Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázati felhívás könyvtáros munkakör betöltésére

Nagyatád Város Önkormányzata Nagyatádi Kulturális és Sport Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

NKSK Városi Könyvtár

könyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 7500 Nagyatád, Nagy Imre tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ellátja a szervezeti és működési szabályzatban előírt feladatokat: olvasószolgálat, gyűjteményszervezési feladatok, jelentések, tervek, beszámolók készítése, adatbázisok magas szintű alkalmazása. Rendezvények, könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások szervezése, lebonyolítása. A könyvtári munkához kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, pályázatok megvalósításában való aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Főiskolai vagy egyetemi végzettség: könyvtáros, vagy informatikus könyvtáros
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Textlib integrált könyvtári rendszer ismerete - szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
 • önállóság, alkalmazkodó és együttműködési készség, határozott fellépés, jó szervező és kommunikációs készség, precizitás, pontosság, gyors és önálló problémamegoldó készség, jó teherbírás, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • önéletrajz
 • munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget tanúsító okirat/ok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez
 • sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pünkösd Márton, igazgató nyújt, a 82/ 553- 320- as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Nagyatád Város Önkormányzata Nagyatádi Kulturális és Sport Központ címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Nagy Imre tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: könyvtáros.
 • • Személyesen: NKSK Kulturális Központ, 7500 Nagyatád, Nagy Imre tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.
A jelentkezési határidő lejártát követően a munkáltatói jogkör gyakorlója – döntése szerint – a jelentkezőkkel személyes elbeszélgetést kezdeményezhet a kiválasztás előtt.
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, Pünkösd Márton, igazgató bírálja el és fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Nagyatádi Televízió Képújsága
 • Nagyatád Város Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati kiírással és a munkakör megismerésével kapcsolatosan további információt Pünkösd Márton, igazgató nyújt a 82/553- 320 telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatosan további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.37 másodperc