Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 


2010-11-25-i soron következő képviselő-testületi ülés:

1.)

Tájékoztató Nagyatád Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató
   1. sz. melléklet
   1/a. sz. melléklet
   1/b. sz. melléklet
   2. sz. melléklet
   3. sz. melléklet
   4. sz. melléklet
   5. sz. melléklet
   6. sz. melléklet

2.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II. 12.) rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet
   2. sz. melléklet
   2/a. sz. melléklet
   2/b. sz. melléklet
   2/c. sz. melléklet
   3. sz. melléklet
   4. sz. melléklet
   5. sz. melléklet
   6. sz. melléklet
   6/a. sz. melléklet
   6/b. sz. melléklet
   6/c. sz. melléklet
   6/d. sz. melléklet
   7. sz. melléklet
   7/a sz. melléklet
   7/b. sz. melléklet
   7/c. sz. melléklet
   7/d. sz. melléklet
   9. sz. melléklet

3.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi munkatervének módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

4/A.)

Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2010. évi tevékenységéről

Előadó:
Dékity Ferenc tü. őrnagy mb. tűzoltóparancsnok
Letöltés:   Beszámoló

4/B.)

Előterjesztés „Tűzvédelem Közalapítvány” létrehozására, alapító okirata elfogadására

Előadó:
Ormai István polgármester

5.)

Tájékoztató a Nagyatádi Diákokért Alapítvány 2009. évi forrásainak felhasználásáról

Előadó:
Dr. Gara István elnök
Letöltés:   Tájékoztatő

6.)

Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet

7.)

Előterjesztés a Nagyatád helyi építési szabályzatáról szóló 34/2004. (X. 1.) számú rendelet, valamint a településszerkezeti terv módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Melléklet

8.)

Előterjesztés a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díj alkalmazásának feltételeiről szóló 12/1999.(III.26.) rendelet módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Rendelet-tervezet

9.)

Előterjesztés az önkormányzat 2011-2015. évre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

10.)

Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

11.)

Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseiről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

12.)

Előterjesztés „Nagyatád fenntartható fejlődésének helyi programja” elfogadásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Melléklet

13.)

Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Szervezeti és Működési Szabályzat

14.)

Előterjesztés a Nagyatádi Közoktatási Intézmény maximális csoport/osztálylétszámai eltérésének engedélyezéséről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés

15.)

Előterjesztés a Nagyatádi Közoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Alapító okirat módosító okirata

16.)

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Alapító okirat módosító okirata

17.)

Előterjesztés az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának módosításáról

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Előterjesztés
   Alapító okirat módosító okirata

18.)

Előterjesztés az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola iskolaszékébe fenntartói képviselő delegálásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

19.)

Előterjesztés a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással kötött pedagógiai szakszolgálati feladat ellátási megállapodás módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Megállapodás

20.)

Előterjesztés a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási megállapodásának módosítására

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

21.)

Előterjesztés a Nagyatádi Városfejlesztő Kft. Javadalmazási és Közzétételi Szabályzatának elfogadásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés
   Szabályzat

22.)

Előterjesztés a NA-TOUR Bt.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

23.)

Előterjesztés a Városi Termál Strandfürdő melletti beépítetlen ingatlan értékesítési feltételeinek meghatározásáról

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Előterjesztés

24.)

Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó:
bizottságok elnökei 

25/A.)

Tájékoztató a polgármester képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Ormai István polgármester
Letöltés:   Tájékoztató

25/B.)

Tájékoztató a jegyző és a Polgármesteri Hivatal képviselő-testület két ülése közötti időben végzett tevékenységéről

Előadó:
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés:   Tájékoztató

26.)

Interpellációk, kérdések


27.)

Egyebek


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.44 másodperc