Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2012-12-13-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Beszámoló Nagyatád város közrendi, közbiztonsági helyzetéről

Előadó:
Hegedűs János rendőr alezredes, kapitányságvezető
Letöltés:   Beszámoló

2.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

3.)

Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 3/1995. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

4.)

Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 29/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

5.)

Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

6.)

Előterjesztés a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

7.)

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 23/2000. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

8.)

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek 2013. évi irányadó bérleti díjainak, valamint a helyi piac és vásár 2013. évi helyhasználati és helybiztosítási díjainak megállapításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

9.)

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2013. évi teljesítménykövetelményének alapját képező célok meghatározásáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

10.)

Előterjesztés a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével kapcsolatos döntésekről, intézményfenntartó társulás megszűntetéséről

Előadó:
Ormai István polgármester

11.)

Előterjesztés köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos döntésről, és Intézmény Ellátó Szervezet alapításáról

Előadó:
Ormai István polgármester

12.)

Előterjesztés a Rinya-Dombó menti Vizitársulattal közfoglalkoztatásban történő együttműködésről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

13.)

Előterjesztés a Nagyatád, Széchenyi tér 1/A. szám alatti ingatlan bérleti hasznosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

14.)

Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Beszámoló

15.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

16/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

16/B.)

Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

17.)

Interpellációk, kérdések


18.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.45 másodperc