Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2008-12-18-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és Nagyatád Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága hivatásos tagjai 2009. évi teljesítmény-követelményének alapját képező célok meghatározásáról.

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Szabó Vilmos tűzoltó alezredes, városi tűzoltóparancsnok
Letöltés:   Előterjesztés

2.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 15.) rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet
   2. sz. melléklet
   2/a. sz. melléklet
   2/b. sz. melléklet
   3. sz. melléklet
   4. sz. melléklet
   5. sz. melléklet
   6. sz. melléklet
   6/a. sz. melléklet
   6/b. sz. melléklet
   6/c. sz. melléklet
   6/d. sz. melléklet
   7. sz. melléklet
   7/a. sz. melléklet
   7/b. sz. melléklet
   7/c. sz. melléklet
   9. sz. melléklet
   10. sz. melléklet

3.)

Előterjesztés az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletében bemutatásra kerülő mérlegek tartalmáról szóló rendelet megalkotásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Előterjesztés
   1. sz. melléklet
   2. sz. melléklet
   3. sz. melléklet
   4. sz. melléklet
   5. sz. melléklet

4.)

Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 3/1995. (III.1.) rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

5.)

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek 2009. évi irányadó bérleti díjának megállapításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

6.)

Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. (VI. 1.) rendelet módosításáról és a megállapodás meghosszabbításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

7.)

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 9/1998. (IV. 1.) rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet

8.)

Előterjesztés a települési szilárd hulladék - lerakó bérleti szerződés módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

9.)

Előterjesztés a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

10.)

Előterjesztés Ötvöskónyi és Kutas községekkel kötendő közoktatási megállapodás elfogadására és az NKI alapító okiratának módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Megállapodás

11.)

Előterjesztés a Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola Nagyatádi Szakképző Iskolája; NKI Bárdos Lajos Általános Iskola és Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó hőtermelő és elosztó rendszerek üzemeltetési szerződésének módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

12.)

Előterjesztés a RITIN Műsorszolgáltató és Információs Kht.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

13.)

Előterjesztés a DDOP-5.1.3/C-2008-0017 sz. pályázattal kapcsolatos hozzájárulás megadásáról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. javára

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

14.)

Előterjesztés a „Nagyatád I. – Henészi Homokbánya – Homok” védnevű bányatelken lévő homokbánya bezárásával kapcsolatos döntés meghozataláról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Melléklet

15.)

Előterjesztés a Nagyatád Város Önkormányzata tulajdonában álló nagyatádi 1842/4 helyrajzi számú telephely egy részének telekhatár rendezés célú értékesítéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

16.)

Előterjesztés a Szalai dűlőben található nagyatádi 119 helyrajzi számú földterület megvásárlásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

17.)

Előterjesztés a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány részére irodahelyiség biztosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

18.)

Előterjesztés a Nagyatád, József Attila és Szentkirályi utcában lévő építési telkek hasznosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

19.)

Előterjesztés a Nagyatád, Jókai utcai délkeleti részén lévő garázstelkek hasznosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

20.)

Előterjesztés a Nagyatád, Fácán utcában lévő hobbykertek értékesítési feltételeinek meghatározásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

21.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

22/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

22/B.)

Tájékoztató a jegyző és a polgármesteri hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

23.)

Interpellációk, kérdések


24.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.30 másodperc