Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2008-06-26-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata városfejlesztési és gazdasági programja időarányos megvalósításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Városfejlesztési és gazdasági program 2007-2010 - Időarányos megvalósítása

2.)

Előterjesztés a Városi Kórház-Rendelőintézet működtetésbe és vagyonkezelésbe adásához kapcsolódó szerződések kiegészítésére

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Szolgáltatási szerződés 1. számú kiegészítés és módosítás (tervezet)
   Vagyonkezelői, használati és hasznosítási szerződés 1. számú kiegészítés és módosítás (tervezet)

3.)

Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás és a közterületek tisztántartásáról szóló 14/2003. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról, és a települési szilárd hulladék elhelyezéssel kapcsolatos javaslatokról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet
   Mellékletek

4.)

Előterjesztés a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos szabályzatok módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Mellékletek

5.)

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács kapacitás-átcsoportosításokkal kapcsolatos döntésének elfogadására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   1. sz. melléklet
   Nagyatád
   Marcali
   Szigetvár
   Szekszárd
   Balatonboglár
   Harkány
   Mohács
   Dombóvár
   Siófok
   Bonyhád
   Fonyód
   Baranya Megyei Kórház - Pécs
   Baranya Megyei Kórház - Fekvő
   Baranya Megyei Kórház - Járó
   Pécsi Tudományegyetem
   Dél-Dunántúli Regionális Foglalkozás-egészségügyi Központ Kft. - Pécs
   Kaposvár
   Kaposvári Egyetem - Egészségügyi Centrum

6.)

Előterjesztés a Nagyatádi Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Előadó:
Szakályné Pintér Mária főigazgató
Letöltés:   Előterjesztés
   Szervezeti és műkődési Szabályzat
   Intézmény szervezeti felépítése
   3. sz. melléklet

7.)

Előterjesztés a TISZK társulási megállapodásának elfogadására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Társulási megállapodás tervezet

8.)

Előterjesztés a Tanuszoda üzemeltetési feltételeire

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Melléklet

9.)

Előterjesztés a távhőszolgáltatás helyzetéről, az aktuális feladatokról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Melléklet

10.)

Előterjesztés a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátásáról szóló megállapodás megkötésére

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Megállapodás

11.)

Előterjesztés a 2008. évi Közbeszerzési Terv módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

12.)

Előterjesztés az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola és a Nagyatádi Szakképző Iskola fűtésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   1. sz. melléklet
   2. sz. melléklet

13.)

Előterjesztés a Nagyatádi Művelődési Ház intézményvezetői állásra pályázat elbírálására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

14.)

Előterjesztés a NagyatádMed Kft.-be Nagyatád Város Önkormányzata részéről felügyelő bizottsági tag delegálására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

15.)

Előterjesztés a Városi Kórház-Rendelőintézet főigazgató főorvosa vezetői megbízásának visszavonásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

16.)

Előterjesztés a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos többletkiadások igénylésének pályázatáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

17.)

Előterjesztés a Nagyatádra tervezett Hotel és Gyógyfürdő beruházásról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Melléklet

18.)

Előterjesztés a génmódosított termékek előállításával és forgalmazásával kapcsolatos álláspont kialakításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Melléklet

19.)

Előterjesztés a S.A.P.I-Fa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ingatlanvásárlásával kapcsolatos kötelezettségeinek megváltására tett ajánlatának elbírálásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

20.)

Előterjesztés a Nagyatád, Hunyadi utca 10. szám alatti társasház földszintjén lévő helyiségre használati jog biztosítás a Művelődési Ház részére

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

21.)

Előterjesztés a Nagyatád, Tölgyfa utcában lévő nagyatádi 3252 helyrajzi számú beépítetlen ingatlanra vonatkozó beépítési kötelezettség meghosszabbításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

22.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

23/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató polgármester

23/B.)

Tájékoztató a jegyző és a polgármesteri hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató jegyző

24.)

Interpellációk, kérdések


25.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.41 másodperc