Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2018-06-28-i soron következő képviselő-testület ülés:

1.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

2.)

Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 2017. évi ellátásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Beszámoló

3.)

Előterjesztés mezőgazdasági művelésű és kert hasznosítású ingatlanok bérleti díj megállapításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

4.)

Előterjesztés a 14-356511-2-4-4 kódszámú vadászterületre eső, az önkormányzat tulajdonában álló területek vonatkozásában képviseleti jog biztosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

5.)

Előterjesztés a nagyatádi 1848/2 helyrajzi számú beépítetlen terület értékesítési feltételeinek meghatározásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

6.)

Előterjesztés a 6821. számú Nagyatád átkelés összekötő út térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerüléséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

7.)

Előterjesztés Nagyatád településrendezési eszközök 7. sz. módosításának településfejlesztési döntéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

8.)

Előterjesztés a Nagyatád, Korányi u. 4. 3/9. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítéséről

Előadó:
Kutiné Csicskár Edit igazgató
Letöltés:   Előterjesztés

9.)

Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Beszámoló

10.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

11/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

11/B.)

Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

12.)

Interpellációk, kérdések


13.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.36 másodperc