Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályazati felhívás Nagyatádi Óvodák intézményvezetői megbízás elnyerésére

Nagyatád Város Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján
pályázatot hirdet

Nagyatád Város Önkormányzata
Nagyatádi Óvodák
5 évre szóló óvodavezetői megbízásának elnyerésére


mely megbízás 2013. szeptember 1. napjával kezdődik
és 2018. augusztus 15. napján szűnik meg

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • foglalkoztatási tilalom hiánya
 • felsőfokú óvodapedagógusi iskola végzettség és szakképzettség
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás


A pályázathoz csatolandó okiratok:
 • nyilatkozat magyar állampolgárságról, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállásáról, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról, cselekvőképességről
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről, foglalkoztatástól való eltiltás hiányáról
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
 • pedagógus szakvizsga és intézményvezető szakképzettséget igazoló okirat másolata
 • a legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot igazoló okirat
 • fényképes szakmai életrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-ban foglaltak vonatkozásában. Többek között felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkavégzés helye: Nagyatádi Óvodák 7500 Nagyatád, Rozsnyói u. 2/A

A pályázat benyújtásának módja: Postán vagy személyesen Nagyatád Város Polgármesterének címzetten (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a megbízás megnevezését: „óvodavezető”

A pályázat benyújtásának határideje: A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal állásportálján történő közzétételtől számított 30 nap.

A pályázat elbírálásának rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A .§ (6) bekezdése, a közoktatási intézményekre vonatkozóan a Kjt. végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) 5. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-a és 83. §-a alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártától számított 30. napot követő első soros Képviselő-testületi ülés.

Az intézményvezetői beosztás betöltésének feltétele:
vagyonnyilatkozat megtétele.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
 • Oktatási és Kulturális Közlöny - 2013. április 22.
 • Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal állásportálja - 2013. április 22.
 • Nagyatádi Televízió Képújsága - 2013. április 22.

A pályázati kiírással és az intézmény megismerésével kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt a 82-504-502 telefonszámon.
Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.27 másodperc