Művészeti csoportok


Giárok, ütősök és énekek – Olyan előadóktól játszunk dalokat akiknek a lemezein magunk is csak ámulunk. Természetesen a célunk az, hogy rajtunk kívül ezeket a dalokat másokkal is megismertessük természetes, akusztikus formában, mindenféle elektromos bűvészkedés nélkül. Mindeközben pedig mi is egyre többet tanulunk egymástól és a dalokból.
Ez pedig pont olyan mintha egy zenészekre szabott osztályteremben lennénk – talán a nevünk is ezért lett Acoustic Classroom.
Hujber Balázs – gitárok, vokál
Máté Attila – akusztikus gitár, ének, vokál
Perák Vera – ének, vokál, melodika
Pfeiffer Kata – ütőhangszerek (cajón, csörgő)
Bővebb információ: acoustic-classroom.blog.hu

Amikor Czindery Ignác Ferenc és felesége, Adamovics Anna az Úr 1740. évi július havának 22. napján Attád községben Szent Ferenc rendjének telket és anyagot ajándékozott templom és rendház építése céljából, akkor az itt élők életét jobbította, hitét erősítette, kultúráját emelte. Nagylelkűségük, tettük évszázadokon átívelő.
Egyesületünk ennek a nagyvonalú, nemes tettnek az emlékére, az adományozó család előtt tisztelegve viseli a Czindery Szépmíves Céh nevet.

S talán a két cél is megegyezik: a 18. századi, a csaknem 300 évvel azt követőével.
Olyan zajos a világ körülöttünk: igaztalan szavak, megcsalatások vesznek körül minket gyakran. Szükség van vigaszra, előremutatásra. Szükség van az igazságra, magyarságunk, európaiságunk és hitünk megerősítésére. Ezt hirdetjük a magyar és a világirodalom, s több egyház zeneműveinek tolmácsolásával.

Megalakulásunk, 2006 óta Nagyatádon és környékén (Kőszegtől az ukrán határig, Pécstől a Bakonyig) soktucatnyi település többszáz előadásának mindenkori közönsége előtt azokat a gondolatokat mondtuk el, azokat az énekeket énekeltük, amit az idő hitelesített, ami fennmaradt az idők tisztító rostáján.

Felléptünk nagyrendezvényeken éppúgy, mint a legkisebb közösség előtt. Nagyszínpadon és kis falucska gyepén, hatalmas templomokban, s kis kápolnákban, imaházakban. Hálásan gondolunk azokra a társakra, akik e műsorok során velünk együttműködtek, s azokra, akik befogadták szavainkat: a mindenkori hallgatóságra.
Köszönetet mondunk segítőinknek, akik a rendezvények létrejöttében, előkészítésében munkálkodtak, vagy számunkra technikai, anyagi támogatást nyújtottak azért, hogy teljesíthessük vállalásainkat. Büszkék vagyunk azokra, akik partnerként elfogadtak minket, s örömmel tölt el bennünket tiszteletbeli tagjaink barátsága, ugyanakkor elszomorít az, hogy már két – hozzánk korábban közel álló – személy is immár elhagyta világunkat.

A Czindery Szépmíves Céh tiszteletbeli tagjai:
Bagó László – vállalkozó ● Bálint Gábor – vezető hittanár, püspöki biztos ● Balogh Ferencné – pedagógus, karnagy ● dr. habil Druzsin Ferenc – irodalomtörténész, egyetemi magántanár ● Farkas József – fényképész, videó készítő ● dr. Herr Gyula – kardiológus főorvos ● Jámbor Szabolcs – üzletember, önfenntartó bibliamunkás ● dr. Kádár Brigitta – jogász, újságíró, kórustitkár ● dr. Kisnemes János – ny. plébános ● Kovács Géza – ny. népművelő, a Czindery Szépmíves Céh alapító elnöke ● Marosvölgyi Péter – református lelkipásztor ● Marosvölgyiné Buczkó Tünde – református lelkipásztor

Az Egyesület örökös tagja:
Bertók László – Kossuth- és József Attila-díjas író, költő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja ● Udud István – pedagógus, költő, Mensáros-díjas versmondó

Az érdeklődők megkereséseit várja:

Fejér Zoltán György, művészeti vezető
7500 Nagyatád, Dózsa u. 70.
30/425-2288
Messenger: Fejér Zoltán György
fejer.zoltan.gyorgy@gmail.com

A néptáncegyüttes 22 éves múltra tekint vissza. Nagyatádon ez az ifjúsági közösség teremtette meg a gyermeki folklór táncművészet alapjait. A néptáncegyüttes a Bárdos Lajos Általános Iskola diákjaiból tevődik össze. A kezdő és haladó táncos fiatalok száma 70 fő.

Kimagasló eredmények és szakmai sikerek:
Rendszeresen részt vesznek és jó eredményekkel szerepelnek a Somogy Megyei Együd Árpád Néptáncversenyen. Az amatőr B2 kategóriában arany minősítést szerzett az együttes. A táncegyüttes népszerűségét a sok városi, városkörnyéki iskolai fellépés jelzi. Önálló rendezvényük a Májusváró Folklórfesztivál, gálaműsorok, táncházak, néptáncbálok.

Külföldi Kapcsolataik és barátaik:
Olaszországból a “Gioia” és “Passons” néptánccsoportok, Ausztriából a seebodeni “Kinderrolkstauzgruppe”, Lengyelországból, Poznanból a “Cepellia” tánccsoport.

Méltán büszkék az évek óta elért hazai és nemzetközi eredményekre, az értékek megőrzésére, folyamatos megújulásukra és a magyar tánchagyományt megőrző tevékenységükre.

Elnök: Fonyó Dóra
Telefon: 82/352-952

A Nagyatádi Fotósok Baráti Körének aktív tagjaiból és a gimnazisták szakköréből verbuválódott csapat kiegészült néhány lelkes lábodi és segesdi amatőrrel – így célszerűnek látták, ha új néven folytatják tovább a munkát. Így indult el a Nagyatádi Fotókör – Gerlecz László és Kóczián Zoltán Gergely “szakmai” vezetésével. 2015. november 2-án – Divald Károly 185 születésnapján írták alá az “alapító okiratot.” Az új formáció megszervezésében jelentős szerepet játszott még Tóth Renáta is. A Fotókörnek 2015-ös alakulásakor 11 aktív tagja volt, Nagyatádról és a szűkebben értelmezett járásból.

Tagjait a fotográfia szeretete, az egymás közti barátság és kölcsönös tisztelet köti össze. Az összehangolt és színvonalas szakmai munkának köszönhetően 3 év alatt több helyet ugrottak előre az országos rangsorban – a fotóklubok hagyományos, országos megmérettetésén a MAFOSZ SZALON-on. Az elmúlt évek során több nemzetközi és országos fotópályázaton szerepeltek tagjaik egyénileg is kiemelkedően. 2019-ben Kóczián Zoltán Gergely AFIAP minősítést kapott a nemzetközi szervezettől.

Hivatalos név: Nagyatádi Fotókör – Fotóművészeti Alkotócsoport.
Rövidített név: Nagyatádi Fotókör
Angol név: Photoclub of Nagyatád
Alakulás: 2015.11.02
Gerlecz László, Kóczián Zoltán Gergely és Tóth Renáta kezdeményezésére.
Alapító tagok voltak: Balatinecz István, Bitó Balázs, Pap Richárd, Poós Mariann, Sárdi Péter, Striteczky Géza, Turi István László, Varga Viktória Rebeka

Státusz: 2016. február 27. óta MAFOSZ tagszervezet.

Jelenlegi tagság:
Gerlecz László
Kóczián Zoltán Gergely
Balatinecz István
Bitó Balázs
Pap Richárd
Sárdi Péter
Striteczky Géza
Turi István László
Varga Viktória Rebeka
2018-tól: Tüscher Alexandra
2020-tól: Büki Lia, Tolnai Endre György.

Elérhetőségek:
https://www.facebook.com/nagyatadifotokor/
E-mail: fotoklubatad@gmail.com
Saját honlap: fejlesztés alatt.

Kapcsolattartók:
“MAFOSZ küldött”, „vezetőségi tag”, „alapító tag”: Kóczián Zoltán Gergely AFIAP
„vezetőségi tag”, „alapító tag”: Gerlecz László

Országos ernyőszervezet
Hivatalos név: Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége
Rövidített név: MAFOSZ
Angol név: Association of Hungarian Photoclubs
1983-ban Szolnokon alapította meg 33 fotóművészeti alkotócsoport. Napjainkban közel száz tagszervezetében 2000 különböző életkorú, foglalkozású autonóm alkotó tevékenykedik. Az ország jelenleg egyetlen olyan szervezete, amely közösségi fotóművészeti tevékenységet folytat.
http://www.mafosz.hu/

Nemzetközi ernyőszervezet
Hivatalos magyar név: Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség
Rövidített név: FIAP
Hivatalos nemzetközi nevek
Francia: Fédération Internationale de l’Art Photographique
Angol: International Federation of Photographic Art

1950-ben Svájcban alapították 15 ország, köztük Magyarország autonóm fotográfusai. Mostanra a szövetségnek már 92 ország a tagja. (Az 5 kontinensen közel 2 millió amatőr és hivatásos fotós.) Minden országot csak egy országos szakmai szövetség képviselhet szavazati joggal a FIAP-ban. Ezt a képviseletet a MAFOSZ 1997-től látja el.
https://www.fiap.net/

Elődök

Gábor Andor Járási Művelődési Ház Fotóklubja, Nagyatád. (korábbi/párhuzamos/rövidített nevei: Nagyatádi Fotóklub / Nagyatádi Fotószakkör)
Elődnek tekintett klub. Szakkörként 1957-ben indult el, 1958-ban rendezte első kiállítását. Kiss Gyula, Durgó Tibor, Posta József és Szüts Miklós voltak az első generáció meghatározó tagjai. 1968-ban, 1970-ben,1972-ben és 1974-ben Dunántúli tájak- Dunántúli Emberek címmel országos fotópályázatokat hirdettek. A hetvenes években a „klubélet” alábbhagyott. Ám a tagoknak egyénileg voltak sikerei. Hosszabb kihagyások után 1983-ban a „Tízek tárlata”- ként is ismert kiállítással indul újra, megerősödve a második nemzedék képviselőivel: eM. Soós György, Ország László 1985-ös tárlaton már feltűnik Budai L. Károly (Nyenye) is. A klub az 1990-es években „szűnt meg”. Utolsó kiállításának Posta József és Szüts Miklós életmű-kiállítását tekinthetjük 1992-ben. A tagok egy része a Somogyi Fotóklubban folytatta tovább a klubéletet. A rendszerváltás előtt a város különféle intézményeiben is működtek fotószakkörök. Ezekről szóló híradásokat megtaláljuk a Somogyi Néplapban. (Munkásságuk érdemi feltárása és bemutatása további kutatást igényel…)

Nagyatádi Fotósok Baráti Köre
Elődnek elismert szakkör.
Budai L. Károly (Nyenye) vezetésével indult kezdeményezés 2010-ben. A szakkör egy éve alatt a tagok tematikus előadásokat hallhattak, kiállítással zárult. Megszólította az egykori fotóklub még élő tagjait, és a fiatalabb generációt is. Rövid ideig a MAFOSZ tagja is volt.
A szakkör égisze alatt indult próbálkozás gimnáziumi fotószakkör elindítására is, ami online közösségként működött sokáig Kóczián Zoltán Gergely vezetésével…

A Nagyatádi Vegyeskar 1990-ben alakult. Az akkori tagok között mindenféle foglalkozás megvolt, a tanulótól kezdve a pedagógusig. Az elmúlt 32 év rengeteg szereplést hozott. Sok helyen jártunk, határon belül és túl. Mindenütt nagy sikerrel szerepeltünk, sok barátot szereztünk. Az elmúlt 32 évben rengeteg művet tanultunk. Rengeteg a kedvenc mű. Volt olyan darab, amit nagyon nehezen tanultunk meg, de aztán nagy kedvenc lett. Sajnos a járvány nem kímélt bennünket abban az értelemben, hogy másfél évig nem tudtunk próbálni. Most készülünk a 30+2 éves jubileumunkra, reméljük, hogy meg is tudjuk tartani.

Lebárné Buváry Andrea, elnök
7500 Nagyatád, Nagy Imre tér 1.
30/5533232
buvyka1971@gmail.com

Elnök: Lengyelné Tóth Anita Ágnes
Székhely: 7500 Nagyatád, Lőcsei u. 31.
Telefon: 20/420-1006
E-mail: l.anita@citromail.hu

A Vadvirág Néptánccsoport 2002-ben alakult többnyire a szintén nagyatádi Fürjecske Néptáncegyüttes alapító táncosaiból. A város táncszerető fiataljai közül évről évre csatlakoztak hozzájuk. A családalapítás és a munka több tagot is elszólított a városból, így ma a csoport kevés tagot számlál, azonban az összetartás annál nagyobb mértékben jellemzi őket.

A csoport tagjainak szabadidejét a munka, a tanulás és a család mellett a néptánc határozza meg. A néptáncot igyekeznek egyre magasabb szinten elsajátítani. A próbáik nagyon jó hangulatban és egyetértésben telnek. Fellépéseken (és utána is, előtte is) jól érzik magunkat, vidám kis csapatot alkotnak. Állandó résztvevőik a város kulturális rendezvényinek és a kadarkúti Somogy Megyei Néptánccsoportok és Hagyományőrző Egyesületek Találkozójának, de képviselték már Nagyatádot Szlovákiában is.

Az együttes a nagyatádi Művelődési Ház csoportjaként működik, itt zajlik heti egy próbájuk is. A Vadvirág fenntartásáról a megye és a város egyaránt gondoskodik.

A tagok egyik legnagyobb és legfontosabb nemzeti értékünknek a néptáncot tartják. Ennek tiszteletét, elsajátítását, továbbadását fontosnak és időszerűnek tartják. A néptánc, a népdalok, és számos fontos hagyomány megismerésére kiváló alkalom a táncház, melyek lebonyolítását szívesen vállalják. Erre a város különböző kulturális rendezvényein, valamint a nagyatádi gyermeknapon évről évre lehetőségük nyílik.

Repertoárjuk: rábaközi táncok, somogyi, bökönyi, sárközi, tardonai táncok.

Vezető: Hantosi Réka
Cím: 7500 Nagyatád, Arany J. u. 27.
Telefon: 20/393-3805


Megszakítás