Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2010-05-27-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 14/2003. (V. 30.) rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

2/A.)

Tájékoztató a Nagyatádi Kórház-rendelőintézet 2009. évi tevékenységéről, 2010. évi üzleti - szakmai terveiről, valamint a Medical Investments Zrt. vagyonkezelésében lévő kórházi vagyon után elszámolt ÉCS felhasználásáról

Előadó:
Dr. Baksai István  ügyvezető
Kovács Róbert  elnök-vezérigazgató

2/B.)

Előterjesztés a Medical Investments Zrt. mint a Nagyatádi Városi Kórház vagyonkelezője beruházási és más szerződések kötelezettségei teljesítéséről, illetve ütemezéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

2/C.)

Előterjesztés a Medical Investments Zrt.-vel és a NagyatádMed Nonprofit Kft.-vel kötött vagyonkezelői szerződés módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

3.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó:
Szabó Vilmos tűzoltó alezredes, városi tűzoltóparancsnok
Letöltés:   Előterjesztés

4.)

Előterjesztés a Nagyatád helyi építési szabályzatáról szóló 34/2004. (X. 1.) számú rendelet, valamint a településszerkezeti terv és leírás módosításról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási tervek 3. sz. módosítás

5.)

Előterjesztés az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 45/2003. (XII. 19.) rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

6.)

Előterjesztés a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díj alkalmazásának feltételeiről szóló 12/1999. (III. 26) rendelet módosításáról, valamint tájékoztatás a távhőszolgáltatás korábbi díjainak alakulásáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   14. sz. melléklet
   Rendelet-tervezet

7.)

Előterjesztés a DRV Zrt. Koncessziós Szerződéssel kapcsolatos módosításokról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

8.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

9.)

Előterjesztés önkormányzati bérlakás értékesítéséről

Előadó:
Kutiné Csicskár Edit igazgató
Letöltés:   Előterjesztés

10.)

Előterjesztés a 2009. évi TEKI és TEUT pályázatok műszaki tartalmának, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó 86/2010. (IV. 29.) számú határozat módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

11.)

Előterjesztés a Nagyatádi Diákokért Alapítvány alapító okiratának módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

12.)

Előterjesztés a nagyatádi 0549/13 és a 0549/14 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

13.)

Előterjesztés a Nagyatád, Szabadság - Szarvas utca sarkán lévő nagyatádi 2539/2 helyrajzi számú beépítetlen ingatlan értékesítési feltételeinek meghatározásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

14.)

Előterjesztés a TECO Motoros Sportegyesület részére biztosított területhasználat módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

15.)

Előterjesztés a Nagyatád, Kossuth utcában lévő, nagyatádi 1712/9 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó beépítési kötelezettség meghosszabbításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

16.)

Előterjesztés a Nagyatád, Liget utcában lévő, nagyatádi 3345 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó kérelem elbírálásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

17.)

Előterjesztés a 067/10 helyrajzi számú ingatlant terhelő 067/15 helyrajzi számú ingatlant illető átjárási szorgalmi jog törléséről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

18.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

19/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

19/B.)

Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

20.)

Interpellációk, kérdések


21.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.50 másodperc