Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2016-03-24-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Beszámoló a város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről

Előadó:
Kasznár Gyula rendőr alezredes, kapitányságvezető
Letöltés:   Beszámoló

2.)

Beszámoló a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. 2016. évi nagyatádi tevékenységéről

Előadó:
Puskás Béla ügyvezető igazgató
Letöltés:   Beszámoló

3.)

Előterjesztés a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 10/2012.(III.30.) rendelete módosításáról, valamint a közszolgáltatási szerződés módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

4.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2011.(IX. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

5.)

Beszámoló az önkormányzati vagyon 2015. évi hasznosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Beszámoló

6.)

Beszámoló a 2015. évben lefolytatott közbeszerzésekről és a Közbeszerzési Bírálóbizottság tevékenységéről

Előadó:
Dr. Pacári Judit jogtanácsos, a Bírálóbizottság Elnöke
Letöltés:   Beszámoló

7.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

8.)

Előterjesztés fogorvosi feladatok helyettesítés útján történő ellátásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

9.)

Előterjesztés iskolafogászati feladatok helyettesítés útján történő ellátására

Előadó:
Ormai István polgármester

10.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata Városgondnoksága alapító okiratának módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

11.)

Előterjesztés a Nagyatádi Városfejlesztő Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadásáról és a jegyzett tőke emeléséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

12.)

Előterjesztés a "Szivárvány oktatási-nevelési" Alapítvánnyal kapcsolatos döntésről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

13.)

Előterjesztés a komposztáló telepre történő szennyvíziszap beszállításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

14.)

Előterjesztés a Nagyatád, Széchenyi tér 8. és a Hunyadi utca 8/B. 2/6. szám alatti ingatlanok cseréjéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

15.)

Előterjesztés a Nagyatád és környéke területén lévő közcélú szennyvízelvezető rendszer részét képező 0395 hrsz-ú szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos döntés elfogadásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

16.)

Előterjesztés a nagyatádi 0220/86 helyrajzi számú beépített telephely vevőjének kijelöléséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

17.)

Előterjesztés a nagyatádi 0220/79, a nagyatádi 0220/81 és a nagyatádi 0220/84 helyrajzi számú telephelyek vevőjének kijelöléséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

18.)

Előterjesztés a nagyatádi 0220/83 helyrajzi számú beépített telephely vevőjének kijelöléséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

19.)

Előterjesztés a nagyatádi 0220/57 helyrajzi számú beépítetlen telephely vevőjének kijelöléséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

20.)

Előterjesztés a Nagyatád, Árpád utcában lévő nagyatádi 1712/10 és 1712/12 helyrajzi számú beépítetlen ingatlanokra vonatkozó kérelem elbírálásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

21.)

Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Beszámoló

22.)

Beszámolók a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

23/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

23/B.)

Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

24.)

Interpellációk, kérdések


25.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.39 másodperc