Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ - Árverési felhívás

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

Árverési felhívás

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ tulajdonában álló
1 db DAEWOO MATIZ S 0,8 személygépkocsi értékesítésére

1. Árverést kiíró szerv megnevezése, székhelye: Nagyatádi Kulturális és Sport Központ Nagyatád, Nagy Imre tér 1.

2. Az árverés célja: 1 db DAEWOO MATIZ S 0,8 személygépkocsi értékesítése.

3. Az árverés jellege: nyílt pályázati eljárás, alap vételárra folytatott nyílt licittel.

4. Árverésre kerülő személygépkocsi adatai:

gyártmánya:
típusa:
forgalmi rendszáma:
műszaki érvényes:
gyártás éve:
futott km:
üzemanyag:
szín:
teljesítménye:
hengerűrtartalom:
DAEWOO személygépkocsi 5 fő
MATIZ S 0,8
HFW484
2018. augusztus 25.
2000.
165 348 km
benzin
kék
37 KW
796 cm3

5. Gépjármű tulajdonosa: Nagyatádi Kulturális és Sport Központ.

6. Az árverésen résztvevők körét a pályázat kiírója nem korlátozza.

7. Árverés helye és időpontja:
 • helye: Nagyatádi Kulturális és Sport Központ hivatalos helyisége
 • időpontja: 2019. január 10-én csütörtökön 13 órakor.

8. Az értékesítési alapár, amely egyben a licit alapja is: 50 000 Ft, azaz Ötvenezer forint, azaz bruttó Ötvenezer forint.

9. Árverési feltételek:
- Az árverési ajánlat Nagyatádi Kulturális és Sport Központ igazgatójához (Nagyatád, Nagy Imre tér 1.) írásban az árverést megelőzően 2019. január 9-én szerda 13 óráig tehető.
- Az árverési ajánlatnak tartalmaznia kell:
 • A pályázó nevét, címét, személyi, illetve vállalkozás, társaság esetén cégadatait.
 • A megvásárolni kívánt személygépkocsi megnevezését.
 • Nyilatkozatot arról, hogy a megvásárolni kívánt gépjárművet megtekintette, ajánlatát a gépjármű műszaki állapotának ismeretében nyújtotta be.
 • Hozzájárulását az árverés körében személyes adatai kezeléséhez.
 • Az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az árverési felhívásban részletezett feltételeket tudomásul veszi, és teljes terjedelmében maradéktalanul elfogadja.
- Az árverésen csak az vehet részt, aki a fenti tartalommal ajánlatát a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ igazgatójához 2019. január 9-én szerdán 13 óráig írásban benyújtotta.
- A személygépkocsi alap vételárra folyó nyílt licites árverést, az ajánlattevők részvételével Nagyatádi Kulturális és Sport Központ vezetője, az általa kijelölt munkatársak, illetve jogi képviselője folytatja le.
- Több ajánlattevő esetén a minimális licitemelés mértéke bruttó 1 000 Ft, azaz Egyezer forint.
- A gépjármű tulajdonjogát az nyeri el, aki a legmagasabb vételár egyösszegű megfizetésére tesz ajánlatot.
- Az árverési licit eredményét az árverést vezető hirdeti ki.
- Az árverésről jegyzőkönyv készül, amelyet az árverés minden résztvevője köteles aláírni.

10. Árverési biztosíték: a kiíró az árverésen való részvételt 5 000 Ft, azaz Ötezer forint összegű biztosítékhoz köti. A biztosíték összegét az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidőben, készpénzben a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ pénztárába kell befizetni. A befizetésről szóló igazolást az árverési ajánlathoz csatolnia kell.
A biztosíték visszafizetésére vonatkozó előírások:
(1) Az ajánlati biztosíték összege:
 • A tulajdonjogot elnyerő ajánlattevő részére az adásvételi szerződés megkötésekor a vételárba kerül beszámításra.
 • A tulajdonjogot el nem nyerő ajánlattevő részére a pályázati tárgyalás lezárását követően az intézmény pénztárából a nyitvatartási idő alatt, kamat nélkül kerül visszafizetésre.

(2) Az ajánlati biztosítékként befizetett összeg nem kerül visszafizetésre, illetve a vételárba beszámításra, az NKSK tulajdonába kerül, ha:
 • Az ajánlattevő a 9. pontban megjelölt ajánlati határidő lejártát követően ajánlatát visszavonja.
 • A tulajdonjogot elnyerő ajánlattevő az adásvételi szerződést neki felróható okból nem köti meg, vagy az adásvétel neki felróható okból meghiúsul.

11. A pályázat módosítására, visszavonására vonatkozó előírások:
Az ajánlattevő az árverési ajánlat benyújtására nyitva álló, a 9. pontban feltüntetett ajánlati határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, vagy módosíthatja.

12. A vételár megfizetése: az árverés során kialakult vételárat a tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követő 15 munkanapon belül megkötésre kerülő adás-vételi szerződés megkötésével egyidőben, egyösszegben kell megfizetnie a Nagyatádi Kulturális és Sport Központnak a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Nagyatádi Fiókjánál vezetett 10402142-00027638-00000006 számú költségvetési elszámolási számlájára.

13. A vételáron felül a leendő tulajdonos feladata és költsége:
 • a gépjármű átíratásából adódó költségek,
 • a gépjárműnek a Kulturális Központ parkolójából való elszállíttatása,
 • a gépjárműre előírt kötelező biztosítás megkötése,
 • a gépjármű zöldkártyájának elkészíttetése,
 • az adás-vételi szerződés költsége, amelyet a gépjármű tulajdonjogát elnyerőnek az adás-vételi szerződés megkötésével egyidőben kell a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ pénztárába befizetnie.

14. Az árverési ajánlat érvénytelenségére vonatkozó előírások:
Érvénytelen az ajánlat, ha:
 • Olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni az árverési eljáráson.
 • Azt az ajánlattevő a 9. pontban feltüntetett határidő után nyújtotta be.
 • Az nem felel meg az árverési kiírásban, a jogszabályokban, az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak.
 • Az ajánlattevő az árverésen való részvételi biztosítékát nem helyezte letétbe.
 • Olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, továbbá, aki az önkormányzattal vagy intézményével szerződésbe foglalt vállalásait nem teljesítette.

Az árverésre kerülő gépjármű megtekinthető: A Nagyatádi Kulturális és Sportközpont munkatársával előre egyeztetett időpontban (Kozma Szilárd telefon: 82/553-320).

Nagyatád, 2018. december 13.


Pünkösd Márton
igazgató 
Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.27 másodperc