Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2009-03-26-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról, a végrehajtásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   8. sz. melléklet
   Rendelet-tervezet
   Kimutatás
   1. sz. melléklet
   1/a. sz. melléklet
   1/b. sz. melléklet
   2. sz. melléklet
   3. sz. melléklet
   4. sz. melléklet
   5. sz. melléklet
   6/a. sz. melléklet
   6/b. sz. melléklet
   7. sz. melléklet
   7/a. sz. melléklet
   7/b. sz. melléklet
   7/c. sz. melléklet
   8. sz. melléklet
   9. sz. melléklet
   10. sz. melléklet
   11. sz. melléklet
   12. sz. melléklet
   13. sz. melléklet
   14. sz. melléklet
   15. sz. melléklet

2.)

Előterjesztés a szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 6/2008. (II. 15.) rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet

3.)

Előterjesztés a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díj alkalmazásának feltételeiről szóló 12/1999.(III. 26) rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

4.)

Beszámoló az önkormányzati vagyon 2008. évi hasznosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Beszámoló

5.)

Előterjesztés a 2008. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

6.)

Tájékoztató a NagyatádMed Kft. 2009. évi üzleti-szakmai tervéről

Előadó:
Zábó Edina ügyvezető
Letöltés:   Tájékoztató
   Melléklet

7.)

Előterjesztés a Medical Investments Zrt-vel és a NagyatádMed Kft-vel kötött vagyonkezelői és bérleti szerződések módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

8.)

Előterjesztés Nagyatád város víziközművei 2008-as fejlesztésének elszámolásáról és a 2009. évben elvégzendő rekonstrukciós munkákról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

9.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Melléklet

10.)

Előterjesztés a közoktatási intézményfenntartó társulás átszervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

11.)

Előterjesztés a RITIN Műsorszolgáltató és Információs Közhasznú Társaság nonprofit gazdasági társasággá történő átalakulásának, valamint a televíziós műsorszolgáltatás hatékonyabbá tételének lehetőségeiről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

12.)

Beszámoló a 2008. évben lefolytatott közbeszerzésekről és a Közbeszerzési Bírálóbizottság tevékenységéről

Előadó:
Dr. Pacári Judit jogtanácsos, a Bírálóbizottság Elnöke
Letöltés:   Beszámoló
   1. sz. melléklet

13.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2009. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   1. sz. melléklet
   2. sz. melléklet

14.)

Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   1. sz. melléklet
   2. sz. melléklet

15.)

Előterjesztés a Nagyatádi Központi Temető rekonstrukciójának műszaki ellenőrzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   1. sz. melléklet
   2. sz. melléklet

16.)

Előterjesztés a körforgalmú csomópont építésének műszaki ellenőrzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   1. sz. melléklet
   2. sz. melléklet

17.)

Előterjesztés az NKI Bárdos Lajos Általános Iskola és Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény rekonstrukciójának műszaki ellenőrzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   1. sz. melléklet
   2. sz. melléklet

18.)

Előterjesztés az NKI Bárdos Lajos Általános Iskola és Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületének bővítése és felújítása idejére szükségessé váló elhelyezésekről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

19.)

Előterjesztés a Nagyatádi Castrum Thermálkemping Kft. bérleti díjra vonatkozó kérelmének elbírálásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

20.)

Előterjesztés az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda infrastrukturális fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

21.)

Előterjesztés a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása pályázat beadásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

22.)

Előterjesztés az Európa Ligetben RC modellező pálya kialakításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

23.)

Előterjesztés a Nagyatádi Városi Horgász Egyesület részére irodahelyiség biztosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

24.)

Előterjesztés a Hajdú Dent Bt.-nek a Nagyatád, Korányi utca 4. szám alatti társasházban biztosított helyiséggel kapcsolatos kérelmének elbírálásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

25.)

Előterjesztés a Nagyatád, Árpád utca 8. szám alatti ingatlanra vonatkozó önkormányzati elővásárlási jog elbírálásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

26.)

Előterjesztés a Nagyatád, Kossuth utca 1. szám alatti társasház földszintjén lévő helyiség bérleti hasznosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

27.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

28/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

28/B.)

Tájékoztató a jegyző és a polgármesteri hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

29.)

Interpellációk, kérdések


30.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.52 másodperc