Képviselő-testület ülései (2023. év)

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve

2023.12.14-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés az önkormányzat vagyonának hasznosításáról szóló 30/2008. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés Nagyatád Város kitüntető díjairól és címeiről szóló 36/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző  
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés Nagyatád közigazgatási területén köztisztasági feladatok beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a Nagyatádi Óvodák alapító okiratának módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés a 2. számú vegyes fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés háziorvosok részére raktárhelyiség biztosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a Nagyatád, Kossuth Lajos utca 13/A. 2/4. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítéséről
Előadó: Kutiné Csicskár Edit igazgató  
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés a DXN Europe Kft. kérelmének elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
12.)Előterjesztés a Büttner és Társai Kft. fejlesztési tervei feltételeinek kialakításáról szóló határozat módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
13.)Előterjesztés Vass Attila Lajos egyéni vállalkozó kérelmének elbírásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
14.)Beszámoló a Humán Közszolgáltatások Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéséről
Előadó: Pallai Lászlóné bizottság elnöke
15.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Beszámoló
16/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Tájékoztató
16/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző  
Letöltés: Tájékoztató
17.)Interpellációk, kérdések  
18.)Egyebek  

2023.11.30-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés az építményadóról szóló 33/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek 2024. évi irányadó bérleti díjainak, valamint a helyi piac és vásár 2024. évi helyhasználati és helybiztosítási díjainak megállapításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 9/1998. (IV. 1.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 23/2000. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának megállapításáról, valamint a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a közvilágítás időtartamának és mértékének átmeneti korlátozásáról szóló 24/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés a Nagyatádi Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző  
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés az „Élhető Nagyatád – A városközpont és a Jókai lakótelep fenntartható és környezettudatos megújítása” című projekt keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel összefüggő építési, kivitelezési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
11.)Beszámoló Nagyatád Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Beszámoló
12/A.)Előterjesztés a kistérségi szennyvízelvezető -és tisztító rendszer gördülő fejlesztési tervének módosítására
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
12/B.)Előterjesztés a kistérségi vízmű gördülő fejlesztési tervének módosítására
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
13.)Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Skoda Yeti gépjármű értékesítéséről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
14.)Előterjesztés a Nagyatádi Déli Iparterületen lévő, nagyatádi 0220/87 helyrajzi számú ingatlan bérleti hasznosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
15.)Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: bizottságok elnökei
16.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Beszámoló
17/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Tájékoztató
17/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző  
Letöltés: Tájékoztató
18.)Interpellációk, kérdések  
19.)Egyebek  

2023.10.26-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző  
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzatának 2023. évi Közbeszerzési Tervének 2. számú módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés az „Élhető Nagyatád – A városközpont és a Jókai lakótelep fenntartható és környezettudatos megújítása” című projekt keretében megvalósuló, a nagyatádi Sportcsarnok részleges energetikai fejlesztésére vonatkozó építési, kivitelezési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a központi háziorvosi ügyelet feladatellátásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a 3. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak helyettesítés útján történő ellátásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a Széchenyi park két szobrának áthelyezéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a Henészi temetővel kapcsolatos ingatlanvásárlásról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés Nagyatád, Aradi 16/B. fszt. 2. vevőjének kijelöléséről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés a Nagyatád külterület 058/77 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a nagyatádi 3119/A helyrajzi számú lakóház értékesítése kapcsán Nagyatád Város Önkormányzatát érintő elővásárlási jog gyakorlásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés a nagyatádi 3120/A helyrajzi számú lakóház értékesítése kapcsán Nagyatád Város Önkormányzatát érintő elővásárlási jog gyakorlásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
12.)Beszámoló a Humán Közszolgáltatások Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéséről
Előadó: Pallai Lászlóné bizottsági elnök
13.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Beszámoló
14/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Tájékoztató
14/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző  
Letöltés: Tájékoztató
15.)Interpellációk, kérdések  
16.)Egyebek  

2023.09.28-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a köztisztaságról és az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszerben való részvételre
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Tájékoztató a Nagyatádi Diákokért Alapítvány 2022. évi forrásainak felhasználásáról
Előadó: Mesterné Subicz Erika elnök
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés az egészségügyi alapellátás egyes feladatainak alakulásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
               Melléklet
6.)Előterjesztés a 2024/2025-ös tanévben kialakítandó iskolai felvételi körzetek véleményezéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a Nagyatád, Széchenyi tér 1. szám alatti épület bérbeszámítási döntéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: bizottságok elnökei
9.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
10/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
10/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző  
Letöltés: Tájékoztató
11.)Interpellációk, kérdések  
12.)Egyebek  

2023.08.31-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés „A nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése” című támogatással kapcsolatos építési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ igazgatói beosztására benyújtott pályázat elbírálására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete igazgatói beosztására vonatkozó pályázati eljárás megindítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásból való kiválás eredményeként kiadott vagyon további működéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a MEDGA Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés a Dr. Horváth Tünde Családorvosi Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés a települési és térségi víziközmű-rendszer 15 éves gördülő fejlesztési terveire
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a Nagyatád, Aradi utca 16/B. fszt. 2. szám alatti lakás piaci értékesítéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés a Mártírok útja 4. szám alatti ingatlan helyzetéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Előterjesztés a Hunyadi utca 8. fszt. 2. szám alatti helyiség hasznosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
13.)Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: bizottságok elnökei
14.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
15/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
15/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző  
Letöltés: Tájékoztató
16.)Interpellációk, kérdések  
17.)Egyebek  

2023.07.25-i soron kívüli képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés az iskolafogászati tevékenység feladatellátási szerződéssel történő ellátására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a 3. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak helyettesítés útján történő ellátásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés

2023.06.29-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról
Előadó: Áfra Barnabás ügyvezető
Letöltés: Beszámoló
2.)Beszámoló a Somogy Temetkezési Kft. 2022. évi nagyatádi tevékenységéről
Előadó: Puskás Péter Gábor ügyvezető igazgató
Letöltés: Beszámoló
3.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a mezőgazdasági művelésű és kert hasznosítású ingatlanok bérleti díj megállapításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés Nagyatád város településrendezési eszközök 2. számú módosítási eljárásának lezárásáról és a Nagyatád helyi építési szabályzatáról szóló 28/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a HAJDÚ DENT KFT. részére bérleti jog biztosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a védőnői szolgálat átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
               Határozati javaslat
8.)Előterjesztés a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ igazgatói beosztására vonatkozó pályázati eljárás megindítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés Nagyatád Város közigazgatási területén gépi úttisztítási (seprés, locsolás), hóeltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a Simongáti temető területének bővítéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: bizottságok elnökei
12.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
13/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
13/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
14.)Interpellációk, kérdések  
15.)Egyebek

2023.06.13-i soron kívüli képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés az önkormányzat vagyonának hasznosításáról szóló 30/2008. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a 4-es számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő feladat-ellátásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata Városgondnoksága alapító okiratának módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés

2023.05.30-i soron kívüli képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.) Előterjesztés a „Nagyatád, Jánosmajori külterületi földút felújítása” című támogatással kapcsolatos építési feladatok pótmunkái és szerződésmódosítása tárgyában
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés

2023.05.25-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata városfejlesztési és gazdasági programja időarányos megvalósításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Beszámoló az önkormányzati vagyon 2022. évi hasznosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
4.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évről szóló éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentéséről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés Nagyatád 3. számú vegyes fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének megszüntetéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés Dr. Hajdú Róbert fogorvossal az iskolafogászati ellátásra kötött megbízási szerződés megszüntetéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés a Nagyatádi Városfejlesztő Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés Nagyatád város településrendezési eszközök 2. számú módosítási eljárás véleményezési szakasz lezárásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a Déli Iparterületen épült szennyvízátemelő ingatlan rendezéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. ingatlanvagyon felajánlásának elfogadásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Előterjesztés a Nagyatád külterület 0447/13 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonási kérelmének elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
13.)Előterjesztés a Nagyatád, Zrínyi köz 1. szám alatti beépített ingatlan vevőjének kijelöléséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
14.)Előterjesztés a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés meghosszabbítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
15.)Előterjesztés a Nagyatád, Ciklámen utca és a Csalogány sor között húzódó, nagyatádi 3181 helyrajzi számú, beépítetlen terület vevőjének kijelöléséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
16.)Beszámoló a Humán Közszolgáltatások Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéséről
Előadó: Pallai Lászlóné bizottság elnöke
17.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
18/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
18/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
19.)Interpellációk, kérdések  
20.)Egyebek  

2023.05.25-i közmeghallgatásos ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata városfejlesztési és gazdasági programja időarányos megvalósításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés

2023.05.04-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzatának 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Dr. Nagy Vera aljegyző
              Ivókné Pintér Melinda igazgató
Letöltés: Beszámoló
2.)Előterjesztés Nagyatád Város helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló 2022. évi beszámolójáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásból történő kiváláshoz kapcsolódó vagyonfelosztási szerződés aláírásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a Büttner és Társai Kft. fejlesztési tervei feltételeinek kialakításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a Ciklámen utca és a csalogány sor között húzódó, nagyatádi 3181 helyrajzi számú beépítetlen terület értékesítési feltételeinek meghatározásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a nagyatádi kistérségi szennyvízelvezető és tisztító rendszer bérleti-üzemeltetési szerződésének módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
               Melléklet
7.)Beszámoló a Humán Közszolgáltatások Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéséről
Előadó: Pallai Lászlóné bizottság elnöke
8.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
9/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
9/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
10.)Interpellációk, kérdések  
11.)Egyebek  

2023.04.27-i soron kívüli képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés Nagyatád város településrendezési eszközök 2. számú módosítási eljárásának partnerségi egyeztetés lezárásáról és a környezeti vizsgálatról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a Nagyatádi CASTRUM Thermálkemping Kft. bérleti díj megállapításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a Nagyatád, Széchenyi tér 1. szám alatti épület felújítási munkáiról    
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés

2023.03.30-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Beszámoló a város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Dr. Györkös Balázs rendőr alezredes, kapitányságvezető
Letöltés: Beszámoló
2.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
               Kiegészítés
3.)Előterjesztés a közterület elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 23/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés Nagyatád város településrendezési eszközök 1. számú módosítási eljárásának lezárásáról és a Nagyatád helyi építési szabályzatáról szóló 28/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Beszámoló a 2022. évben lefolytatott közbeszerzésekről és a Közbeszerzési Bírálóbizottság tevékenységéről
Előadó: Dr. Pacári Judit jogtanácsos, a Bírálóbizottság elnöke
Letöltés: Beszámoló
6.)Előterjesztés a „Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon” című támogatással kapcsolatos építési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás lezárásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés az 1. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátásra megkötött szerződés megszűntetéséről, és az 1. számú háziorvosi körzet megüresedett háziorvosi állására vonatkozó pályázat kiírására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés az 4. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátásra megkötött szerződés megszűntetéséről, és az 4. számú háziorvosi körzet megüresedett háziorvosi állására vonatkozó pályázat kiírására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés az iskola-egészségügyi alapellátás helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási szerződés megszűntetésére, és az iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a központi háziorvosi ügyeleti ellátásról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés a Nagyatád, Széchenyi tér 1. szám alatti ingatlan bérlőjének kijelöléséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Előterjesztés a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft-vel megkötött bérleti jogviszony meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
13.)Előterjesztés a Nagyatád, Erkel Ferenc utca 1/C. szám alatti lakás piaci értékesítési feltételeinek meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
14.)Előterjesztés a Nagyatád Városi Horgász Egyesület részére raktárhelyiség biztosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
15.)Előterjesztés a Nagyatádi Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény átszervezésének véleményezéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
16.)Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: bizottságok elnökei
17.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
18/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
18/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
19.)Interpellációk, kérdések  
20.)Egyebek  

2023.03.02-i soron kívüli képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.) Előterjesztés a Széchenyi tér 1. szám alatti ingatlan bérleti hasznosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés

2023.02.23-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
2.)Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről
Előadó: Kárpáti László Gazdasági Bizottság elnöke
3.)Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló 18/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés Nagyatád város településrendezési eszközök 1. számú módosítási eljárásának partnerségi egyeztetés lezárásáról és a környezeti vizsgálatról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a MÁV Zrt.-vel együttműködési megállapodás megkötéséről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a Nagyatád, Zrínyi köz 1. szám alatti beépített terület értékesítési feltételeinek meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. részletfizetési kérelmének elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
9.)Beszámoló a Humán Közszolgáltatások Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Pallai Lászlóné bizottság elnöke
10.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Beszámoló
11/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Tájékoztató
11/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
12.)Interpellációk, kérdések  
13.)Egyebek  

2023.01.26-i soron következő képviselő-testületi ülés
Letöltés: Jegyzőkönyv

1.)Beszámoló a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Beszámoló
2.)Beszámoló a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás működéséről, a társulásban ellátott feladatokról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
3.)Beszámoló a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás működéséről, a társulásban ellátott feladatokról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
4.)Javaslat Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervére
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Javaslat
5.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálatáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés az óvodai felvételi körzethatárok meghatározásáról és a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzetek kijelölésének véleményezéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés az önkormányzat vagyonának hasznosításáról szóló 30/2008. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások elidegenítésére és azok feltételeire című 31/1997. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzatának 2023. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Előterjesztés a Nagyatád, Erkel Ferenc utca 1/C. szám alatti lakás piaci értékesítéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
13.)Előterjesztés a nagyatádi 4301 helyrajzi számú ingatlan külterületbe vonási kérelmének elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
14.)Előterjesztés a DXN EUROPE Kft. kérelmének elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
15.)Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
16/A.)Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
16/B.)Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Tájékoztató
17.)Interpellációk, kérdések  
18.)Egyebek  

2024. évi ülések
2022. évi ülések

Korábbi ülések

Megszakítás