Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2010-03-25-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Kimutatás
   Rendelet-tervezet
   1.sz.melléklet
   1/a. sz. melléklet
   1/b. sz. mellékle
   1/c.sz. melléklet
   2.sz. melléklet
   3.sz. melléklet
   4.sz. melléklet
   5.sz. melléklet
   6/a. sz. melléklet
   6/b sz. melléklet
   7.sz. melléklet
   7/a sz.melléklet
   7/b. sz. melléklet
   7/c sz.melléklet
   8. számú melléklet
   9. számú melléklet
   10.sz.melléklet
   11.sz.melléklet
   12.sz.melléklet
   13.számú melléklet
   14. számú melléklet
   15. számú melléklet

2.)

Beszámoló az önkormányzati vagyon 2009. évi hasznosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Beszámoló

3.)

Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzatának 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előadó:
Dr. Nagy Vera aljegyző
Simonovics Józsefné igazgató

4.)

Előterjesztés a 2009. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

5.)

Beszámoló a 2009. évben lefolytatott közbeszerzésekről és a Közbeszerzési Bírálóbizottság tevékenységéről

Előadó:
Dr. Pacári Judit jogtanácsos, a Bírálóbizottság Elnöke
Letöltés:   Beszámoló
   1. sz. melléklet

6.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2010. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   1. sz. melléklet
   2. sz. melléklet

7.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások elidegenítésére és azok feltételeire vonatkozó 31/1997. (XI. 26.) rendelet módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet
   Melléklet

8.)

Előterjesztés „A nagyatádi városközpont többcélú fejlesztése a közösségerősítés jegyében” tárgyú DDOP pályázat megvalósítása érdekében eszközök, berendezések beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előadó:
Ormai István polgármester

9.)

Előterjesztés hitelfelvételre irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   1. sz. melléklet
   2. sz. melléklet

10.)

Előterjesztés „A nagyatádi laktanya vonalas infrastruktúrájának fejlesztése” című Európai Uniós pályázat benyújtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

11.)

Előterjesztés Nagyatád város víziközművei 2009-es fejlesztésének elszámolásáról és a 2010. évben elvégzendő rekonstrukciós munkákról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

12.)

Előterjesztés prevenciós célú, betegségmegelőző védőoltás biztosítására, valamint annak támogatásáról szóló rendelet megalkotására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet
   1. sz. melléklet

13.)

Előterjesztés Nagyatád város települési környezetvédelmi programjának felülvizsgálatáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

14.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata Városgondnoksága alapító okiratának módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Módosító okirat

15.)

Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő önálló középfokú kollégiumok átszervezésének lehetőségeiről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

16.)

Előterjesztés a Nagyatádi Castrum Thermálkemping Kft. bérleti díj csökkentése iránti kérelmének elbírálására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

17.)

Előterjesztés a Művelődési Központnak az épülete rekonstrukciója idejére történő elhelyezéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

18.)

Előterjesztés irodahelyiség biztosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

19.)

Előterjesztés új állatmenhely területének kijelöléséről, létrehozásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

20.)

Előterjesztés a TECO Motoros Sportegyesület részére terület biztosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

21.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

22/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

22/B.)

Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

23.)

Interpellációk, kérdések


24.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.42 másodperc