Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 2007. március 29-én 16.00 órakor tartja soron következő ülését.

Napirendi pontok:

 1. Előterjesztés az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadásáról
  Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző


 2. Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról, a végrehajtásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
  Előadó: Ormai István polgármester


 3. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításáról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 43/2001. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző


 4. Előterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 5/2007. (II. 16.) rendelet módosításáról
  Előadó: Ormai István polgármester


 5. Beszámoló az önkormányzati vagyon 2006. évi hasznosításáról, valamint tájékoztató az önkormányzat forgalomképes ingatlanvagyonáról
  Előadó: Ormai István polgármester


 6. Előterjesztés a 2006. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatarairól
  Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző


 7. Beszámoló a 2006. évben lefolytatott közbeszerzésekről és a Közbeszerzési Bírálóbizottság tevékenységéről
  Előadó: Dr. Kövesdi Ibolya jogtanácsos


 8. Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2007. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
  Előadó: Ormai István polgármester


 9. Tájékoztató Nagyatád Város Önkormányzata alkalmazásában álló köztisztviselők, illetve az intézményekben dolgozó közalkalmazottak aktuális továbbképzési tervéről, programjáról
  Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző


 10. Előterjesztés intézményi szervezeti integrációra
  Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző


 11. Előterjesztés a Hunyadi utcai fűtőmű üzemeltetésére kötött szerződés módosítására, a távhőszolgáltatás díjáról és a díj alkalmazásának feltételeiről szóló 12/1999. (III. 26.) rendelet módosítására
  Előadó: Ormai István polgármester


 12. Tájékoztató a Kórház-Rendelőintézet ágyszám változásáról
  Előadó: Ormai István polgármester


 13. Előterjesztés a Kórház-Rendelőintézet működtetésére irányuló kezdeményezéssel kapcsolatos ideiglenes bizottság létrehozásáról
  Előadó: Ormai István polgármester


 14. Előterjesztés a helyi építési szabályrendelet módosítási koncepciójának kiegészítésére
  Előadó: Ormai István polgármester


 15. Előterjesztés a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos többletkiadások igénylésének pályázatáról
  Előadó: Ormai István polgármester


 16. Előterjesztés a vízterhelési díj megfizetéséről
  Előadó: Ormai István polgármester


 17. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat munkajogi intézkedéseiről
  Előadó: Ormai István polgármester


 18. Előterjesztés az iparosított technológiával épült, Nagyatád, Kiszely u. 8-10. sz. alatti társasház energia-megtakarítást eredményező felújítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
  Előadó: Ormai István polgármester


 19. Előterjesztés a Nagyatádi CASTRUM Thermálkemping Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész értékesítéséről
  Előadó: Ormai István polgármester


 1. /A  Előterjesztés a Nagyatádi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról
  Előadó: Ormai István polgármester


 1. /B  Előterjesztés a Somogy Megyei Romák Egyesületével kötendő együttműködési megállapodásról
  Előadó: Ormai István polgármester


 1. Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatok benyújtásáról
  Előadó: Ormai István polgármester


 2. Előterjesztés helyi közlekedési támogatás iránti pályázat benyújtására
  Előadó: Ormai István polgármester


 3. Előterjesztés a Nagyatád, Szabó Dezső utcában lévő építési telek értékesítési feltételeinek meghatározására
  Előadó: Ormai István polgármester


 4. Előterjesztés Nagyatád, Szabadkai utcai közterület egy részének telekhatár rendezés célú értékesítéséről
  Előadó: Ormai István polgármester


 5. Előterjesztés Wass Albert szobrának Nagyatád közterületen való elhelyezéséről
  Előadó: Ormai István polgármester


 6. Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
  Előadó: bizottságok elnökei


 7. Tájékoztató a polgármester, a jegyző és a polgármesteri hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről
  Előadó: Ormai István polgármester
  Dr. Kovács Ildikó jegyző


 8. Interpellációk


 9. Egyebek

Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.36 másodperc