Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2013-05-30-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata városfejlesztési és gazdasági programja időarányos megvalósításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

2.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

3.)

Előterjesztés a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ igazgatói beosztására vonatkozó pályázati eljárás megindítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

4.)

Előterjesztés a Nagyatád, Széchenyi tér 7. szám alatti ingatlan felújítása kapcsán szükségessé váló elhelyezésekről és Nagyatádi Kulturális és Sport Központ alapító okiratának módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

5.)

Előterjesztés a Nagyatádi Városfejlesztő Kft. 2012. évi beszámolójáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

6.)

Előterjesztés a Nagyatád, Szarvas utcában kiépítésre kerülő szennyvízcsatorna hálózat önkormányzati tulajdonba történő átvételéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

7.)

Előterjesztés a Nagyatád, Kossuth utcában lévő, nagyatádi 1712/9 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó beépítési kötelezettség meghosszabbításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

8.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Tervének 2. sz. módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

9.)

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelésére

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

10.)

Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Beszámoló

11.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 
Letöltés:   Beszámoló

12/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

12/B.)

Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

13.)

Interpellációk, kérdések


14.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.39 másodperc