Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2009-09-24-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Előterjesztés Nagyatádi Városi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezésére

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

2.)

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszerben való részvételre

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

3.)

Tájékoztató a Nagyatádi Diákokért Alapítvány 2008. évi forrásainak felhasználásáról

Előadó:
Dr. Gara István elnök
Letöltés:   Előterjesztés

4.)

Beszámoló a közterület-felügyelet működésének tapasztalatairól

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Beszámoló

5.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) rendelete módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet
   2. sz. melléklet
   2/a. sz. melléklet
   2/b. sz. melléklet
   3. sz. melléklet
   4. sz. melléklet
   5. sz. melléklet
   6. sz. melléklet
   6/b. sz. melléklet
   6/c. sz. melléklet
   6/d. sz. melléklet
   7. sz. melléklet
   7/a. sz. melléklet
   7/b. sz. melléklet
   7/c. sz. melléklet
   9. sz. melléklet

6.)

Előterjesztés az önkormányzat rendeleteinek a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvvel kapcsolatos jogharmonizációs felülvizsgálatáról.

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   1. sz.melléklet
   2. sz. melléklet
   3. sz. melléklet
   4. sz. melléklet - Rendelet-tervezet a városi címerről, zászlóról és használatának rendjéről szóló 3/1991. (I. 25.) rendelet módosításáról
    4. sz. melléklet - Rendelet-tervezet a piacok és vásárok tartásáról szóló 39/1995. (XII. 31.) rendelet módosításáról
    4. sz. melléklet - Rendelet-tervezet a Nagyatád Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások elidegenítésére és azok feltételeire vonatkozó 31/1997. (XI. 26.) rendelet módosításáról
    4. sz. melléklet - Rendelet-tervezet a sportról szóló 6/2002. (III. 29.) rendelet módosításáról
   4. sz. melléklet - Rendelet-tervezet az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 26/1999. (VIII. 27.) rendelet módosításáról
   5. sz. melléklet

7.)

Előterjesztés a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Előadó:
Ivusza Tamás igazgató
Letöltés:   Előterjesztés

8.)

Előterjesztés a vasúti mellék- és szárnyvonalak megszüntetéséről szóló tervezett intézkedésekkel szembeni felterjesztésről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

9.)

Előterjesztés az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésére kiírt 2009. évi pályázatra támogatási igény benyújtásról (EU Önerő Alap)

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

10.)

Előterjesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjaihoz illeszkedő pályázati lehetőségekről

Előadó:
Ormai István polgármester

11.)

Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás alapító okiratának módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

12.)

Előterjesztés a volt laktanya területén lévő, nagyatádi 0220/54 helyrajzi számú beépített telephely vevőjének kijelöléséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

13.)

Előterjesztés a volt laktanya területén lévő, nagyatádi 0220/55 helyrajzi számú beépített telephely vevőjének kijelöléséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

14.)

Előterjesztés a Nagyatád, Csalogány soron lévő, nagyatádi 3187 helyrajzi számú ingatanra vonatkozó beépítési kötelezettség meghosszabbításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

15.)

Előterjesztés a Nagyatád, Korányi utca 4. szám alatti társasház földszintjén elhelyezkedő helyiségben patyolat működtetéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

16.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

17/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

17/B.)

Tájékoztató a jegyző és a polgármesteri hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

18.)

Interpellációk, kérdések


19.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.40 másodperc