Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2012-05-31-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata városfejlesztési és gazdasági programja időarányos megvalósításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

2.)

Előterjesztés Nagyatád város hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

3.)

Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

4.)

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló a 9/1998. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

5.)

Előterjesztés a helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásainak felülvizsgálatáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

6.)

Előterjesztés a távhőszolgáltatással kapcsolatos közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

7.)

Előterjesztés a Nagyatád, Hunyadi utcai fűtőmű és Gyöngyvirág Óvoda hő-, és használati melegvíz termelő és elosztó rendszerek üzemeltetési szerződésének módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

8.)

Tájékoztatás az önkormányzat intézményi struktúráját és feladatait érintő várható változásokról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztatás

9.)

Előterjesztés a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények szervezeti változtatásának vizsgálatáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

10.)

Előterjesztés megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

11.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzat PANNON Európai Területi Társuláshoz történő csatlakozásról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

12.)

Előterjesztés a "Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása" című, TÁMOP-3.2.1.A-11/2 azonosító számú pályázati felhíváshoz kapcsolódó európai uniós projekt benyújtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

13.)

Előterjesztés az "Óvodafejlesztés" című, TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító számú pályázati felhíváshoz kapcsolódó európai uniós projekt benyújtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

14.)

Előterjesztés a Nagyatádi Közoktatási Intézmény alapító okiratának és a nevelési-oktatási intézményfenntartó társulási megállapodás módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

15.)

Előterjesztés a Nagyatádi Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásáról

Előadó:
Pünkösd Márton igazgató
Letöltés:   Előterjesztés

16.)

Előterjesztés a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

17.)

Előterjesztés a szlovákiai Tardoskedd településsel együttműködési megállapodás megkötéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

18.)

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

19.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata tulajdonban álló üres bérlakások szociális célú bérbeadásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

20.)

Előterjesztés a Nagyatád, Dózsa György utca 11. szám alatti lakás piaci értékesítéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

21.)

Előterjesztés a Nagyatád, Árpád utcában lévő, nagyatádi 2177/95 helyrajzi számú beépítetlen ingatlan értékesítési feltételeinek meghosszabbításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

22.)

Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Beszámoló

23.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

24/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

24/B.)

Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

25.)

Interpellációk, kérdések


26.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.46 másodperc