Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázati felhívás - közlekedési, vízügyi és környezetvédelmi ügyintéző munkakör betöltésére

A Nagyatádi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

közlekedési, vízügyi és környezetvédelmi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Végzi a közlekedési, vízügyi és környezetvédelmi hatósági feladatokat, közreműködik a helyi hulladékgazdálkodási feladatokban, és a feladatkörével összefüggő helyi rendeletek elkészítésében, vezeti a feladatkörébe tartozó ügyekben előírt nyilvántartásokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és az illetményalap meghatározásáról, valamint a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata az irányadó.

A pályázat benyújtásának feltétele:
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • felsőoktatásban szerzett műszaki (építész-, építő- és településmérnök), természetvédelmi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, vízépítőmérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség megléte
 • összeférhetetlenség hiánya
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A jelentkezéssel egyidejűleg benyújtandó iratok, igazolások:
 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint készített fényképes szakmai önéletrajz, figyelemmel a Kttv. 45. (4) bekezdésére is;
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó magyar állampolgár,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll a Kttv. 39.§ (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • nyilatkozat a Kttv. 84-85.§ szerinti összeférhetetlenségről;
 • nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését;
 • nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 11.

A pályázat benyújtásának módja: Postán vagy személyesen Nagyatád Város Jegyzőjének címzetten (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "közlekedési, vízügyi és környezetvédelmi ügyintéző"

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28.

A kiválasztási eljárás módja, rendje:
A jelentkezési határidő lejártát követően a munkáltató – döntése szerint – a jelentkezőkkel személyes elbeszélgetést kezdeményezhet a kiválasztás előtt.

A munkakör betölthető: 2021. március 1. napjától kezdődően

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:
A munkakör betöltéséhez szükség esetén szolgálati lakást biztosíthat az önkormányzat.


A pályázati kiírás közzétételének további helye:
 • Nagyatádi Televízió Képújsága,
 • Nagyatád Város Honlapja
 • Hírfutár
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:
Svégel Gábor irodavezető a 30/916-0228-as telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatosan egyéb információ: 
Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogát, hogy a pályázati kiírást visszavonja, vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.
Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.34 másodperc