Nevelési intézmények


Nagyatádi Óvodák

Nagyatád város önkormányzata óvodáit 2000. évtől Egyesített Óvodai szervezetben működtette. A település szerkezetéből adódóan minden településrészen működik óvoda, a szolgáltatást igénylőkhöz igazodva. 2013. január óta Nagyatádi Óvodák /NOVIK/ néven az önkormányzat által fenntartott intézményként sem változott meg a telephelyek élete. Évente kb. 300 fő óvodáskorú gyermeket látnak el az intézmények. Az engedélyezett gyermek létszám az alapító okirat szerint: 420 fő. Jelenleg hat épületben 14 óvodai csoportban, 269 fő gyermek tölti mindennapjait.

Tagintézmények:

Csillagszem Óvoda
Gyöngyvirág Óvoda
Hétpettyes Óvoda
Napsugár Óvoda
Nyitnikék Óvoda
Százszorszép Óvoda

7500 Nagyatád, Rozsnyói u. 2/a
0630/205-1449
ovikozpont.nagyatad@gmail.com
Bővebb információ


Nagyatádi Bárdos Lajos Sport és Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 1-jei hatállyal közös igazgatású közoktatási intézményt hozott létre, melynek egyik intézményegysége lett a Bárdos Lajos Általános Iskola és Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

Az Alapfokú Művészet Iskola szerves részét képezi intézményünk arculatának. A zene, néptánc, művészeti profil lehetőséget ad a közösségi szereplésekre, versenyekre, fellépésekre. A sportiskolai képzés keretében, kapcsolódva a sportegyesületek hagyományaihoz, igényeihez, főleg a labdarúgás és a kézilabda oktatása folyik magas szinten, lehetővé téve, hogy a későbbiekben a tehetséges diákok egyesületi szinten folytathassák tovább a sportolást.

A 2008 augusztusában sikeresen elnyert pályázat egymilliárd forintnyi összege lehetővé tette az intézmény teljes körű felújítását.

7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 4.
0682/351-894
bardos.nagyatad@gmail.com
bardosl-na.edu.hu


Nagyatádi Bárdos Lajos Sport és Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolája

Nagyatád város második általános iskolájaként 1979-ben adták át. Akkori elnevezése 2. sz. Általános Iskola volt, ám színe miatt a városban mindenki csak „Piros iskolaként” emlegette.

Az azóta eltelt 40 év alatt nemcsak az intézmény színében, de elnevezésében és szerkezetében is történt változás. 1986-tól az intézmény profiljában megjelent a rajz tagozat, 2002-től pedig alapfokú művészetoktatási intézmény lett, amely 4 tanszakon (grafika, textilműves, makett és papírtárgy-készítő, festés) oktatja az érdeklődő gyerekeket.

A 2013. januári fenntartóváltás után a Bárdos Lajos Sport Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként működik az iskola. Az iskola tanulólétszáma minden tanévben 400 fő körül mozog. Az oktatás 8 évfolyamon, évfolyamonként 2 párhuzamos osztályban folyik.

7500 Nagyatád, Árpád utca 2.
0682/553-661
isk@arpadf-na.edu.hu
arpadf-na.edu.hu


Nagyatádi Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet

1970-ben a régi elemi iskola épületében önálló intézményként kapott helyet Kisegítő Iskola néven, a Széchenyi tér 25. szám alatt. 2011-ig itt működött az intézmény. 2011. június 30-i hatállyal jogutód nélkül megszűnt az intézmény, majd 2011. július 1-vel a kaposvári Duráczky EGYMI telephelyeként működött tovább. 2011. augusztusában az iskola átköltözött a megüresedett Babay József Általános Iskola épületébe. 2014-től ismét önálló intézményként működik tovább az iskola.

Az intézmény tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek számára általános iskolai oktatást, illetve 2011-től fejlesztő iskolai nevelés-oktatást lát el. Az idegrendszeri károsodással született mozgásfogyatékos gyermekek szakszerű fejlesztése érdekében konduktív pedagógiai ellátást biztosít. Rehabilitációs területek emellett a logopédiát és a gyógytestnevelést is biztosít a tanulók számára.

Jelenlegi iskolai csoportok: 1-8. évfolyamig 7 általános iskolai, és 1-8. évfolyamig két foglalkoztató iskolai osztály, az utóbbi két összevont csoportban működik.

7500 Nagyatád Petőfi u. 51/A
0682/553-679
iskolaeltes@gmail.hu
www.eltesnagyatad.hu


KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Az intézmény 1953 óta biztosítja városunkban a gimnáziumi képzést. A több mint hat évtized alatt számos szakmai képzéssel bővült az intézmény kínálata. Jelenleg a gimnáziumi képzés keretein belül emelt szintű nyelvoktatás zajlik. A szakképzés területén, a munkaerőpiacon keresett szakmai képzéseket indít az iskola: gépészet, informatika, egészségügy, közgazdaság és pedagógia osztályokat.

Évente több mint 400 nappali és csaknem 150 fő esti tagozatos tanulót képez. Az iskolához tartozó kollégium csak nem 100 diák számára ad szállást iskolaidőben.

7500 Nagyatád, Dózsa György u. 13.
0682/553-042
info@ady-nagyatad.sulinet.hu
ady-nagyatad.hu


Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskola

Nagyatádon 1953-ban indult meg az ipari képzés 34 tanulóval, gépész szakmában. 1968-ban vált önállóvá az intézet, amely az akkori kor szellemének megfelelően a felnőttek átképzésében is részt vett: évente 50-60 betanított- vagy segédmunkás kapott szakmunkás bizonyítványt. 2008-ban az intézmény a Somogyi TISZK része lett, majd 2015-ben újabb fenntartóváltás eredményeként a Kaposvári Szakképzési Centrum tagiskolája lett.

Az intézmény mostani profilját inkább a szolgáltatóipari szakmák jelentik, illetve hangsúlyos lett az érettségire felkészítő oktatás és a különböző szakmák oktatása felnőttképzés keretében. A jelenlegi képzési formák a kereskedelmi értékesítő, gépi és CNC forgácsoló, ipari gépész, festő, mázoló, tapétázó, burkoló, cukrász, szakács, pincér-vendégtéri szakember.

7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 6.
0682/553-410
iskola@liveedu.nagyatadi.hu
https://naszi.edu.hu


Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagyatádi Tagintézménye

Az intézmény 1981. szeptember 1-től működik, és több változást követően 2010. augusztusától egy teljesen felújított nevelési-oktatási intézmény elkülönülő szárnyában folytatja tevékenységét. Célja a segítséget kérő gyermekek, tanulók harmonikus fejlődésének elősegítése, képességeik maximális kibontakoztatása. Rendelkezésre állnak szülőknek, pedagógusoknak egyaránt konzultáció és tanácsadás keretében, segítséget nyújtanak az aktuálisan felmerülő nevelési és oktatási problémáik megoldásában.

Az intézmény szolgáltatásai között megtalálható a mozgásfejlesztés, tehetséggondozás, beszédértés, logopédia és a mentálhigiénés támogatás.

7500 Nagyatád, Baross G. u. 4.
0682/351-256
epsz.nagyatad@gmail.com
pedagogiai-szakszolgalat.hu


Megszakítás