Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázat Nagyatád Város Önkormányzata Városgondnoksága igazgatói megbízásának elnyerésére

Nagyatád Város Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt)
20/A §-a alapján
pályázatot hirdet

Nagyatád Város Önkormányzata
Városgondnoksága
5 évre szóló igazgatói megbízásának elnyerésére
mely megbízás 2021. január 1. napjával kezdődik
és 2025. december 31. napján szűnik meg.

Pályázati feltételek:
 • büntetlen előélet /Kjt. 20. § (2) bekezdés a) pont és (4) bekezdés/
 • büntetőeljárás hatálya alatt nem áll /Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja/
 •  foglalkoztatási tilalom hiánya /Kjt. 20. § (5) bekezdés/
 • tizennyolcadik életév betöltése /Kjt. 20. § (2) bekezdés b) pont/
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy /Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pont/
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 41. § szerinti összeférhetetlenség hiánya
 • az intézmény tevékenysége szerinti szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (környezetmérnök vagy építőmérnök, vagy tájrendező és kertépítőmérnök, vagy kertészmérnök, vagy kertész üzemmérnök)
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
 • szakmai önéletrajz
 • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása
 • a pályázat elbírálásánál előnyt jelent: költségvetési szervnél szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat

A pályázathoz csatolandó okiratok:
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és foglalkoztatástól való eltiltás hiányáról
 • a pályázó nyilatkozata 18. életéve betöltéséről
 • a pályázó nyilatkozata magyar állampolgárságról, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállásáról, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról,
 • a pályázó nyilatkozata a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program /(Kjt. 20/A§ (5) a )
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul /Kjt. 20/A§ (5)b pont/
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a Képviselő-testület illetékes bizottsága, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e, vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását
 • a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratokat (igazolás vezetői gyakorlatról) /Kjt. 20/A§ (5) c) pont /
 • nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét teljesíti

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A városüzemeltetést végző költségvetési szerv feladatainak szervezése, irányítása, ellenőrzése. Közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja: Postán vagy személyesen Nagyatád Város Polgármesterének címzetten (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a megbízás megnevezését: „Városgondnokság igazgató”

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.

A pályázat elbírálásának rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A .§ (6) bekezdése alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő első soros képviselő-testületi ülés.

Az intézményvezetői beosztás betöltésének feltétele: vagyonnyilatkozat megtétele

Az intézményvezető beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Nagyatádi Televízió Képújsága, Nagyatád Város Honlapja

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Dr. Kovács Ildikó jegyző a 82-504-502 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatosan további információ:
Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogát, hogy a pályázati kiírást visszavonja, vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.26 másodperc