Elismerések, díjak

Hild János Emlékérem (1983, 2006)

A Hild János Emlékérem kitüntetést a Magyar Urbanisztikai Társaság 1968-ban alapította, az első átfogó fővárosi rendezési terv készítője emlékére.

Települési Hild János Emlékérem adományozható települések, vagy településrészek közösségeinek:

  • az urbanisztikai szemlélet alapján, a helyi értékek megőrzésével megvalósított, esztétikus környezetalakításért,
  • a környezet színvonalas fejlesztéséért,
  • a településfejlesztésben, üzemeltetésben,
  • a környezeti értékek védelmében kifejtett közösségi részvételért.

Nagyatád városfejlesztési eredményeit 1983-ban, Somogy megyében elsőként Hild-díjjal tüntették ki. Az elismerés elsősorban a dinamikus, ugyanakkor mégis harmonikus városfejlesztésnek szólt, ugyanis Nagyatádon a modern szellemű új építések ellenére megőrződött a település park-város jellege, sőt ebben az időben is olyan jelentős zöldfelületekkel, parkokkal gazdagodott, mint a Szent István park, a Csónakázó-tó és környéke, vagy a városi parkerdő.

A város 1983 óta is jelentős fejlődésen ment keresztül. A ’90-es évektől kezdve a város életében előtérbe helyeződött a hagyományos értékek védelme, felerősödött a városrekonstrukció folyamata és további eredmények születtek a parkosítások, a települési környezet javítása terén is. E kiemelkedő tevékenységek, a város tervszerű és eredményes fejlesztésének elismeréseként, az emberarcú település megteremtéséért, a műemlékek, helyi értékek megóvásáért, a parkok gondozásáért és a szobrok állításáért – ez ideig az országban egyedülálló módon, elsőként és egyetlenként – a Magyar Urbanisztikai Társaság Nagyatádot 2006-ban is Hild-díjjal jutalmazta.

A díjat 2006. április 6-án Keszthelyen rendezett ünnepségen Aczél Gábor, a társaság elnöke adta át Ormai István polgármesternek.

Nagyatádon sikerült megőrizni az építészeti és városképi értékeket, igényes közterületek és parkok épültek, évente több millió forintot költ a város virágosításra, parkfenntartásra. A továbblépés a turizmus fejlesztésében, a már elkészült ipari park és az egykori laktanya hasznosításában rejlik. Fontos cél a várost elkerülő út megépítése, a gyógyfürdő további fejlesztésére alapozott szolgáltatások bővítése, a gimnázium felújítása.


Entente Florale Europe Európai Virágos Városok és Falvak Versenye

ARANYÉREM, „EURÓPA LEGTISZTÁBB VÁROSA” CÍM

Magyarország 1990. óta vesz részt az „Európai Virágos Városok és Falvak versenyében”, tehát még a „Virágos Magyarországért” verseny meghirdetése (1994.) előtt. Az európai verseny ma már csaknem három évtizedes múltra tekinthet vissza. Kezdetben csak az Európai Közösség országai vehettek részt benne, Magyarország volt az első az EU-n kívüli ország, amely csatlakozott az „Entente Florale” (azaz a Virágos Egyetértés) néven is ismert versenyhez. A megmérettetésben jelenleg a következő országok vesznek részt: Ausztria, Belgium, Csehország, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Írország, Magyarország, Olaszország,

Németország és Szlovénia. Európában ez az egyetlen olyan közös akció, amely évente 25 ezer település között teremt kapcsolatot és mintegy ötven millió embert képes mozgósítani.

Az európai verseny, miként a magyar is, nem egyszerűen a virágokról szól, tehát nem az a település az esélyes a győzelemre, ahol több virág van. A zsűri többek között mérlegeli az önkormányzat munkáját, a lakosság részvételét, az oktatási intézmények környezetét, az ökológiai és környezetvédelmi előírások betartását, a település tisztaságát, a turisztikai látványosságok és létesítmények környezetét és a kommunikációs lehetőségek kihasználását. Minden évben az a város képviseli Magyarországot a nemzetközi virágosítási mozgalomban, amelyik az előző évben a „Virágos Magyarországért” környezetszépítő verseny győztese volt, így 2006-ban Nagyatádnak jutott ez a megtisztelő lehetőség. A verseny nagyszerű eredménnyel zárult: a tizenkét főből álló nemzetközi zsűri pontozása alapján Nagyatád aranyérmet kapott. 2006. szeptember 15-én, pénteken esete a németországi Bad Säckingen városa adott otthont a díjkiosztó ünnepségnek.

A nemzetközi zsűri elnöke „Európa legtisztább városának” nevezte Nagyatádot, s a zsűritagok egyetértettek abban, hogy a város rendezettsége, tisztasága kiemelkedő.

A Virágos Magyarországért verseny Szervező Bizottsága, a versenyben részt vevő több más országokhoz hasonlóan elkészíttetett egy táblát, melyet átadott az európai versenyben már részt vett településeknek, így Nagyatádnak is. Ez a Szervező Bizottság különdíja.


Virágos Magyarországért Országos Környezetszépítő Verseny – FŐDÍJ

A „Virágos Magyarországért” verseny 1994-ben indult, az Országos Idegenforgalmi Hivatal támogatásával. Ez Magyarország legsikeresebb környezetszépítő versenye, és talán ennél is több: mozgalom. Az országos mellett ma már helyi – városi, megyei, régiós – versenyeket is rendeznek, amelyek évente közel kétmillió embert mozgósítanak a kulturált, rendezett, tiszta, virággal díszített környezet megteremtése, megőrzése érdekében. A mozgalom fővédnöke Kunczené Fellegi Katalin.

A verseny céljaiként a kulturált, környezetbarát, vendégváró országkép kialakításának elősegítését, a lakosság életminőségének javítását, a hagyományos magyar virág- és kertkultúra felélesztését és kiteljesítését, a környezetszépítésre való nevelést, a környezet védelmét, valamint a kultúra, a turizmus és az EU kapcsolatok fejlődésének elősegítését tűzték ki.

Nagyatád 1994 óta minden évben részt vett a „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen. Több alkalommal részesült különböző elismerésekben:

1995. Hotrec-Stand a Hortus Hungaricus kiállításon
2000. Ezüst Oklevél (Virágos Magyarországért Mozgalom Szervező Bizottsága által)

A verseny mindenkori fődíja: Magyarország képviselete az „Európai Virágos Városok és Falvak” (más néven Entente Florale Europe) Versenyben. Ezt a rangot minden országból két település nyerheti el, egy falu és egy város. Városunk 2005-ben 306 települést megelőzve elnyerte a fődíjat, ezzel jogot szerzett arra, hogy 2006-ban indulhasson az „Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében” (Entente Florale Europe).

A 2005. évi hazai díjkiosztó ünnepséget is a győztes Nagyatád rendezte, amely október 20-án, a Városi Sportcsarnokban került megrendezésre. 2006. szeptember 22-én Egerben került megrendezésre az eredményhirdetési gála. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Nagyatád városát külön elismerésben részesítette. A miniszterelnöki díjakat Dobrev Klára, a miniszterelnök felesége adta át. Miniszteri elismerésben részesült Kutiné Csicskár Edit, Nagyatád főkertésze. A fővédnök asszony, Kunczené Fellegi Katalin a település üzemeltetés keretében végzett kiemelkedő településszépítő tevékenységéért személyi elismerést és oklevelet nyújtott át Zöldi Auréliának, a Városgondnokság igazgatójának. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 100 ezer forint értékű vásárlási utalványt nyújtott át a Csillagszem óvodának.


Arany Rózsa Díj

2007. október 19-én Gyula városában került átadásra a Virágos Magyarországért Szervező Bizottságának legmagasabb kitüntetése, az Arany Rózsa Díj, amelyet minden évben csak öt település kaphat meg. Ebben az elismerésben azok a települések részesülhetnek, amelyek évek óta kiemelkedő eredményeket mutatnak fel a környezetszépítésben.

2007-ben Csemő, Csesztreg, Makó és Százhalombatta települések mellett Nagyatád részesült e rangos elismerésben. A díjat Kokics Tibor, a Szervező Bizottság elnöke nyújtotta át. Nagyatádot Kutiné Csicskár Edit és Zavagyil Attila, a Városgondnokság munkatársai képviselték.

Megszakítás