Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2007-12-20-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Beszámoló Nagyatád város közrendje, közbiztonsága és közlekedésbiztonságának helyzetéről

Előadó:
Ősz István r. alezredes, kapitányságvezető
Letöltés:   Beszámoló

2.)

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és Nagyatád Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága hivatásos tagjai 2007. évi teljesítmény-követelményének alapját képező célok meghatározásáról.

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Szabó Vilmos tűzoltó alezredes, városi tűzoltóparancsnok
Letöltés:   Előterjesztés

3.)

Előterjesztés egészségügyi gép-műszer beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

4.)

Előterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 5/2007. (II. 15.) rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   2. sz. melléklet
   2/a. sz. melléklet
   2/b. sz. melléklet
   3. sz. melléklet
   4. sz. melléklet
   5. sz. melléklet
   6. sz. melléklet
   6/b. sz. melléklet
   6/d. sz. melléklet
   7. sz. melléklet
   7/a. sz. melléklet
   7/c. sz. melléklet
   7/d. sz. melléklet
   Rendelet tervezet

5.)

Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 14/2003.(V. 30.) rendelet, a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés, valamint a hulladéklerakó bérleti szerződés módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet tervezet

6.)

Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló 3/1995. (III. 1.) rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

7.)

Előterjesztés a nagyatádi menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló 42/2003. (XII. 19.) rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet tervezet

8.)

Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotásáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet tervezet

9.)

Előterjesztés a luxusadóról szóló 15/2006. (III. 31.) rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet tervezet

10.)

Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 29/2004. (VII. 1.) rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet tervezet

11.)

Előterjesztés a piacok és vásárok tartásáról szóló 39/1995. (XII. 31.) rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Előterjesztés melléklete I.
   Előterjesztés melléklete II.
   Rendelet tervezet

12.)

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 9/1998. (IV. 1.) rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Előterjesztés melléklete
   Rendelet tervezet
   Rendelet tervezet melléklete

13.)

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek 2008. évi irányadó bérleti díjának megállapításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

14.)

Előterjesztés Nagyatád és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére önkormányzati társulás létrehozására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

15.)

Előterjesztés térségi integrált szakképző központ létrehozásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

16.)

Előterjesztés a RITIN Műsorszolgáltató és Információs Kht-val kötött üzemeltetési szerződés módosításról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Szerződés módosítási javaslat

17.)

Előterjesztés a Városgondnokság igazgatója magasabb vezetői megbízásának visszavonásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

18.)

Előterjesztés a „Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása” című végleges pályázati felhíváshoz illeszkedő nagyatádi projektelemekről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Előterjesztés 1. sz. melléklete
   Partnerségi megállapodás

19.)

Előterjesztés a Nagyatádi Hotel és Gyógyfürdő beruházásról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

20.)

Előterjesztés a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása társulási megállapodás közoktatási feladatellátásának módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

21.)

Előterjesztés a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása logopédiai feladatellátásra kötött megállapodás módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

22.)

Előterjesztés az OLLÉ Programiroda által lebonyolított közbeszerzési eljárás keretében műfüves labdarúgó pályák megtervezésére és megvalósítására kiírt pályázat eredményéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

23.)

Előterjesztés a nagyatádi 518/2 helyrajzi számon fekvő Nagyatád, Baross Gábor utca 5/a szám alatti épületnek a 903/10000-ed állami tulajdoni hányadú ingatlanrész ingyenes tulajdonba kéréséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

24.)

Előterjesztés a Nagyatád, Korányi utca 6. szám alatti beépített ingatlan vevőjének kijelöléséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

25.)

Előterjesztés a Nagyatád, József Attila és Szentkirályi utcában lévő építési telkek hasznosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

26.)

Előterjesztés a Nagyatád, Kossuth utca 7. szám alatti társasház földszintjén lévő helyiség hasznosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

27.)

Előterjesztés Bajcsy-Zs. u. 1/B. alatti kazánház helyiségének értékesítéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

28.)

Előterjesztés a Vodafone Magyarország Zrt.-nek a Somogyszobi utcai víztorony tetején elhelyezkedő rádiótelefon bázisállomására vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

29.)

Előterjesztés a nagyatádi 0481/4 helyrajzi számú földterület értékesítési feltételeinek meghatározásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

30.)

Előterjesztés a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagyatádi Kirendeltségének felújítási idejére történő elhelyezéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

31.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

32.)

Tájékoztató a polgármester, a jegyző és a polgármesteri hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató polgármester
   Tájékoztató jegyző

33.)

Interpellációk, kérdések, egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.50 másodperc