Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2007-05-31-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás és a közterületek tisztántartásáról szóló 14/2003. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   1. sz. melléklet
   2. sz. melléklet

2.)

Előterjesztés a közoktatási intézményi integráció létrehozására

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   1. sz. melléklet
   2. sz. melléklet
   2/a. sz. melléklet
   3. sz. melléklet
   4. sz. melléklet
   5. sz. melléklet

3.)

Előterjesztés a Városi Strandfürdő, Gyógyfürdő, Sportcsarnok, Sportpálya és Tourinform Iroda integrált szervezeti struktúrában történő működtetéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

4.)

Tájékoztató az első negyedéves gazdálkodásról, a költségvetési előirányzatok teljesítéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató
   2. sz. melléklet
   3. sz. melléklet
   4. sz. melléklet
   5. sz. melléklet
   6. sz. melléklet
   7. sz. melléklet
   Kimutatás

5.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (II. 16.), az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet tervezet
   2. sz. melléklet
   2/a. sz. melléklet
   2/b. sz. melléklet
   3. sz. melléklet
   4. sz. melléklet
   5. sz. melléklet
   6. sz. melléklet
   6/a. sz. melléklet
   6/b. sz. melléklet
   6/d. sz. melléklet
   7. sz. melléklet
   7/d. sz. melléklet

6.)

Előterjesztés a Kórház-Rendelőintézet helyzetének értékeléséről, és a további működtetésével kapcsolatos lehetőségekről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

7.)

Tájékoztató az önkormányzati finanszírozású intézmények munkavállalóinak nem kötelezően biztosított juttatásai felülvizsgálatáról

Előadó:
Dr. Druzsin Mónika irodavezető
Letöltés:   Tájékoztató

8.)

Előterjesztés az önkormányzat Egyedi Iratkezelési Szabályzatának jóváhagyásáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Iratkezelési Szabályzat
   Iratkezelési Szabályzat melléklete

9.)

Előterjesztés a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása társulási megállapodásának módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

10.)

Előterjesztés a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással kötendő vagyonkezelési szerződésről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

11.)

Tájékoztató a Nagyatád város helyi hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

12.)

Előterjesztés az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola felújítás idejére történő elhelyezéséről, és alapító okiratának módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

13.)

Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról szóló 35/2005. (XI. 15.) önkormányzati rendelet és egyes kapcsolódó határozatok hatályon kívül helyezéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

14.)

Előterjesztés a központi háziorvosi ügyeleti szolgálat ellátásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

15.)

Előterjesztés a Dr. Gondos – Dr. Orbán Háziorvosi Bt-vel kötött feladatellátási szerződés módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

16.)

Tájékoztató a nagyatádi szennyvíztisztító telep fejlesztéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

17.)

Előterjesztés a Nagyatád, Szabó Dezső utcában lévő építési telek értékesítéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

18.)

Előterjesztés a Nagyatád, Mező utcában lévő 2736/11 helyrajzi számú telephely értékesítési feltételeinek meghatározásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

19.)

Előterjesztés a nagyatádi székhelyű S.A.P.I.-Fa Kft. tulajdonában álló két telephely célú telekre vonatkozó beépítési kötelezettség meghosszabbításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

20.)

Előterjesztés a Nagyatád, Széchenyi-tér 13. szám alatti társasház és Gyermekkönyvtár tetőhéjazat cseréjének finanszírozásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

21.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

22.)

Tájékoztató a polgármester, a jegyző és a polgármesteri hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató polgármester
   Tájékoztató jegyző

23.)

Egyebek


24.)

Interpellációk


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.40 másodperc