Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2015-02-19-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

2.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Pénzügyi Bizottság véleménye

3.)

Előterjesztés a szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

4.)

Előterjesztés az óvodai felvételi körzethatárok meghatározásáról és a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

5.)

Előterjesztés a 2015/2016-os tanévben kialakítandó iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

6.)

Előterjesztés helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltató kiválasztására irányuló pályázati eljárás eredményéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

7.)

Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

8.)

Előterjesztés Vass Attila bérlő kérelmének elbírálásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

9.)

Előterjesztés a Nagyatád, Széchenyi tér 10. 3/8. szám alatti lakás piaci alapon történő bérleti hasznosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

10.)

Előterjesztés a rekreációs célú földszerzésre alkalmas terület kijelöléséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

11.)

Előterjesztés a volt laktanya területén ivóvíz fővezeték-szakasz önkormányzati tulajdonba történő átadásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

12.)

Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Beszámoló

13.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 
Letöltés:   Humán Bizottság beszámolója
   VFG Bizottság beszámolója

14/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

14/B.)

Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

15.)

Interpellációk, kérdések


16.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.43 másodperc