Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2008-08-28-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   1. sz. kimutatás
   1/a. sz. kimutatás
   1/b. sz. kimutatás
   2. sz. kimutatás
   3. sz. kimutatás
   4. sz. kimutatás
   5. sz. kimutatás
   5/a. sz. kimutatás
   6. sz. kimutatás
   6/a. sz. kimutatás
   6/b. sz. kimutatás

2.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 15.) rendelete módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet
   2. sz. melléklet
   7. sz. melléklet

3.)

Előterjesztés az önkormányzat vagyonának hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet

4.)

Előterjesztés törvényességi észrevételek megtárgyalásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

5.)

Előterjesztés a Kórház-Rendelőintézet működtetésével, vagyonkezelésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Melléklet

6.)

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben való részvételre

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

7.)

Előterjesztés a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás dokumentumainak elfogadásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Alapító okirat
   Működési Szabályzat

8.)

Előterjesztés a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Kistérségi Közoktatási Intézkedési és Esélyegyenlőségi Tervének elfogadásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Intézkedési terv

9.)

Előterjesztés a Nagyatádi Közoktatási Intézmény szervezeti változásairól és alapvető dokumentumainak módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Alapító okirat
   Megállapodás

10.)

Előterjesztés a Nagyatádi Közoktatási Intézmény maximális csoport/osztálylétszámai eltérésének engedélyezéséről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

11.)

Előterjesztés aljegyzői munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírására

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Pályázati kiírás

12.)

Előterjesztés a hulladék átrakó állomás és hulladékudvar bérleti szerződéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

13.)

Előterjesztés a „Naplemente” Idősek Otthona Európai Uniós forrásból történő felújítását célzó pályázat támogatásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

14.)

Előterjesztés a Városi Könyvtár rekonstrukció pályázati támogatásának forrás-és költségösszetételének módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

15.)

Előterjesztés a 140010207D számú CÉDE támogatás költségösszetételének módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

16.)

Előterjesztés a mezőgazdasági művelésű és kert hasznosítású ingatlanok bérleti díj megállapításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

17.)

Előterjesztés a Nagyatádi Ipari Parkban lévő nagyatádi 2707/10 helyrajzi számú beépítetlen ingatlan értékesítési feltételeinek meghatározásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

18.)

Előterjesztés a volt Fegyelmező Laktanya területén lévő nagyatádi 0220/14 helyrajzi számú telephely értékesítési feltételeinek meghatározásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

19.)

Előterjesztés a volt Fegyelmező Laktanya területén lévő nagyatádi 0220/16 helyrajzi számú telephely értékesítési feltételeinek meghatározásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

20.)

Előterjesztés a Nagyatád, Csokonai utca 10. szám alatti ingatlan előtt lévő közterület egy részének telekhatár rendezés célú értékesítéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

21.)

Előterjesztés a volt Tanműhely és kiszolgáló helyiségekre bérleti jogviszony biztosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

22.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


23/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

23/B.)

Tájékoztató a jegyző és a polgármesteri hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

24.)

Interpellációk, kérdések


25.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.49 másodperc