Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2015-05-28-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Beszámoló a város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről

Előadó:
Kasznár Gyula rendőr alezredes, kapitányságvezető
Letöltés:   Beszámoló

2.)

Előterjesztés Nagyatád Város Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

3.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

4.)

Előterjesztés a Városfejlesztő Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

5.)

Előterjesztés az Éltes Mátyás Általános Iskola intézményvezetői munkakörének betöltésére benyújtott pályázat véleményezéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Melléklet

6.)

Előterjesztés a Nagyatádi Fürdők igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó megbízásra

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

7.)

Előterjesztés a Nagyatádi Óvodák új formátumú alapító okiratának elfogadásáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

8.)

Előterjesztés az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázat benyújtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

9.)

Előterjesztés közlekedési célú terület vásárlásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

10.)

Előterjesztés a nagyatádi 0220/38 helyrajzi számú erdőterület vevőjének kijelöléséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

11.)

Előterjesztés a Chocoland Kft. fizetési haladék biztosítására vonatkozó kérelmének elbírálásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

12.)

Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Beszámoló

13.)

Beszámolók a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

14/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

14/B.)

Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

15.)

Interpellációk, kérdések


16.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.36 másodperc