Képviselő-testület ülései (2022. év)

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve

2022.12.15-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a közvilágítás időtartamának és mértékének átmeneti korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a 3. számú vegyes háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a Nagyatád 4. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi ellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 21/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés Nagyatád város településrendezési eszközök 2. számú módosítási eljárásának megindítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a nagyatádi 0496/19 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonási kérelemének elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés a Ciklámen utca és a Csalogány sor között húzódó, nagyatádi 3181 helyrajzi számú közút átminősítéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Előterjesztés a Nagyatád, Zrínyi köz 1. szám alatti beépített terület értékesítési feltételeinek meghatározásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
13.)Előterjesztés a Dr. Hendinger Ágnes Közjegyzői Irodája részére irodaegység biztosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
14.)Előterjesztés az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmének elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
15.)Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: bizottságok elnökei
16.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
17/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
17/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
18.)Interpellációk, kérdések  
19.)Egyebek  

2022.12.05-i soron kívüli képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés a „Nagyatád, Jánosmajori külterületi földút felújítása” című támogatással kapcsolatos építési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás lezárásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a Nagyatád Város Önkormányzata földgáz ellátására irányuló közbeszerzési eljárás lezárásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a Nagyatád Város Önkormányzata villamosenergia ellátására irányuló közbeszerzési eljárás lezárásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés

2022.11.24-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek 2023. évi irányadó bérleti díjainak, valamint a helyi piac és vásár 2023. évi helyhasználati és helybiztosítási díjainak megállapításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 9/1998. (IV. 1.), valamint az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló 18/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának megállapításáról, valamint a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 23/2000. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a 3. számú vegyes háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról
Előadó: Ormai István polgármester
7.)Előterjesztés a 2. számú vegyes fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés a DRV_S_306 megnevezésű víziközmű-rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv 1. ütemében foglalt tételeinek finanszírozásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés a nagyatádi 2220/18 helyrajzi számú ingatlant terhelő szolgalmi jog alapításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés öntözési szolgalom alapításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés az Andi-Menü Kft.-vel történő elszámolásról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Előterjesztés a Kalocsai Kék Lovagok Doomstriker Hungary Road 68 motoros klubja részére biztosított helyiség módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
13.)Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: bizottságok elnökei
14.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
15/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
15/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
16.)Interpellációk, kérdések  
17.)Egyebek  

2022.10.28-i soron kívüli képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.) Előterjesztés a Nagyatád, Széchenyi tér 1. szám alatti ingatlan bérlőjének kijelöléséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés

2022.10.26-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a távhőszolgáltatásról szóló 17/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzatának 2022. évi Közbeszerzési Tervének 4. számú módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a Nagyatád Város Önkormányzata földgáz ellátására irányuló közbeszerzési eljárás módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a Nagyatád Város Önkormányzata villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a „Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon” című projekttel kapcsolatos építési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a Nagyatádi Fürdőkre irányuló költségcsökkentő intézkedésekről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
               Módosított határozati javaslat
8.)Előterjesztés a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
               Módosított határozati javaslat
9.)Előterjesztés a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeinek átmeneti áthelyezéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11/A.)Beszámoló a Humán Közszolgáltatások Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéséről
Előadó: Pallai Lászlóné bizottság elnöke
11/B.)Beszámoló a Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Kárpáti László bizottság elnöke
12.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
13/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
13/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
14.)Interpellációk, kérdések  
15.)Egyebek  

2022.10.11-i soron kívüli képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzatának 2022. évi Közbeszerzési Tervének 3. számú módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a Nagyatád Város Önkormányzata földgáz ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a Nagyatádi Fürdők 2023. évi villamosenergia ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés Nagyatád város településrendezési eszközeinek 1. számú módosítási eljárásának megindítására
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés az Andi-Menü Kft.-vel kötött bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, valamint az üressé váló ingatlan bérleti hasznosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a 2023/2024-as tanévben kialakítandó iskolai felvételi körzetek véleményezéséről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés

2022.09.29-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszerben való részvételre  
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Tájékoztató a Nagyatádi Diákokért Alapítvány 2021. évi forrásainak felhasználásáról
Előadó: Mesterné Subicz Erika elnök
Letöltés: Tájékoztató
3.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervének módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
               Kiegészítés
5.)Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 11/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés Nagyatád Város távhőszolgáltatását ellátó koncessziós társaság alapításával kapcsolatos döntésekről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a 3. számú vegyes háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: bizottságok elnökei
9.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
10/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
10/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
11.)Interpellációk, kérdések  
12.)Egyebek  

2022.09.19-i soron kívüli képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzatának 2022. évi Közbeszerzési Tervének 2. számú módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a „Nagyatád, Jánosmajori külterületi földút felújítása” című támogatással kapcsolatos építési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés

2022.09.07-i soron kívüli képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.) Előterjesztés az energiaár-emelések miatt szükséges intézkedések meghozataláról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a települési és térségi víziközmű-rendszer 15 éves gördülő fejlesztési terveire
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés

2022.08.25-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés a Nagyatádi Városfejlesztő Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a távhőszolgáltatás ellátásnak koncesszióba adása tárgyában indult közbeszerzési eljárás lezárásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a Nagyatád 530/1 és 529 hrsz.-ú közterület Lelbach Keresztélyről való elnevezéséről, és emlékkő elhelyezéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
               Melléklet
4.)Előterjesztés a Dél-Somogy Irodaházban működő közjegyzői irodával kapcsolatos döntések meghozataláról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a Nagyatádi Kemping területén lévő önkormányzati tulajdonú felépítmények értékesítéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Tájékoztató az energiaár-emelések önkormányzatunkat érintő várható hatásáról, és az ezzel kapcsolatos intézkedések meghozatalának előkészítéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
8.)Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: bizottságok elnökei
9.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
10/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
10/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
11.)Interpellációk, kérdések  
12.)Egyebek  

2022.06.30-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról
Előadó: Áfra Barnabás ügyvezető
Letöltés: Beszámoló
2.)Előterjesztés mezőgazdasági művelésű és kert hasznosítású ingatlanok bérleti díj megállapításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló 18/1996. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásból történő kiválásról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés az egészségügyi alapellátási feladatok végzésére vonatkozó megállapodásokról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés Nagyatád Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés az „Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon” című pályázat benyújtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés a „Nagyatád, Jánosmajori külterületi földút felújítása” című támogatáshoz kapcsolódó előlegigényléshez szükséges önerő rendelkezésre állásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata intézményeinek vagyonhasználatáról és alapító okiratok módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás állam általi átvételének lehetőségéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Előterjesztés a Baross Gábor utca 5/A. fszt./2. szám alatti helyiség hasznosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
13.)Előterjesztés a nagyatádi 2014/20 helyrajzi számú ingatlan bérleti hasznosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
14.)Előterjesztés a távhőszolgáltatási rendszer üzemeltetése iránti közszolgáltatási szerződés módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
15.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
16/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
16/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
17.)Interpellációk, kérdések  
18.)Egyebek  

2022.05.26-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata városfejlesztési és gazdasági programja időarányos megvalósításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Beszámoló az önkormányzati vagyon 2021. évi hasznosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
5.)Előterjesztés az önkormányzat vagyonának hasznosításáról szóló 30/2008. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Beszámoló a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. 2021. évi nagyatádi tevékenységéről
Előadó: Puskás Béla ügyvezető igazgató
Letöltés: Beszámoló
7.)Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 23/2000. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés a gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának megállapításáról, valamint a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a helyi piac és vásár 2022. évi helyhasználati és helybiztosítási díjainak módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 27/2014.(XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Előterjesztés Nagyatád Város helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló 2021. évi beszámolóról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
13.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évről szóló éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
14.)Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelésére
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
15.)Előterjesztés a Nagyatád, Kossuth utcában lévő nagyatádi 1712/9 helyrajzi számú beépítetlen ingatlanra vonatkozó kérelem elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
16.)Előterjesztés a dr. Ágoston Éva Végrehajtói Irodája Kft. részére irodahelyiség biztosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
17.)Előterjesztés a A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon – II. ütem című Európai Uniós pályázat benyújtásáról a TOP Plusz-1.1.1-21 azonosító számú pályázati felhívásra
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
18.)Előterjesztés a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon című Európai Uniós pályázat benyújtásáról a TOP Plusz-3.3.2-21 azonosító számú pályázati felhívásra
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
19.)Beszámoló a Humán Közszolgáltatások Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéséről
Előadó: Pallai Lászlóné bizottság elnöke
Letöltés: Beszámoló
20.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
21/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
21/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
22.)Interpellációk, kérdések  
23.)Egyebek  

2022.05.26-i közmeghallgatásos ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata városfejlesztési és gazdasági programja időarányos megvalósításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés

2022.04.28-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Dr. Nagy Vera aljegyző
              Ivókné Pintér Melinda igazgató
Letöltés: Beszámoló
2.)Előterjesztés a 2. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a 3. számú vegyes háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a volt laktanya területén lévő, nagyatádi 0220/83 helyrajzi számú beépített telephely vevőjének kijelöléséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Beszámoló a Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Kárpáti László bizottsági elnök
6.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
7/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
7/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
8.)Interpellációk, kérdések
9.)Egyebek

2022.03.24-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Beszámoló a város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Dr. Györkös Balázs rendőr alezredes, kapitányságvezető
Letöltés: Beszámoló
               Melléklet
               Melléklet
2.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Beszámoló a 2021. évben lefolytatott közbeszerzésekről és a Közbeszerzési Bírálóbizottság tevékenységéről
Előadó: Dr. Pacári Judit jogtanácsos, a Bírálóbizottság Elnöke
Letöltés: Beszámoló
4.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzatának 2022. évi Közbeszerzési Tervének 1. számú módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés „Nagyatád Város Közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében 2022. április 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő időre” tárgyú pályázati eljárás lezárására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés a központi háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés a Nagyatádi Fürdők Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ Alapító Okiratának módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés a nagyatádi 0220/83 helyrajzi számú beépített telephely értékesítési feltételeinek meghatározásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
               Módosítás
12.)Előterjesztés Nagyatád Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításának elfogadásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
13.)Előterjesztés a Nagyatád, Háromfai utca 4. szám alatti idegen tulajdonnal beépített ingatlan értékesítéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
14.)Előterjesztés a Nagyatád, Hunyadi utca 8. szám alatti társasház földszintjén lévő helyiség bérleti jogviszonyára vonatkozó kérelem elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
15.)Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: bizottságok elnökei 
16.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
17/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
17/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó:Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
18.)Interpellációk, kérdések
19.)Egyebek

2022.02.24-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről
Előadó: Kárpáti László Gazdasági Bizottság Elnöke
3.)Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 15/2001. (V. 4.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés Nagyatád Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításának véleményezési eljárása során beérkezett vélemények ismertetéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Beszámoló a Humán Közszolgáltatások Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Pallai Lászlóné bizottsági elnök
7.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
8/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
8/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
9.)Interpellációk, kérdések
10.)Egyebek

2022.02.21-i soron kívüli képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés a „Nagyatád, Arany János utca és Petőfi tér nyugati oldal útburkolatának felújítása” című pályázat módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés

2022.02.08-i soron kívüli képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés a háziorvosi körzetek átszervezéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés egészségügyi alapellátási feladatok végzésére vonatkozó megállapodásokról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés

2022.01.27-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Beszámoló a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Beszámoló
2.)Beszámoló a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás működéséről, a társulásban ellátott feladatokról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
3.)Beszámoló a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás működéséről, a társulásban ellátott feladatokról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
4.)Javaslat Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervére
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Javaslat
5.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálatáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés az óvodai felvételi körzethatárok meghatározásáról és a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Előterjesztés
7/A.)Előterjesztés a polgármester illetményének megállapításáról
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Előterjesztés
7/B.)Előterjesztés az alpolgármesterek személyi juttatásainak megállapítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés az „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” pályázat benyújtására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata Szervei és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2011.(IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a hulladékgazdálkodási és köztisztasági közfeladatok ellátásával kapcsolatos döntésekről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés a Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése egyedi támogatási kérelem benyújtására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
13.)Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek kijelölésének véleményezéséről
Előadó:Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
14.)Előterjesztés a Galamb-, Díszmadár- és Kisállattenyésztők Nagyatádi Egyesülete részére további raktárhelyiség biztosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
15.)Előterjesztés a „Nagyatád, Arany János utca és Petőfit tér nyugati oldal útburkolatának felújítása” című pályázat benyújtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
16.)Beszámoló a Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről
Előadó: Kárpáti László bizottsági elnök
17.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
18/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
18/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó:Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
19.)Interpellációk, kérdések
20.)Egyebek

2022.01.14-i soron kívüli képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés „Élhető Nagyatád – a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése” című Európai Uniós pályázat benyújtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére irányuló Európai Uniós pályázat benyújtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés

2024. évi ülések
2023. évi ülések

Korábbi ülések

Megszakítás