elfogadásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
13.)Előterjesztés a Nagyatád, Háromfai utca 4. szám alatti idegen tulajdonnal beépített ingatlan értékesítéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
14.)Előterjesztés a Nagyatád, Hunyadi utca 8. szám alatti társasház földszintjén lévő helyiség bérleti jogviszonyára vonatkozó kérelem elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
15.)Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: bizottságok elnökei 
16.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
17/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
17/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó:Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
18.)Interpellációk, kérdések
19.)Egyebek

2022-02-24-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről
Előadó: Kárpáti László Gazdasági Bizottság Elnöke
3.)Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 15/2001. (V. 4.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés Nagyatád Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításának véleményezési eljárása során beérkezett vélemények ismertetéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Beszámoló a Humán Közszolgáltatások Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Pallai Lászlóné bizottsági elnök
7.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
8/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
8/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
9.)Interpellációk, kérdések
10.)Egyebek

2022-02-21-i soron kívüli képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés a „Nagyatád, Arany János utca és Petőfi tér nyugati oldal útburkolatának felújítása” című pályázat módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés

2022-02-08-i soron kívüli képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés a háziorvosi körzetek átszervezéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés egészségügyi alapellátási feladatok végzésére vonatkozó megállapodásokról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés

2022-01-27-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Beszámoló a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Beszámoló
2.)Beszámoló a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás működéséről, a társulásban ellátott feladatokról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
3.)Beszámoló a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás működéséről, a társulásban ellátott feladatokról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
4.)Javaslat Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervére
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Javaslat
5.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálatáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés az óvodai felvételi körzethatárok meghatározásáról és a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Előterjesztés
7/A.)Előterjesztés a polgármester illetményének megállapításáról
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Előterjesztés
7/B.)Előterjesztés az alpolgármesterek személyi juttatásainak megállapítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés az “Önkormányzatok rendkívüli támogatása” pályázat benyújtására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata Szervei és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2011.(IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a hulladékgazdálkodási és köztisztasági közfeladatok ellátásával kapcsolatos döntésekről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés a Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése egyedi támogatási kérelem benyújtására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
13.)Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek kijelölésének véleményezéséről
Előadó:Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
14.)Előterjesztés a Galamb-, Díszmadár- és Kisállattenyésztők Nagyatádi Egyesülete részére további raktárhelyiség biztosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
15.)Előterjesztés a „Nagyatád, Arany János utca és Petőfit tér nyugati oldal útburkolatának felújítása” című pályázat benyújtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
16.)Beszámoló a Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről
Előadó: Kárpáti László bizottsági elnök
17.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
18/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
18/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó:Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
19.)Interpellációk, kérdések
20.)Egyebek

2022-01-14-i soron kívüli képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés “Élhető Nagyatád – a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése” című Európai Uniós pályázat benyújtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére irányuló Európai Uniós pályázat benyújtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés

Korábbi ülések

Skip to content