Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2013-01-31-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Előterjesztés Nagyatád Város Képviselő-testületének 2013. évi munkatervére

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

2.)

Előterjesztés a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

3.)

Előterjesztés az építményadóról szóló 33/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

4.)

Előterjesztés a Nagyatád, Somogyi B. u. 7. szám alatti magtárépület helyi védelem alatt álló értékek közül való törlésre irányuló kérelem elbírálásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

5.)

Előterjesztés a Nagyatád, Kápolna u. 47. szám alatti épületek helyi védelem alóli törlésére irányuló kérelem elbírálására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

6.)

Előterjesztés a víziközmű-elemek tulajdonjogának átadás-átvételéről, valamint a víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének elkészítéséről

Előadó:
Ormai István polgármester

7.)

Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltató kiválasztására irányuló pályázat lezárásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

8.)

Előterjesztés a Nagyatádi Közoktatási Intézmény alapító okiratának és a nevelési-oktatási intézményfenntartó társulási megállapodás módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

9.)

Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal használati szerződés megkötésére (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

Előadó:
Ormai István polgármester

10.)

Előterjesztés a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal létszámának meghatározásáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

11.)

Előterjesztés a Nagyatádi Fürdők létszámcsökkentéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

12.)

Előterjesztés a Nagyatádi Fürdők igazgatói beosztására vonatkozó pályázati eljárás megindítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

13.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

14.)

Előterjesztés a Chokoland Kft. volt laktanya területén lévő ingatlanának Nagyatád Város ivóvíz hálózatához történő csatlakozására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

15.)

Előterjesztés a Nagyatád, Liget utcában lévő, nagyatádi 3259 helyrajzi számú beépítetlen területre vonatkozó kérelem elbírálásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

16.)

Előterjesztés a Nagyatádi Falugazdász Körzetközpont részére a 257/2012. (X.25.) számú határozattal biztosított helyiség visszavonásáról, valamint a Baross Gábor utca 5. szám alatti épületre és a Koch Róbert utcai garázsokra vonatkozó szerződések megszűntetéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

17.)

Előterjesztés a Nagyatád, Széchenyi tér 1/A. szám alatti ingatlanra kiírt pályázati eljárás meghosszabbításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

18.)

Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Beszámoló

19.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

20/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

20/B.)

Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

21.)

Interpellációk, kérdések


22.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.45 másodperc