Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2009-12-17-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Beszámoló a város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről

Előadó:
Hegedűs János rendőr alezredes, kapitányságvezető
Letöltés:   Beszámoló

2.)

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és Nagyatád Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága hivatásos tagjai 2010. évi teljesítménykövetelményének alapját képező célok meghatározásáról.

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Szabó Vilmos tűzoltó alezredes, városi tűzoltóparancsnok
Letöltés:   Előterjesztés

3.)

Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 3/1995. (III. 1.) rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

4.)

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 23/2000. (IX. 29.) rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet

5.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet
   2. sz. melléklet
   2/a. sz. melléklet
   2/b. sz. melléklet
   2/c. sz. melléklet
   3. sz. melléklet
   4. sz. melléklet
   5. sz. melléklet
   6. sz. melléklet
   6/b. sz. melléklet
   6/c. sz. melléklet
   7. sz. melléklet
   7/a. sz. melléklet
   7/b. sz. melléklet
   7/c. sz. melléklet
   9. sz. melléklet

6.)

Előterjesztés a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról, valamint a közigazgatási munkavállalók részére költségvetési előirányzatok tervezésének és biztosításának módjáról, továbbá a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre vonatkozó egyéb rendelkezésekről szóló 39/2001. (X. 26.) rendelet módosítására

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet

7.)

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek 2010. évi irányadó bérleti díjainak, valamint a helyi piac és vásár 2010. évi helyhasználati és helybiztosítási díjainak megállapításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

8.)

Előterjesztés az egységes pedagógiai szakszolgálat átszervezésével kapcsolatos döntések meghozataláról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

9.)

Előterjesztés a Nagyatád, Kiszely utca 7. szám alatti épületben elhelyezkedő irodára a Nagyatád Város Polgárőr Egyesülete részére biztosított használati jog meghosszabbításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

10.)

Előterjesztés a volt laktanya területén lévő, nagyatádi 0220/66 helyrajzi számú beépített telephely értékesítési feltételeinek meghatározásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

11/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

11/B.)

Tájékoztató a jegyző és a polgármesteri hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

12.)

Interpellációk, kérdések


13.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.32 másodperc