Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése
Rendeletek kihirdetése
Normatív határozatok kihirdetése
Veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

 

Csoportosítás szempontja:Kihirdetés éveRendeletek típusa
Sorszám,évszám megjelenítése:IgenNem


Közterület-használati, közlekedési tárgyú rendeletek

A dohányfüst mentes közterületi övezetek kialakítására

A hirdető berendezések, hirdetmények elhelyezéséről

A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról

A közutak, járdák nem közlekedési célú felhasználása esetén fizetendő díjakról

A nagyatádi menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról

A piacok és vásárok tartásáról


Lakásüggyel kapcsolatos rendeletek

A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a díj alkalmazásának feltételeiről

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakások elidegenítéséről és azok feltételeiről


Szociális, egészségügyi tárgyú rendeletek

A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

A gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról

A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi ellátás körzeteinek meghatározásáról

A szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Nagyatád belterületén a kötelező maszk használat elrendeléséről


Költségvetési, pénzügyi tárgyú rendeletek

A luxusadóról szóló 15/2006. (III. 31.) rendelet hatályon kívül helyezése

Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyatád Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről


Oktatási, közművelődési, sport tárgyú rendeletek

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről

A sportról

Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról


Környezet- és vagyongazdálkodási, építésügyi, környezetvédelmi tárgyú rendeletek

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

A településkép védelméről

A temetőkről és a temetkezésről

A víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

Az állatok tartásáról

Az avar és a kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyeződésről

Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-hálózathoz történő utólagos csatlakozás engedélyezési feltételeiről

Az önkormányzat vagyonának hasznosításáról

Közterület elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Nagyatád helyi építési szabályozásáról  -  Település rendezési terv

Nagyatád településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Nagyatád Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjáról


Adózással kapcsolatos rendeletek

A helyi iparűzési adóról

A magánszemélyek kommunális adójáról

A talajterhelési díjról

Az építményadóról

Az idegenforgalmi adóról

Az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről


Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendeletek

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól és azok mérséklésének szabályairól

A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról

A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

A lakás és egyéb építményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításának átvállalásáról

A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és az illetményalap meghatározásáról

A városi címerről, zászlóról és használatának rendjéről

Nagyatád Város kitüntető díjairól és címeiről

Nagyatád Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról


Csoportba nem helyezett

A „Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon” című projekt ösztönző támogatásairól

A helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásainak felülvizsgálatáról

A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről

A közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól

A közterületi térfigyelő rendszerről

A Nagyatádon működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályáról

A Nagyatádon működő piac nyitvatartásáról és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályáról

A távhőszolgáltatásról

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díjakrólKözbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.30 másodperc