Gazdasági Bizottság (2022. év ülései)

2022.12.13-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a közvilágítás időtartamának és mértékének átmeneti korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés Nagyatád város településrendezési eszközök 2. számú módosítási eljárásának megindítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a nagyatádi 0496/19 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonási kérelemének elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés a Ciklámen utca és a Csalogány sor között húzódó, nagyatádi 3181 helyrajzi számú közút átminősítéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés a Nagyatád, Zrínyi köz 1. szám alatti beépített terület értékesítési feltételeinek meghatározásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a Dr. Hendinger Ágnes Közjegyzői Irodája részére irodaegység biztosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmének elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Előterjesztés a Vantage Towers Zrt. rádiótelefon bázisállomására vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
13.)Előterjesztés a Nagyatád, Hunyadi utca 8/A. szám alatti társasház tizedik emeletén lévő, 37. számú lakásra vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
14.)Egyebek

2022.11.22-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek 2023. évi irányadó bérleti díjainak, valamint a helyi piac és vásár 2023. évi helyhasználati és helybiztosítási díjainak megállapításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 9/1998. (IV. 1.), valamint az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló 18/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának megállapításáról, valamint a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 23/2000. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a DRV_S_306 megnevezésű víziközmű-rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv 1. ütemében foglalt tételeinek finanszírozásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a nagyatádi 2220/18 helyrajzi számú ingatlant terhelő szolgalmi jog alapításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés öntözési szolgalom alapításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés az Andi-Menü Kft.-vel történő elszámolásról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a Kalocsai Kék Lovagok Doomstriker Hungary Road 68 motoros klubja részére biztosított helyiség módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Tájékoztató a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos intézkedésekről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előadó: Vargáné Szüts Katalin pénzügyi irodavezető
13.)Egyebek

2022.10.25-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a távhőszolgáltatásról szóló 17/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzatának 2022. évi Közbeszerzési Tervének 4. számú módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a Nagyatád Város Önkormányzata földgáz ellátására irányuló közbeszerzési eljárás módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a Nagyatád Város Önkormányzata villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a „Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon” című projekttel kapcsolatos építési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a Nagyatádi Fürdőkre irányuló költségcsökkentő intézkedésekről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
               Módosított határozati javaslat
8.)Előterjesztés a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeinek átmeneti áthelyezéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1/A. szám alatti társasház második emeletén lévő, 3. számú lakásra vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés a nagyatádi 3/1 helyrajzi számú ingatlanon lévő, 26. számú tárolóra vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előadó: Vargáné Szüts Katalin pénzügyi irodavezető
13.)Egyebek

2022.09.27-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszerben való részvételre  
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Tájékoztató a Nagyatádi Diákokért Alapítvány 2021. évi forrásainak felhasználásáról
Előadó: Mesterné Subicz Erika elnök
Letöltés: Tájékoztató
3.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervének módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
               Kiegészítés
5.)Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 11/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés Nagyatád Város távhőszolgáltatását ellátó koncessziós társaság alapításával kapcsolatos döntésekről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. 3/4. szám alatti lakás bérlőjének kijelölésére
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés a Nagyatád, Baross Gábor utca 5/A. 3/1. szám alatti lakás bérlőjének kijelölésére
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés a Nagyatád, Baross Gábor utca 5/A. 3/4. szám alatti lakás bérlőjének kijelölésére
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a Nagyatád, Hunyadi utca 1/E. fszt. 1. szám alatti lakás bérlőjének kijelölésére
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előadó: Vargáné Szüts Katalin pénzügyi irodavezető
12.)Egyebek  

2022.08.23-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés a Nagyatádi Városfejlesztő Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a távhőszolgáltatás ellátásnak koncesszióba adása tárgyában indult közbeszerzési eljárás lezárásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a Nagyatád 530/1 és 529 hrsz.-ú közterület Lelbach Keresztélyről való elnevezéséről, és emlékkő elhelyezéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a Dél-Somogy Irodaházban működő közjegyzői irodával kapcsolatos döntések meghozataláról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a Nagyatádi Kemping területén lévő önkormányzati tulajdonú felépítmények értékesítéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a települési és térségi víziközmű rendszer 15 éves gördülő fejlesztési terveire
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Tájékoztató az energiaár-emelések önkormányzatunkat érintő várható hatásáról, és az ezzel kapcsolatos intézkedések meghozatalának előkészítéséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Tájékoztató
9.)Előterjesztés a Nagyatád, Baross Gábor utca 5/A. fszt. 2. szám alatti helyiség bérlőjének kijelöléséről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a Nagyatád, Hunyadi utca 8. szám alatti társasház földszintjén lévő,    2. számú helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előadó: Vargáné Szüts Katalin pénzügyi irodavezető
Letöltés: Tájékoztató
12.)Egyebek  

2022.06.28-i bizottsági ülés

1.)Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról
Előadó: Áfra Barnabás ügyvezető
Letöltés: Beszámoló
2.)Előterjesztés mezőgazdasági művelésű és kert hasznosítású ingatlanok bérleti díj megállapításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló 18/1996. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásból történő kiválásról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés az egészségügyi alapellátási feladatok végzésére vonatkozó megállapodásokról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés az „Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon” című pályázat benyújtásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés a „Nagyatád, Jánosmajori külterületi földút felújítása” című támogatáshoz kapcsolódó előlegigényléshez szüksége önerő rendelkezésre állásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata intézményeinek vagyonhasználatáról és alapító okiratok módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás állam általi átvételének lehetőségéről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés a Baross Gábor utca 5/A. fszt./2. szám alatti helyiség hasznosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Egyebek  

2022.05.25-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata városfejlesztési és gazdasági programja időarányos megvalósításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
4.)Beszámoló az önkormányzati vagyon 2021. évi hasznosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Beszámoló
5.)Előterjesztés az önkormányzat vagyonának hasznosításáról szóló 30/2008. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
6.)Beszámoló a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. 2021. évi nagyatádi tevékenységéről
Előadó: Puskás Béla ügyvezető igazgató
Letöltés: Beszámoló
7.)Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 23/2000. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés a gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának megállapításáról, valamint a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 30/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a helyi piac és vásár 2022. évi helyhasználati és helybiztosítási díjainak módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 27/2014.(XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
12.)Előterjesztés Nagyatád Város helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló 2021. évi beszámolóról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
13.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évről szóló éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
14.)Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelésére
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
15.)Előterjesztés a Nagyatád, Kossuth utcában lévő nagyatádi 1712/9 helyrajzi számú beépítetlen ingatlanra vonatkozó kérelem elbírálásáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
16.)Előterjesztés a dr. Ágoston Éva Végrehajtói Irodája Kft. részére irodahelyiség biztosításáról
Előadó: Ormai István polgármester
Letöltés: Előterjesztés
17.)Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előadó: Vargáné Szüts Katalin pénzügyi irodavezető
18.)Egyebek  

2023. év ülései

Korábbi ülések

Megszakítás