Nyugdíjas klubok


Klubunk 2001. február 1-jén alakult Nokk Béla vezetésével, 58, az ÁFÉSZ-től nyugdíjba vonult kollégával. 2012. március 18-tól Lakosa Ferenc, 2018. január 22-től Kereszthegyi István, 2019. május 3-tól Balatincz Lászlóné a vezetői . Tagjai vagyunk Somogy Megyei Nyugdíjasok Szövetségének. Jelenlegi létszámunk: 53 fő (ebből 14 fő 80 éves illetve 80 éven felüli). Évente tartunk közös sport napot bográcsozással, kirándulunk, évzáró rendezvényen ünnepeljük meg „mindenki névnapját” és pótszilvesztert tartunk. Részt vesszünk a városi rendezvényeken, a strandfürdő nyitása előtt segítünk a parkrendezésben (metszés, takarítás, virágültetés). 2021. ünnepeljük fennállásunk 20 éves jubileumát. Várjuk klubunkba a nyugdíjba vonuló társainkat!

Balatincz Lászlóné, klubvezető
7500 Nagyatád Kápolna u 46/a
30/368-4474
82/351-921
balatinczne@hotmail.com

Az Aranykör Nyugdíjas klub 1998. április 15-én alakult 29 fővel, melynek alapító tagja az egészségügyi dolgozókból tevődött össze. A 22 év alatt 3 fö  vezetője  volt a klubnak. dr Herr Gyuláné, dr Borcsek Istvánné, és 2007. szept. óta és jelenleg is jó magam Csicskó Józsefné Klári vezetem ezt a közösséget. Tagságunk egyre jobban bővült . Nyitottak vagyunk. Mindenkit befogadunk. Jelenleg 35 fő a taglétszámunk ami aktív és tiszteletbeli taglétszámunk 8 fő. Összesen 43 fő. Eddig minden évben gazdag programokat szerveztünk: farsang, egészségügyi előadás, rendőrségi megelőző előadás, diétás megbeszélések, múzeum látogatás, stb. Minden évben egy nagy kirándulás, és több kisebb szervezés, Sportnap, főzéssel egybe kötött klubtalálkozók, aztán zenés vacsora est, mindenki névnapja. Aztán a város életében, programjaiba szép számmal részt veszünk, vendégfogadás, kínálás, virágkiállítás, és még sok minden, ahová meghívnak bennünket, minden hova elmegyünk, és szép számmal  részt veszünk. Aztán jótékonykodunk, adományok gyűjtésében szorgoskodunk. 2017 – októberben  Kaposváron  a Művészeti Gálán a Megyei Nyugdíjas Szövetség “Szövetségben a Szépkorúakért Díjat adományozott részemre és az Aranykör Nyugdíjas  Klub részére a munkánk elismeréséért. Nekünk nincs Kultúr csoportunk, de mi mindenhol ott vagyunk, és mindenben segítünk.

2018-ban meg ünnepeltük a 20. éves évfordulóját a klubunknak. Zenés mulatsággal, vacsorával és beszámolóval a húsz évről, ahol megajándékoztuk az alapító tagjainkat, és jutalmakat osztottunk azon tagjainknak, akik valamilyen formában mindig segítették munkánkat. A Nagyatád Város Polgármesterével és a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójával, a Kulturális Központ valamennyi dolgozójával jó kapcsolatot ápolunk, és köszönjük a sok segítséget, melyet tőlük kapunk. Mind ezt egy helyettessel és kettő fő csoportvezetővel, és jómagam személyében vezetjük ezt a csoportot.

Az elkövetkező időszakban is szeretnénk megtartani, végrehajtani elkezdett feladatainkat, a többi  civil  szervezetekkel, a várossal, a Kulturális Központ, és minden olyan szervezettel, amely felkér bennünket az együttműködésre, a környezetünk, a városunk és Somogy megye érdekében.

Csicskó Józsefné, elnök
7500 Nagyatád, Kápolna u. 59/a
82/351-785, 20/8084647
csicsek47@citromail.hu

Petrovics Ferencné, elnökhelyettes
7500 Nagyatád, Szabó Dezső u. 12.
fragya@t-online.hu
82/553-540, 30/9169930

1989. november 24-én alakult a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Tagjainak Érdekvédelmi Egyesülete. A szervezet soraiba tömöríti a volt nagyatádi Lövész ezred, Harckocsi ezred, Fegyelmező Zászlóalj nyugállományú tagjait, családtagjaikat, katonaözvegyeket, az özvegy katonákat, a BM nyugdíjasokat és a civil szimpatizánsokat. A Somogyi Megyei Bíróság 1989-ben vette nyilvántartásba az egyesületet. 1993-ban változott a szervezet neve Bajtársi Egyesületre. 1995-2001. között Kálmán Ferenc nyugállományú ezredes látta el az elnöki feladatokat. 2001-től Fülep István nyugállományú őrnagy az egyesület elnöke. A tagság létszáma 100 fő körül van.

A szervezet célja és rendeltetése:
– érdekvédelem
– hagyományápolás, hazafias nevelés
– kulturális tevékenység
– sporttevékenység
– kegyeleti tevékenység

Az egyesület fő feladata a volt Nagyatádi Helyőrség alkalmazási területén élő nyugállományú katonák, honvédségi nyugdíjasok, családtagjaik, valamint civil tagjainak érdekvédelme. A szervezet jó kapcsolatot ápol a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság kaposvári 4. Toborzó és Érdekvédelmi Központtal. (évente helyszíni kiszállással is könnyítik az idős tagok ügyeinek intézését) Kegyeleti tevékenységünk, hogy minden évben koszorúzunk és gyertyát gyújtunk Halottak napján a Központi Temetőben felállított kopjafánál.

Hagyományos rendezvényeink közé tartozik a „Katonaözvegyek, özvegy katonák, és egyedülállók karácsonya, valamint a márciusi és novemberi „Családi est”.
Saját ötlete a szervezetnek a „Dísztag” státusz, mely többek között azt jelenti, hogy a 80 év felettiek tagdíjmentesek. A kulturális eseményekből a legnépszerűbbek a kirándulások. 30 év alatt az egyesület több külföldi országban járt: Horvátország, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia.

Magyarországon belül is jártunk már Soprontól Ópusztaszerig, az Őrségtől Aggtelekig.
Kapcsolatrendszerünk szerteágazó: tagjai vagyunk a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének, a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének.

A Bajtársi Egyesület több mint három évtizedes múltra tekint vissza, mely köszönhető a tagság megtartó szándékának. Ez a mi igazi erőnk, mely többet ér anyagi javaknál, befizetett tagdíjaknál, elismeréseknél.

Fülep István, elnök
7500 Nagyatád, Aradi u. 18/B. fsz. 1.
30/5719945
fulep.istvan@t-online.hu
fulep.istvan@axelero.hu

A klub 1993-ban alakult, az akkor nyugdíjba vonuló első csapat hozta létre. Azóta a klub folyamatosan tevékenykedik, részt vesz a város különféle rendezvényein, és havonta összejön a klub tagsága az éves programban megtervezett rendezvényekre. A klub taglétszáma 22 fő. Programjaikban szerepel a nyugdíjasokat érintő kulturális, egészségügyi és szociálpolitikai tájékoztatás. Jó hangulatú kirándulásokat, családi összejöveteleket, klubdélutánokat szerveznek. Külön figyelmet fordítanak a gyermekekre, ezért minden évben részt vesznek és segítik a városi gyermeknap és a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyi ünnepségének lebonyolítását más civil szervezetekkel közösen. Az egészség megőrzése érdekében gyalogtúrákat szervez a klub a szűkebb hazába, a város környékére. Összetartó közösség, melyben a szépkorúak és a magányosan élők értelmes elfoglaltságot találnak. Jó hangulatú összejöveteleken beszélgetés, sakk, kártyajáték jelent kikapcsolódást. Kapcsolatuk kiváló a városi és megyei önkormányzattal, a városi nyugdíjas klubokkal, egyesületekkel.

Jeli Tibor, elnök
7500 Nagyatád, Kossuth u. 12/a I em. 3.
70/579-4035

Klubunk 1992 novemberében alakult 169 fővel, amely az évek során bővült is, csökkent is jelenleg 40 fővel működünk, klubunknak bárki tagja lehet.

Tevékenységünk alapja a tagság által elfogadott éves munkaprogram, természetesen az év közben jelentkező előre nem ismert feladatok, változások is előfordulnak, amelyhez rugalmasan alkalmazkodunk. Ebben tervezzük meg a klub különböző programjait: előadókat hívunk időseket érintő témákban /pl. egészség, jogi stb./ farsangi bált, nőnapi ünnepséget, pikniket, kirándulást, mindenki névnapját, születésnapját is megünnepeljük, míg karácsonyi ünnepségre is invitáljuk tagjainkat. Együttműködünk Nagyatád Város Önkormányzatával, a Kulturális Központtal. Szívesen veszünk részt városi rendezvényeken.

Van kultúr csoportunk, amelynek tagjaival részt veszünk kulturális programokon, illetve sport rendezvényen. Jó a kapcsolatunk városon kívül és belül több nyugdíjas klubbal, ahol tapasztalatokat, ismeretséget, barátokat szereztünk. Részt vállalunk a civil szervezetek által rendezett gyermeknapi és hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyának szervezésében, illetve lebonyolításában. Minden év karácsonya előtt az Aranykör Nyugdíjas Klubbal közösen meglátogatjuk a Naplemente Idősek Otthonának lakóit, akiknek gyümölccsel, süteménnyel és műsorral kedveskedünk. Megalakulásunk óta tagjai vagyunk a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének, a Nyugdíjasok Rinyamenti Kistérségi Társulásának, a Magyar Szakszervezeti Szövetség BDSZ Nyugdíjas tagozatának, valamint a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének.
Röviden így tudjuk összefoglalni klubunk tevékenységét, ami ettől szélesebb körű. Ha úgy érzed, szeretnél és kedvet érzel arra, hogy klubunk tagja legyél SZERETETTEL VÁRUNK!

Horváth Sándorné, elnök
7500 Nagyatád, Baross G. u. 7. 1/5
30/538-7421
h.erzsi50@freemail.hu

Gulyás Tiborné Ildikó, elnökhelyettes
7500 Nagyatád, Munkás u. 39.
352-881; 30/5959-709

Klubunk a Nagyatádi Konzervgyári Szakszervezeti Nyugdíjas Klub nevet viseli, amely 1985-ben alakult Tóth Ferenc vezetésével. Nagyatád város első legnagyobb létszámú klubja volt és jelenleg is az. Rendszeres segítői vagyunk a város életének, ugyanúgy a Kulturális Központnak is. Tóth Ferenc alapító tagja volt a Somogy Megyei Nyugdíjas Szövetségnek. Tóth Ferencet Vojkovics Ferenc váltotta, aki 7 éven keresztül volt vezetője a szervezetnek. A klub jelenlegi vezetője Horváth József, elnök, aki vezetői munkájáért „Szövetségben a Szépkorúakért” díjat vehetett át. A szervezetnek 88 tagja van, akikkel gazdagítjuk a város életét, munkánkkal segítjük a programok megvalósulását. Egy 20 éves Kaproncai testvér kapcsolat részesei voltunk, akik jelenlétükkel szívesítették rendezvényeinket. Igazi családias légkör a miénk, amiért kiérdemeltük Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozott Emléklapot. Nem feledkezünk meg tagjainkról és azok kerek évfordulós születésnapjáról sem. Sokat kirándulunk, ismerkedünk a szép látványosságokkal. 2020. október 2-án, klubunk megalakulásának 35. évfordulója alkalmából a tagokért és a településért végzett munkáért a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége „Kovács Lajos” Emlékplakettet adományozott.

Szívesen várjuk érdeklődő klubok jelentkezését.

Horváth József, elnök
7513 Rinyaszentkirály, Fő u. 45.
70/388-2857, 82/718-041
vlasicsregina@freemail.hu

2021-ben 12 fővel alakult meg a Nagyatádi Fegyelmező Zászlóalj Nyugdíjas Klub. Jelenleg 18-an vagyunk a szervezetben. Állandó fellépési lehetőséget biztosít Hotel Solar, ahol a csapatunk nevében Tóth Sándorné, Margitka országos nyugdíjas műsoros találkozókat szervez. Mivel hagyományőrző klub vagyunk, annak megfelelő műsorszámokat állítunk össze. A jövő évre már több mint 10 meghívást kaptunk az ország minden részéből különböző rendezvényekre!

Elnök: Tóth Sándor
Műsorszervező: Tóth Sándorné
Művészeti vezető: Joós Marika
7500 Nagyatád, Rózsa utca 2.
Tel. szám: 0620/298-3016

Klubunk 1987-ben alakult meg, mely nagy hagyományokkal rendelkezik.
Számos sikereket értünk el különböző szintű KI-MIT-TUD?-okon, helyi és vendég szerepléseken, országhatáron innen és túl.
Táncosaink 1993 óta ropják a táncot, melyet Antal Józsefné elnök és egyben művészeti vezető igazgatja. Táncaink között szerepel: Ritka Búza, Simongáti leánytánc, Somogyi tánc, Sárközi tánc. Énekkarunkat a sokszínűség jellemzi, a korai népdal feldolgozástól, a hazafias dalok, erdélyi népdalok, felvidéki népdalok, néger spirituálék többszólamú megszólaltatásával mindent sikerre viszünk. Sikereinket számos emléklap, oklevél és elismerés őrzi. A város kulturális életében is aktívan részt veszünk.
Énekkarunk vezetője: Kovácsné Torják Teodóra

Néhány fontos elismerés:
Életet az éveknek országos KI-MIT-TUD? – I. helyezés
Pécs Körszínház – Elismerő oklevél
Budapest Láng Gépgyár – II. helyezés
Martonvásárhely Kulturális Bemutató KI-MIT-TUD? – I. helyezés
Kaposvár Sportcsarnok országos Kulturális Bemutató – Különdíj

Mottónk:
„A kultúra maga a nép; az alapvető értékekben együtt gondolkodó közösség.” (Czakó Gábor)

Antal Józsefné, elnök
7500 Nagyatád, Szabó Dezső u. 20.
82/778-322; 20/430-5256
antalmarika17@gmail.com

Szabó Józsefné, elnökhelyettes
7500 Nagyatád, Kossuth u. 1/A 1e./1a.
+3670/ 606 5339

2021. október 1-vel kettéoszlott az Obsitos Klub. Az általam vezetett klub neve az eredeti Obsitos Nyugdíjas Klub maradt. Jelenleg 12 tagunk van. Profilunk a régi katonadalok, népdalok, jelenetek és versek. Csak új, általunk összeállított dalcsokrokat énekelünk.

Klubvezető: Fehér Gáborné
Cím: 7500 Nagyatád, Dózsa György utca 33.
Tel.: 30/641-8273
Email: fehergaborne530528@gmail.com

A Nagyatádi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 1986-ban alakult Gergő Sándorné nyugdíjas tanárnő vezetésével, “Pedagógus Nyugdíjas Klub” néven. Később csatlakoztak a klubhoz a város más munkahelyeinek nyugdíjasai. A klub vezetője 2000 októberétől 2017. január 24-ig Beke Pálné nyugdíjas pedagógus volt. A klub vezetését Sándor Éva vette át tőle.

A szervezet 2017 decemberében megalakulásának 30 éves jubileumát ünnepelte. Jelenleg néhány fővel szerepelnek művészeti gálákon. Klubgyűléseiket havonta tartják. Járnak kirándulni, farsangi ünnepséget szerveznek, megünnepelik a névnapokat, születésnapokat. Részt vesznek városi rendezvényeken, Somogy megyei Nyugdíjas Szövetség által szervezett eseményeken. Kapcsolatot tartanak a helyi nyugdíjas klubokkal, civil szervezetekkel.

Várunk klubunkba aktív munkát befejező, szórakozásra, társaságra vagy nyugdíjba ment társakat, férfiakat is, akik színesebbé teszik a klubéletet, akikkel újra éleszthetjük a régi hagyományokat.

Sándor Éva, klubvezető
7500 Nagyatád, Aradi u. 6/C
30/526-5801
sandoreva52@gmail.com


Megszakítás