Közérdekű adatok, közbeszerzés

Átalakítás alatt

Közérdekű adatok – elektronikus információszabadság

http://regi.nagyatad.hu/modules.php?name=nagyatad&page=229

Az Országgyűlés 2011. július 26-án elfogadta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényt. A törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon. A törvény ennek érdekében előírja a tételesen meghatározott közérdekű adatok interneten történő közzétételét, a jogszabálytervezetek, jogszabályok és részben a bírósági ítéletek anonimizált változatának nyilvánosságra hozását, továbbá az adatok kereshetőségét, fellelhetőségét szolgáló egységes közadatkereső rendszer kialakítását.

A Közadat keresőn lehetősége van ezeket az információkat megtalálni.


Közbeszerzés

Megszakítás