Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2011-12-15-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Beszámoló Nagyatád város közrendi, közbiztonsági helyzetéről

Előadó:
Hegedűs János rendőr alezredes, kapitányságvezető
Letöltés:   Beszámoló

2.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

3.)

Előterjesztés az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

4.)

Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 45/2001. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

5.)

Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 3/1995. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

6.)

Előterjesztés a vízterhelési díj megfizetéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

7.)

Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról és a megállapodás meghosszabbításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

8.)

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 9/1998. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

9.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2011.(IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

10.)

Előterjesztés a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi ellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 21/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

11.)

Előterjesztés az étkezési nyersanyagnorma és az étkezési térítési díjak megállapításáról, valamint a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 7/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

12.)

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 23/2000. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

13.)

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek 2012. évi irányadó bérleti díjainak, valamint a helyi piac és vásár 2012. évi helyhasználati és helybiztosítási díjainak megállapításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

14.)

Előterjesztés a Nagyatádi Közoktatási Intézmény maximális csoport/osztálylétszámai eltérésének engedélyezéséről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

15.)

Előterjesztés a Nagyatádi Közoktatási Intézménye részére egy garázs és egy üres helyiség biztosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

16.)

Előterjesztés a "DDOP-3.1.3/C Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" című Európai Uniós pályázat benyújtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

17.)

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi teljesítménykövetelményének alapját képező célok meghatározásáról.

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

18.)

Előterjesztés a Nagyatád, Hunyadi utcai fűtőmű és a Gyöngyvirág Óvoda hő-, és használati melegvíz termelő és elosztó- rendszerek üzemeltetési szerződésének módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

19.)

Előterjesztés a település szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, a szilárd burkolatú utak gépi seprése, mosása, a téli hó eltakarítása és síkosságmentesítésére irányuló közszolgáltatási szerződés módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

20.)

Előterjesztés a Nagyatádi Városfejlesztő Kft. 2010. évi beszámolójáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

21.)

Előterjesztés a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással a belső ellenőrzés működtetésére kötött feladatellátási megállapodás módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

22.)

Előterjesztés a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással kötött társulási megállapodás módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

23.)

Előterjesztés a Nagyatád Város Önkormányzata tulajdonában álló üres lakások piaci alapon történő bérbeadásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

24.)

Előterjesztés a Telenor Magyarország Zrt.-vel megkötött bérleti jogviszony meghosszabbításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

25.)

Előterjesztés a Mobil Gastro Service Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

26.)

Előterjesztés az Újkútpusztán lévő, nagyatádi 0481/30 helyrajzi számú földterület értékesítési feltételeinek meghatározásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

27.)

Előterjesztés a Nagyatád, Kossuth utca 7/B szám alatti társasház földszintjén lévő helyiség bérleti hasznosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

28.)

Előterjesztés a Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1/a. szám alatti társasház földszintjén elhelyezkedő, 140 m2 nagyságú üzlethelyiség értékesítéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

29.)

Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Beszámoló

30.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

31/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

31/B.)

Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

32.)

Interpellációk, kérdések


33.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.63 másodperc